Article thumbnail
Location of Repository

Effect of the cooling rate on the mottled cast iron microstructure designed for the mill rolls

By Janusz Ryszard. Krawczyk

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s.109-[110].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: The influence of the cooling rate changes on the mottled cast iron microstructure was described in the paper. The investigated material constituted mottled cast iron, spheroidal, chromium-nickel. This cast iron, according to currently binding standards was marked GJS-HV300(SiCrNi2-3). The microstructure was described both qualitatively and quantitatively. The discussion of the formation mechanisms and their influence on the morphology of structural components and phases was conducted. The heat treatment was performed in such a way as to obtain either a pearlitic or a bainitic matrix as well as a different morphology of lederburitic cementite and graphite precipitates for the same matrix. STRESZCZENIE: W pracy opisano wpływ zmian w szybkości chłodzenia na mikrostrukturę żeliwa połowicznego. Badanym materiałem było żeliwo połowiczne, sferoidalne, chromowo-niklowe. Żeliwo to wg obecnie obowiązujących norm oznaczono GJS-HV300(SiCrNi2-3). Mikrostruktura została opisana jakościowo i ilościowo. Przeprowadzono dyskusję mechanizmów tworzenia się oraz ich wpływu na morfologię składników strukturalnych i faz. Obróbkę cieplną wykonano tak, aby w mikrostrukturze uzyskać osnowę perlityczną lub bainityczną oraz dla takiej samej osnowy różną morfologię wydzieleń cementytu ledeburytycznego i grafitu. KEYWORDS: mottled cast iron, ledeburitic cementite, graphite, pearlite, bainite, heat treatment. SŁOWA KLUCZOWE: żeliwo połowiczne, cementyt ledeburytyczny, grafit, perlit, bainit, obróbka cieplna

DOI identifier: 10.7494/mafe.2009.35.2.101
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010315047
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.