Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Optyczny tomograf procesowy składający się z pięciu projekcji

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Radosław Wajman.Bibliogr. s. 321.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Praca zawiera opis prototypowego tomografu optycznego, którego podstawą jest prześwietlanie obiektu mierzonego z pięciu stron. Natężenie wiązki światła przechodzącej przez sekcję pomiarową ulega zmianie w wyniku zachodzących zjawisk optycznych, i po natrafieniu na obiekt mierzony ulega osłabieniu. Rejestracji osłabienia wiązki światła dokonuje się za pomocą pięciu dyskretnych detektorów, z których każdy składa się z matrycy 64 czujników optycznych. Rekonstrukcji obrazu dokonuje się za pomocą matrycowego algorytmu rekonstrukcji. W pracy szczegółowo opisano budowę detektora oraz omówiono zjawiska zachodzące na drodze promienia świetlnego. Przedstawione rozwiązanie jest testowane pod kątem zastosowania do badania przepływów dwufazowych gaz-ciecz. SŁOWA KLUCZOWE: tomografia optyczna, przepływ wielofazowy, rekonstrukcja obrazu. ABSTRACT: The paper presents the optical tomograph in which a tested object is illuminated from five locations. Measurement of luminous intensity is changed into a discrete signal (0 or 1) in the detectors including 64 optical sensors. Next, the measuring results are subjected to reconstruction according to a matrix algorithm of reconstruction. A detailed description of the measurement sensor is presented in the paper. The paper covers a discussion on the principle of operation of the electronic system for changing a light signal received by the detector into a discrete electronic signal. The authors describe a path of the light beam, taking into account optical phenomena occurring at the phase boundary white light is passing through the sensor wall and phenomena inside the measurement space. A method of the sensor calibration is analyzed and a way of technical realization of the presented problem is discussed, as well. The presented idea was elaborated in order to test two-phase, gas-liquid flows however, it can be also applied in tests of other objects with a distinct phase boundary. KEYWORDS: optical tomography, multiphase flow, image reconstruction

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008318096
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.