Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego : rozprawa doktorska /

By Małgorzata. Kosała

Abstract

"(...)Województwo małopolskie dysponuje dużym potencjałem naukowym, skupionym głównie w Krakowie - drugim po Warszawie ośrodku akademickim. Liczba osób zatrudnionych w sferze B+R oraz wielkość nakładów na tę działalność stawia województwo na drugim miejscu w kraju. Małopolska traci jednak w sferze gospodarczej (współczynnik przedsiębiorczości, nakłady inwestycyjne na przedsiębiorstwo), co wskazałoby na duże możliwości efektywniejszego wykorzystania tego potencjału, szczególnie w oparciu o wzajemną współpracę nauki i gospodarki, która przynosi obopólne korzyści. Celem pracy jest ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego, dla uzyskania której zaproponowano i wykorzystano model oceny potencjału innowacyjnego". W pracy omówiono problematykę innowacji w zakresie definicji jak i klasyfikacji. Skupiono się na procesowym charakterze innowacji, przedstawiając rozwój koncepcji procesu innowacyjnego oraz specyfikę zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Dyskutowano uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, zaznaczając ich wewnętrzny (dotyczący specyfiki pojedynczej, konkretnej organizacji) i zewnętrzny (wynikający z otoczenia) charakter. Zaprezentowano metodykę oceny wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, opisując koncepcję modelu diagnozowania potencjału innowacyjnego i oceny stopnia jego wykorzystania w przedsiębiorstwach. Omówiono także rolę małych i średnich przedsiębiorstw wraz z charakterystyką ich otoczenia, zwracając szczególną uwage na istniejący system wsparcia w zakresie innowacyjności w perspektywie wspólnoty europejskiej, kraju i województwa. Końcowa część pracy zawiera analizę wyników badań empirycznych na grupie 600 małych i średnich przedsiębiorstw działających w Małopolsce.

Topics: Małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje, Małopolskie, Województwo (Polska ; 1999- ), Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne, Stymulowanie innowacyjności, Polityka innowacyjna państwa, Sfera B+R, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Województwo małopolskie, Praca doktorska, Small business
Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna,
Year: 2006
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2006000183
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.