Article thumbnail
Location of Repository

Rozpoznanie podłoża gruntowego sondą SCPTU

By Natalia. Jędrysiak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [349].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia rozpoznanie wybranych cech podłoża gruntowego na podstawie pomiarów wykonanych sondą SCPTU. Posługując się kilkoma klasyfikacjami, ustalono profil geologiczny. Dokonano oceny stanu gruntu i modułu ścinania w oparciu o obowiązujące Normy Polskie oraz zaczerpnięte z literatury korelacje pomiędzy wielkościami pomierzonymi, a wyznaczanymi. Przedstawiono metodykę badań sejsmicznych sondą typu GEOTECH 220-04. SŁOWA KLUCZOWE: badania polowe, sondowanie statyczne cptu, sondowanie sejsmiczne SCPTU. ABSTRACT: This article presents the identification of selected characteristics of subsoil based on measurements taken with an SCPTU probe. Profiles of soil were established by using several geological classifications. The estimation of the soils condition and sheer module are based on the mandatory Polish Standards as well as the correlations between measured and calculated values taken from professional literature. The methodology of seismic testing with the GEOTECH 220-04 probe is also presented. KEYWORDS: geotechnical field investigation, static sounding cptu, seismic sounding SCPTU

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317096
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.