Article thumbnail
Location of Repository

Badania archeobotaniczne w nawarstwieniach historycznych z terenu Krakowa: metodyka - stan badań - perspektywy Archaeobotanical studies within historical sequence layers from Kraków area: methods - state of investigations - prospects /

By Krystyna Wasylikowa

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 97-99.Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: Palaeobotanical studies of archaeological sites situated on the territory of modern Kraków were initiated in the thirties of the 20th century but intensive explorations began after the World War II. The investigations can be divided in two periods. The older one was based on materials collected from archaeological excavations carried out from the late forties to ca. 1965. At that time the richest plant remains were obtained from the Wawel Hill and the Main Market Square (Rynek Główny). The studies of the younger period, which began after 2000, are connected with the new archaeological works carried out in the Main Market Square, at Kanonicza 17 St., Krupnicza 7 St. and in several other places of the Old Town. Most of the data were obtained from the Medieval layers. In a few cases it was possible to indicate changes in the intensity and ways of management of the studied features. Considerable spatial and chronological variation of the distribution of plant remains was observed. KEYWORDS: Kraków, plant macro-remains, pollen analysis, Midle Ages, archaeological layers. STRESZCZENIE: Badania paleobotaniczne na stanowiskach archeologicznych położonych w obrębie dzisiejszego Krakowa rozpoczęto w latach 30. XX wieku, ale ich intensywny rozwój nastąpił po II wojnie światowej. W badaniach tych wyróżniono dwa etapy. W starszym (do 1965 r.) najbogatsze materiały roślinne pozyskano ze wzgórza wawelskiego i z Rynku Głównego. Badania etapu młodszego (rozpoczęte po 2000 r.) związane były z najnowszymi pracami archeologicznymi prowadzonymi m.in. na Rynku Głównym, przy ul. Kanoniczej 17, Krupniczej 7 i w kilku innych punktach Starego Miasta. Najwięcej informacji o dawnej roślinności dostarczyły analizy nawarstwień średniowiecznych. W wielu przypadkach udało się wykazać zmiany intensywności i sposobu użytkowania badanych powierzchni i obiektów. Zarejestrowano duże zróżnicowanie przestrzenne i chronologiczne rozmieszczenia szczątków roślinnych w osadach. SŁOWA KLUCZOWE: szczątki makroskopowe roślin, analiza pyłkowa, średniowiecze, nawarstwienia archeologiczne, Kraków

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2009319041
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.