Article thumbnail
Location of Repository

Zmiany energetyczne przodkowej strefy pokładu bezpośrednio przed wyrzutem oraz podczas wyrzutu węgla i metanu

By Antoni Kidybiński

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 368-[369].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki modelowania w skali 1: 1 wyrzutów węgla i metanu w przodku wyrobiska korytarzowego - numeryczną metodą spoistych modeli cząstkowych (ang. Bonded Particle Model), ze szczególnym uwzględnieniem zmian energetycznych zachodzących w przodku węglowym bezpośrednio przed wyrzutem i w jego trakcie. Badania przeprowadzono na czterech typach ośrodka odpowiadających węglowi od bardzo dużej wytrzymałości (A), aż do węgli najsłabszych (D). Uzasadniono potrzebę kontynuowania badań na większych modelach oraz podjęcia starań na rzecz opracowania geofizyczno-inżynierskiej metody wczesnego wykrywania zagrożenia wyrzutem węgla i gazu w przodku drążonego wyrobiska korytarzowego w pokładzie węglowym - w oparciu o zdalny pomiar zmian gęstości węgla w pokładzie. SŁOWA KLUCZOWE: model BPM, wyrzuty węgla i metanu, energia wewnętrzna, gęstość węgla. ABSTRACT: Results of computer modeling in 1:1 scale of coal and methane outbursts in the roadway driven heading zone were presented - using the Bonded Particle Model method with particular attention paid to energy alternations having place in the heading zone just before initiation as well as in the course of an outburst. Four types of modeling material were used as related to coal properties from this of very high compressive strength (A) down to the weakest coal (D). The necessity of further investigations is argued on longer BPM scale models as well as geophysical measurements applying in the mines in order to detect high coal's density zone within the seam occurring near the heading just before coal and gas outburst initiation. KEYWORDS: BPM model, coal & methane outburst, inner energy, coal's density

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317098
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.