Article thumbnail
Location of Repository

Iniekcyjne wzmacnianie górotworu poprzedzające przebudowę rozwidlenia wyrobiska korytarzowego jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałów

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy tekstu: Jacek Kudela, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala.Bibliografia s. [321].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: The occurring mineral water in KWK "Piast" cause corrosion of the excavations' lining. In order to increase safety during rebuilding of dog headings' forks forthcoming injectory firming of the rock mass in its surrounding were applied, which prevents from occurring the fall of rocks and from the results of these fallings. An exemplary technology of fork rebuilding in KWK "Piast" at the level of 500 m was presented in the paper. KEYWORDS: mining industry, excavations drilling, preceeding rockmass firming, sealing and firming, mining safety. STRESZCZENIE: Występujące w KWK "Piast" wody zmineralizowane powodują korozję obudowy wyrobisk korytarzowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas prowadzenia przebudów rozwidleń wyrobisk korytarzowych zastosowano wyprzedzające iniekcyjne wzmacnianie górotworu w ich otoczeniu, zapobiegające zaistnieniu obwałów skał i skutkom tych obwałów. Przedstawiono przykładową technologię przebudowy rozwidlenia w KWK "Piast" na poziomie 500 m. SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, drążenie wyrobisk, wyprzedzające wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmacnianie, bezpieczeństwo pracy

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010321088
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.