Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Współczesne koncepcje i metody zarządzania - szanse i zagrożenia dla pracowników w dobie organizacji wirtualnych The modern management methods - the opportunities and threats for the workers in the virtual organisation time /

By Anna. Wziątek-Staśko

Abstract

Tyt. nagł.Bibliografia s. 476.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Dociekliwa obserwacja otaczającej nas rzeczywistości nasuwa konkluzję, iż współczesny świat zmienia się zdecydowanie szybciej niż w czasach minionych. Nie pozostaje to bez znaczenia w odniesieniu do obszaru zarządzania organizacjami, którym przyszło funkcjonować w okresie przełomu wieków. Szereg koncepcji oraz metod zarządzania nabiera specyficznego znaczenia. Artykuł traktuje o pozytywnych i negatywnych konsekwencjach różnych koncepcji i metod zarządzania dla poziomu motywacji pracowników. SŁOWA KLUCZOWE: organizacja wirtualna, reengineering, lean management, motywacja ABSTRACT: The present world changes faster and faster than it was in the past. The modern organisations have new problems. Thay are connected especially with people- workers and their motivation. Managers still look for new methods which will improve the efficiency of the work. Many new management methods are a big chance for people, for their development, but sometimes they also may be a big problem for them. About all opportunities and threats connected with it this article is. KEYWORDS: virtual organisation, reengineering, lean management, motivatio

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007319027
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.