Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych

By Łukasz. Górka

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 199.Dostępny także w wersji drukowanej.W świetle trudności stojących przed polska ekonomią, istnieje potrzeba wykazania w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa mogą kontynuować swoją działalność. W artykule pokazano istniejące procedury, które mogą być wykorzystane w celu kontynuowania tej działalności, oraz przewidywania przyszłych problemów jakie mogą stanąć przed przedsiębiorstwem. Weryfikacja tych procedur powinna być podjęta przez audytorów, których zadaniem m.in. jest kontrolowanie sprawozdań finansowych

Topics: Planowanie finansowe, Sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa, Badanie sprawozdań finansowych, Budżetowanie, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2008000815
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.