Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Sorpcja ditlenku węgla na węglach w obszarze przykrytycznym : rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Adama Nodzeńskiego /

By Paweł. Baran

Abstract

Recenzenci pracy: Andrzej Świątkowski, Bronisław Buczek.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2010.Bibliogr. k. 104-113.Opis zjawiska sorpcji, wybrane równania izoterm adsorpcji, równanie izotermy adsorpcji Langmuira, BET, teoria objętościowego zapełniania mikroporów, TOZM, sorpcja przy podwyższonych ciśnieniach, w obszarze superkrytycznym, termodynamika, molowa energia adsorpcji, całkowa entalpia, entropia, izosteryczne ciepło adsorpcji, węgiel jako struktura porowata, budowa, struktura porowata węgli brunatnych, kamiennych, petrografia węgla, koncepcje budowy węgla, właściwości sorpcyjne węgli kopalnych w aspekcie geologicznego deponowania ditlenku węgla, wpływ wilgotności na chłonność sorpcyjną węgli, rozszerzalność węgli pod wpływem gazów przy wysokich ciśnieniach, badania sorpcji przy wysokich ciśnieniach, porównywalność wyników, metodyka eksperymentalna, metoda pomiaru sorpcji gazów przy podwyższonych ciśnieniach, porozymetria rtęciowa, pomiar gęstości rzeczywistej, charakterystyka ditlenku węgla, badanych węgli, właściwości fizykochemiczne CO2, klasyfikacja węgli kopalnych, charakterystyka badanych próbek, porowatość, oszacowanie sorpcji całkowitej, charakterystyka adsorpcyjna, termiczne równanie sorpcji, izosteryczne ciepło sorpcji, praca objętościowa gaz

Topics: Węgiel, absorpcja i adsorpcja, Dwutlenek węgla, absorpcja i adsorpcja
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2010
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010305302
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.