Article thumbnail
Location of Repository

Experimental determination of sound absorbing coefficient for selected granular materials Doświadczalne określenie współczynnika pochłaniania dźwięku wybranych materiałów ziarnistych /

By Jan Sikora

Abstract

Tyt. z nagłówka.References s. [30].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku dla wybranych materiałów ziarnistych (granulaty z polipropylenu, polistyrenu i keramzytu, piasek kwarcowy) mających zastosowanie jako rdzenie dźwiękochłonne w przegrodach dwuściennych. Wyniki badań potwierdzają dobre własności dźwiękochłonne materiałów ziarnistych, a co za tym, idzie - ich należne miejsce w grupie materiałów dźwiękochłonnych stosowanych w rozwiązaniach konstrukcyjnych ograniczających hałas maszyn i urządzeń. SŁOWA KLUCZOWE: współczynnik pochłaniania dźwięku, materiały dźwiękochłonne, zwalczanie hałasu maszyn i urządzeń. ABSTRACT: The results of investigations of sound absorption coefficients for selected granular materials (potypropylene, polystyrene and garvelite granulates, high-silica sand) being often applied as sound absorbing cores in double-wall partitions are presented in the paper. The results confirmed good sound absorbing properties of granular materials, which placed them in the group of sound absorbing materials applicable in constructions limiting noises of machines and devices. KEYWORDS: sound absorption coefficient, sound absorbing materials, noise control of machines

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010318065
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.