Article thumbnail
Location of Repository

Hybrydowy algorytm tabu dla niepermutacyjnego problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym

By Józef Grabowski

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 296.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Praca poświęcona jest niepermutacyjnemu problemowi przepływowemu z kryterium sumy terminów zakończenia realizacji zadań. W pracy przedstawiono opis matematyczny problemu, model grafowy oraz pewne własności problemu, które pozwalają na wyeliminowanie znacznej frakcji ruchów typu zamień sąsiednie nie lepszych od rozwiązania bazowego. Skonstruowano hybrydowy algorytm przeszukiwania z zabronieniami oparty na otoczeniu generowanym przez tego typu ruchy. Przeprowadzono badania eksperymentalne algorytmu na literaturowych danych testowych Tailarda. SŁOWA KLUCZOWE: problem przepływowy, kryterium sumacyjne, tabu search. ABSTRACT: The paper deals with non-permutation flow shop with total completion time criterion. In the paper the mathematical model and graph model is presented. Some properties of the problem associated with the block theory have been presented and discussed. These properties allow us to significantly reduce neighbourhoods which are based on the adjacent interchange type. To validate efficiency of the discussed neighbourhoods, the hybrid tabu search algorithm have been developed and executed on a well-known Tailard's benchmarks. KEYWORDS: non-permutation flow shop problem, total completion time, tabu search

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317022
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.