Article thumbnail
Location of Repository

Banded microstructure in forged 18CrNiMo7-6 steel

By Janusz Ryszard. Krawczyk

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s.[53].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: 18CrNiMo7-6 steel, after hot forging, exhibits a distinct banding of ferritic-pearlitic microstructure, probably related to the segregation of alloying elements during the ingot crystallization. The heat treatment allowing to obtain bainitic microstructure in this steel is described in the paper. The obtained bainitic microstructure exhibits only very small traces of banding. STRESZCZENIA: Stal 18CrNiMo7-6 w stanie po kuciu na gorąco wykazuje wyraźną pasmowość mikrostruktury ferrytyczno-perlitycznej, związaną prawdopodobnie z segregacją pierwiastków stopowych podczas krystalizacji wlewka. Zaprezentowano obróbkę cieplną, pozwalającą na uzyskanie mikrostruktury bainitycznej w tej stali. Uzyskana mikrostruktura bainityczna wykazuje tylko bardzo niewielkie ślady pasmowości. KEYWORDS: hot forging, toothed wheels, banded microstructure in ferritic-pearlitic steel, heat treatment. SŁOWA KLUCZOWE: kucie na gorąco, koła zębate, pasmowość w stali ferrytyczno-perlitycznej, obróbka cieplna

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010315042
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.