Article thumbnail
Location of Repository

Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał Strumień

By Jerzy. Flisiak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [263].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W analizie stateczności wałów przeciwpowodziowych istotną rolę odgrywa zmiana poziomów wody w rzece i towarzyszące im zmiany poziomów wód gruntowych w wałach. Niestety projektant nie zawsze dysponuje pełną wiedzą na temat zmian poziomów wody oraz czasów na jakich woda na danym poziomie pozostaje. Niniejszy artykuł przedstawia propozycję kompleksowego podejścia do tego problemu w przypadku braku danych hydrologicznych. Obliczenia stateczności wykonane zostały jako uzupełnienie projektu modernizacyjnego obwałowań, którego jednym z elementów było wykonanie szczelnej przegrody pionowej z zastosowaniem kolumn gruntowych DSM. SŁOWA KLUCZOWE: geotechnika, analiza stateczności, budowle wodne. ABSTRACT: Changes of water level in a river and accompanying changes of ground water level in dikes are very crucial for stability analysis of flood embankments. Unfortunately a designer not always has a complete knowledge about water levels changes and time for when water stays on the certain level. The paper shows a proposal of complex analysis of the problem in case of lack of hydrogeological data. Stability calculations of were made as a supplement of reconstruction of embankments. One of the elements of the project was construction of a impermeable vertical hermetic dividing wall with application of DSM ground columns. KEYWORDS: geotechnical engineering, stability analysis, hydrotechnical construction

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317087
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.