Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Rola członków kwintetu szkoleniowego w polityce personalnej przedsiębiorstwa

By Urszula. Bukowska

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 81.Dostępny także w wersji drukowanej.W artykule skoncentrowano się na próbie zidentyfikowania zakresu zadań osób zaangażowanych we wprowadzanie polityki szkoleniowej w przedsiębiorstwie. W zakończeniu wyciągnięto konkluzję, że od skuteczności szkoleń zależy strategiczna aktywność przedsiębiorstwa

Topics: Szkolenie pracowników, Polityka personalna, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2008000858
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.