Article thumbnail
Location of Repository

Technologiczne uwarunkowania eksploatacji węgla w rowie II rzędu w zakładzie górniczym KWB "Bełchatów"

By Edward. Sośniak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. [426].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: The paper presents the geological structure of the "Bełchatów" Lignite Deposit in the region of the II-order graben, including the geological and engineering conditions of mining this fragment of the deposit. The history of the project works aiming at rational using of the resources has been presented in chronological order. The author has described the approved realization concept indicating the geological and technological conditions of performing the works of exploitation and tipping in the Eastern part of the II-order graben. The approved project of lignite exploitation up to the ordinate of - 110 m above sea level might be modified during the exploitation according to the current geological and engineering conditions. The stage of performance of the projected works might be assessed after the year 2016, by which the mining works in this part of the deposit will have been finished. KEYWORDS: lignite, ii-order graben, mining optimization, exploitation technology. STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono budowę geologiczną Złoża Węgla Brunatnego "Bełchatów" w rejonie rowu II rzędu wraz z uwarunkowaniami geologiczno-inżynierskimi urabiania tego fragmentu złoża. Chronologicznie przedstawiono historię prac projektowych zmierzających do racjonalnego wykorzystania zasobów. Przyjętą do realizacji koncepcję opisano, wskazując na uwarunkowania geologiczne i technologiczne prowadzenia robót górniczych eksploatacji i zwałowania we wschodniej części rowu II rzędu. Przyjęte rozwiązanie projektowe eksploatacji węgla do rzędnej - 110 m n.p.m. mogą być w trakcie trwania eksploatacji modyfikowane w zależności od bieżącej sytuacji geologiczno-inżynierskiej. Stopień realizacji zaprojektowanych prac będzie można ocenić po 2016 roku, kiedy to zakończone zostaną roboty górnicze w tej części złoża. SŁOWA KLUCZOWE: węgiel brunatny, rów ii rzędu, optymalizacja wydobycia, technologia eksploatacji

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010319056
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.