Article thumbnail
Location of Repository

Does the capitalization of internally generated intangible assets according to IAS 38 really provide useful information?

By Torsten. Mindermann

Abstract

Tyt. z nagłówka.References s. 15-[16].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: There is no doubt research and development costs exert an essential influence on company's economic situation. As a result the discussion around the opportunity to capitalize internally generated intangible assets has always been very vigorous in the accounting literature. International Accounting Standards deal with accounting for intangible assets in IAS 38 which purpose is to prescribe the recognition and measurement criteria for intangible assets. According to the framework of the IFRS the objective of financial accounting is to provide information about financial position, performance and changes in financial position of an enterprise that is useful for decision making. To be useful, information must be relevant, understandable, reliable and comparable. This paper investigates whether the capitalization of internally generated intangible assets under the rules of IAS 38 is consistent with these principles. STRESZCZENIE: Nie ma wątpliwości, że koszty prac badawczo-rozwojowych wywierają istotny wpływ na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa. Z tego względu w literaturze z dziedziny rachunkowości zawsze żywo dyskutowana była kwestia możliwości wytworzenia wartości z wewnętrznie wytworzonych aktywów niematerialnych. Międzynarodowe standardy rachunkowości (IAS) omawiają rachunkowość aktywów niematerialnych w IAS 38, którego zadaniem jest ustalenie kryteriów ujmowania i pomiaru wartości niematerialnych. Zgodnie z wytycznymi IFRS, celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej i wynikach finansowych przedsiębiorstwa, które są przydatne w procesie podejmowania decyzji. Przy czym informacje te mają być: odpowiednie, zrozumiałe, wiarygodne i porównywalne. W artykule tym zbadano czy ocena wartości aktywów niematerialnych zgodnie z IAS 38 spełnia te kryteria. KEYWORDS: financial reporting, intangible assets, decision usefulness. SŁOWA KLUCZOWE: sprawozdawczość finansowa, aktywa niematerialne,przydatność decyzji

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010319096
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.