Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności

By Andrzej. Szromnik

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 33-34.Dostępny także w wersji drukowanej.W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania struktury rynku nieruchomości zarówno w warunkach subiektywnych jak i obiektywnych. Zwrócono uwagę na instytucje przyczyniające się do popytu i podaży na rynku nieruchomości. Analizę uzupełniono graficznym obrazem poszczególnych punktów omawianych w pracy

Topics: Rynek nieruchomości, Struktura rynku, Analiza rynku, Popyt, Podaż, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2008000649
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.