Article thumbnail
Location of Repository

Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych dla selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych

By Jan Jewulski

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. [193].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: In paper theoretical background about application of surfaceactive compounds for selective water insulation is presented. Laboratory investigation of porous rock effective permeability changes caused by surface hydrophobization results are shown. Analysis was done for different rock (quartz-sand and calcareous-sand). Sulfapol E-20 and Rokanol DB-7 were used for water effective permeability changes analysis, Sulfapol E-20 was used for oil effective permeability changes analysis. Measurements were done for different surfactants concentration and temperatures. Results analysis was done. STRESZCZENIE: W artykule zamieszczono podstawy teoretyczne dotyczące zastosowania związków powierzchniowo czynnych dla selektywnej izolacji wody. Przedstawiono badania laboratoryjne zmiany przepuszczalności efektywnej ośrodka porowatego dla wody i ropy pod wpływem hydrofobizacji jego powierzchni. Badania laboratoryjne zostały wykonane dla różnych ośrodków porowatych (piasek kwarcowy oraz piasek wapienny). Przy badaniu zmian przepuszczalności efektywnej tych ośrodków dla wody zastosowano roztwory Sulfapolu E-20 i Rokanolu DB-7 natomiast zmiany przepuszczalności efektywnej dla ropy wykonano z zastosowaniem Sulfapolu E-20. Pomiary zostały przeprowadzone dla różnych koncentracji związku powierzchniowo czynnego w różnych temperaturach. W końcowej części artykułu przedstawiono analizę wyników badań. SŁOWA KLUCZOWE: odwiert, hydrofobizacja, eksploatacja. KEYWORDS: exploitation, well, hydrophobization

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010320059
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.