Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Algebra i geometria

By Stanisław Białas

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Projekt archiwizacji Skryptów Uczelnianych AGH i innych wydawnictw książkowych.Dostępny również w formie drukowanej.Powtórka wybranych zagadnień ze szkoły średniej, wartość bezwzględna, przykłady funkcji odwrotnych, funkcje cyklometryczne, elementy logiki i teorii zbiorów, rachunek zdań, kwantyfikatory, zbiory, definicje i oznaczenia, działania na zbiorach, iloczyn kartezjański zbiorów, zadania, algebra, liczby zespolone, definicje i działania na liczbach zespolonych, interpretacja geometryczna liczb zespolonych, postać trygonometryczna, wykładnicza, pierwiastek z liczby zespolonej, wielomiany, funkcje wymierne, macierze transponowane i ortogonalne, wyznaczniki, definicje i podstawowe rodzaje macierzy, rząd, działania na macierzach, równość, dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez skalar, przez macierz, potęga, wyznacznik z macierzy, własności wyznacznika i twierdzenie Laplace’a, macierz odwrotna, własności macierzy odwrotnej, układy równań liniowych, oznaczenia, twierdzenie Cramera, Kroneckera-Capelliego, praktyczne metody rozwiązywania układu równań liniowych, geometria analityczna, geneza geometrii analitycznej, wektory, kąty między wektorami, współrzędne, rzut i współrzędna wektora na osi, kąt zwykły i skierowany, kartezjański układ współrzędnych na płaszczyźnie, w przestrzeni, współrzędne biegunowe, sferyczne, kombinacja liniowa wektorów, iloczyn mieszany trójki wektorów, skalarny, wektorowy, wiadomości ogólne o równaniach linii, równania parametryczne, punkty wspólne dwóch linii, równanie kierunkowe prostej, przechodzącej przez dwa punkty, wektorowe i parametryczne, odległość punktu od prostej, wzajemne położenie prostych, równania płaszczyzny, wzajemne położenie płaszczyzn i prostych w przestrzeni, kąt nachylenia prostej do płaszczyzny, kąt między dwiema płaszczyznami, skorowidz oznacze

Topics: Algebra, Geometria
Publisher: Kraków : BG AGH,
Year: 2003
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:zz2004881395
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.