Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

RT-UML in modeling of multimedia applications RT-UML w modelowaniu aplikacji multimedialnych /

By Paweł Cichoń

Abstract

Tyt. z nagłówka.References p. 22.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: RT-UML umożliwia opis właściwości strukturalnych oraz behawioralnych aplikacji multimedialnych z uwzględnieniem charakterystyki czasowej, jednak nie oferuje mechanizmów wyrażania prezentacji (rozmieszczenia) obiektów multimedialnych oraz ograniczeń czasowych między zdarzeniami. Fakt ten ilustruje brak wystarczającej ekspresywności języka RT-UML, szczególnie w kontekście modelowania aplikacji multimedialnych. W artykule zaproponowano rozszerzenie RT-UML o mechanizmy opisu rozmieszczenia obiektów multimedialnych oraz synchronizacji zdarzeń. Ponadto wprowadzono nowy rodzaj diagramów od języka UML, tj. diagramy prezentacji, umożliwiające opis aranżacji obiektów multimedialnych. Zaprezentowane rozszerzenie stanowi wartość oryginalną artykułu. Opisana w artykule rozszerzona składnia RT-UML, a także przykłady jej użycia stanowią oryginalną metodę modelowania aplikacji multimedialnych, która może przyczynić się do formalizacji ich procesu wytwórczego. SŁOWA KLUCZOWE: aplikacja multimedialna, UML, czas rzeczywisty, modelowanie, RT-UML, synchronizacja, zdarzenia czasowe. ABSTRACT: RT-UML enables a structural and behavioral description of multimedia applications including time characteristic, however it does not offer mechanisms of a multimedia objects presentation (arrangement) expression or the time constrains expression between events. This fact illustrates RT-UML lack of expressive capabilities, especially in the context of multimedia applications modeling. The presented in the paper extension of RT-UML illustrates how multimedia objects arrangement and events synchronizations can be presented, which means new type of diagrams addition to UML (presentation diagrams) and a synchronized events set class placing into the time model of RT-UML. Moreover extensions provide an application a graphical presentation of synchronized events to sequence and activity diagrams of UML, which enables time constrains of multimedia objects and their activities expression (synchronization of time events, which occur during presentation of multimedia objects). The originality of this approach relies on the extension of RT-UML syntax and on the presentation of an original method of multimedia applications modeling, which can make the production process more formalized and thus more precise. KEYWORDS: multimedia application, UML, real-time, modeling, RT-UML, timed events, synchronization

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008319141
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.