Article thumbnail
Location of Repository

Porównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczych

By Andrzej. Wichur

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. [444].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: The steel arch support is recognized as the most useful type of structure for the protection of underground excavations. This paper presents results of comparative analysis of the three standard methods of designing and selection of steel arch support. For each of method were counted 81 sets of data. The bar charts of load and set span were prepared according to calculation results. From the analysis comes out that the third method has the widest application from three of compared ones. Using this method is possible to select the steel arch support for the excavations and junction and crossings of working as well. Differences between the results of the each method result from lack of the knowledge about rockmass effects around of designed working. KEYWORDS: steel arch support, support design, load. STRESZCZENIE: Obudowa złożona ze stalowych łuków podatnych jest obecnie uznawana za najbardziej odpowiedni typ konstrukcji do zabezpieczania długotrwałych wyrobisk korytarzowych w przypadku ich lokalizacji w skałach zwięzłych o średnio zaawansowanej tektonice i charakteryzujących się odpornością na działanie atmosfery kopalnianej. W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej trzech "normatywnych" metod projektowania i doboru obudowy stalowej ŁP wyrobisk korytarzowych. Ogólnie wykonano obliczenia 81 zestawów danych dla każdej metody. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono wykresy obciążeń oraz rozstawu odrzwi obudowy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najszersze możliwości zastosowania, z wszystkich porównanych metod, ma metoda 3. Korzystając z niej można dokonać doboru obudowy wyrobisk korytarzowych, połączeń wyrobisk oraz skrzyżowań ścian z chodnikami przyścianowymi. Różnice uzyskanych wyników obliczeń obciążenia oraz rozstawu odrzwi obudowy, pomiędzy poszczególnymi metodami, należy tłumaczyć brakiem dostatecznej wiedzy na temat zjawisk zachodzących w górotworze w sąsiedztwie projektowanego wyrobiska, a w szczególności brakiem jej doświadczalnego potwierdzenia. SŁOWA KLUCZOWE: stalowa obudowa podatna, projektowanie obudowy, obciążenia

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010321097
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.