Article thumbnail
Location of Repository

Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie) Geological and geomorphological condition of the hydrographic network pattern in the catchment of the Upper Wołosatka Stream (High Bieszczady Mts) /

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Adam Kołodziej, Elżbieta Laszczak, Ewelina Mocior, Joanna Plenzler, Eliza Płaczkowska, Magdalena Rozmus, Bartłomiej Rzonca, Barbara Ścisłowicz, Sabina Wójcik, Leszek Ziółkowski.Bibliografia s. 260-261.Dostępny również w formie drukowanej.ABSTACT:Detailed hydrographic investigation was carried out in the catchment of Upper Wołosatka Stream. The characteristics cover the structure of hydrographic network, namely its pattern. Detailed map of stream network was created. The main factors controlling the development of the hydrological network were discussed. Geological structures played the mast important role in the development of hydrographic network. The capacity of groundwater aquifer is strictly connected with the dip of flysch strata hoverer it also reflects the rain shadow effect. The unit discharge in the catchment can range in dry periods from 2.1 up to 81/s/km2. KEYWORDS: The Carpathians, Bieszczady Mts,Wołosatka, river network, river pattern, unit discharge. STRESZCZENIE: Przeprowadzono szczegółowe kartowanie hydrograficzne obejmujące m.in. układ sieci rzecznej w górnej części zlewni Wołosatki. Badania ukierunkowane były na określenie związków między współczesnym układem sieci rzecznej a budową geologiczną i rzeźbą. Dominującą rolę w kształtowaniu układu sieci rzecznej odgrywa przebieg warstw skalnych oraz obecność stref nieciągłości tektonicznych. Upad warstw skalnych decyduje o możliwości retencji wód opadowych i obok uwarunkowań klimatycznych jest czynnikiem decydującym o zasobności zbiornika wód podziemnych. Odpływ jednostkowy okresów niżówkowych w poszczególnych częściach zlewni może wynosić od 2.1 do 9.81s/km2. SŁOWA KLUCZOWE: Karpaty, Bieszczady,Wołosatka, sieć rzeczna, układ sieci rzecznej, moduł odpływu

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010319094
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.