Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Możliwości zastosowania siatek stalowych w warunkach zagrożeń dynamicznych

By Marek. Cała

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s.132-133.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule zajęto się problematyką nośności elementów i systemów obudowy w warunkach zagrożeń dynamicznych. Opisano wyniki badań stanowiskowych oraz in situ dotyczące zdolności pochłaniania energii dynamicznej zarówno przez elementy obudowy, jak i systemy obudowy (kombinacja różnych elementów). Przedstawiono także charakterystykę wysokowytrzymałej siatki stalowej typu Tecco. Wraz z kotwiami stalowymi była ona obiektem badań stanowiskowych (w Australii) jak i symulacji numerycznych (w Szwajcarii). Dotychczasowe wyniki badań zdolności siatki Tecco wskazują, że może ona pochłonąć od 33,6 kN/m2 (siatka S95/3 o średnicy drutu 3 mm) do 50 kN/m (siatka S95/4 o średnicy drutu 4 mm). Są to wartości kilkunastokrotnie większe niż uzyskano dla siatek zgrzewanych czy też ogrodzeniowych. Należy zatem rozważyć możliwość zastosowana wysokowytrzymałych siatek w wyrobiskach górniczych zagrożonych zjawiskami dynamicznymi. SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie tąpaniami, obudowa, siatki stalowe. ABSTRACT: This paper deals with loading of the support under rockburst hazard. Such a support should be able to absorb the kinetic energy of the rock blocks ejected to mining underground opening. The high-tensile Tecco mesh, which is made of steel wire with tensile strength of 1770 MPa was described. The Tecco mesh was tested in Australia to determine the force-deflection curve and the breaking load with different bolt patterns and wire diameters. Several numerical calculations (calibrated with laboratory tests) were also performed in Switzerland. Laboratory experiments and numerical calculations showed that Tecco mesh was able to absorb energy from 33,6 kN/m2 (Tecco S95/3, wire diameter 3 mm) to 50 kN/m2 (Tecco S95/4, wire diameter 4 mm). These values are over a dozen times higher than for welded mesh or chain link mesh. The application of high-tensile steel mesh in mining openings in rockburst prone mines should be seriously considered. KEYWORDS: rockburst hazard, mining support, steel wire mesh

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008318033
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.