Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Minimalizacja drgań obiektu poprzez dobór optymalnych parametrów inercjalno-sprężystych układu ciągłego Minimization of the object vibrations through the optimal selection of inertia-springy parameters of continuous system /

By Leszek. Majkut

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 32.Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: The work concerns the problem of optimum selection of inertial (the product of the beam material density and i cross section A) and springy (bending rigidity El) parameters of the beam. The objective function is transmissibility coefficient for given excitation frequency. Restrictive conditions were accepted: exciting frequency is lying between first and third natural frequency of the continuous system, and deflection of beam in gravitational field was, less than the given value. KEYWORDS: optimization, vibration, continuous system. STRESZCZENIE: Praca dotyczy poszukiwania optymalnych sprężystych i masowych parametrów belki ze względu na minimalizację współczynnika przenoszenia drgań dla zadanej częstości wymuszenia. Belka o wyznaczonych parametrach i zadanej długości jest częścią układu wibroizolacji tzn. jest na niej posadowiony, obiekt chroniony. Jako warunki ograniczające przyjęto, że: częstość wymuszenia leży pomiędzy pierwszą a trzecią częstością drgań własnych układu ciągłego; strzałka ugięcia pod obciążeniem statycznym nie przekracza wartości ustalonej. SŁOWA KLUCZOWE: optymalizacja, drgania, układy ciągłe

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007320014
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.