Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Aktywność sejsmiczna górotworu podczas prowadzenia eksploatacji pokładów tąpiących w KWK "Wesoła"

By Wiesław. Chyłek

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.31.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W publikacji dokonano analizy aktywności sejsmicznej górotworu podczas prowadzenia eksploatacji pokładu 501 i 510 w Kopalni Węgla Kamiennego "Wesoła". Wykorzystano wskaźnik intensywności energii sejsmicznej definiowany jako iloraz energii i pola powierzchni dokonanej eksploatacji pomocny przy prognozie stanu zagrożenia wstrząsowego i stanu zagrożenia tąpaniami. Przedstawiono w formie zależności statystycznej związek [wzór]. SŁOWA KLUCZOWE: aktywność sejsmiczna górotworu, wstrząsy, tąpania. ABSTRACT: This paper shows the analysis of rock mass seismic activity during excavation of coal seams 501 and 510 in underground coal mine "Wesoła". A new index describing intensity of seismic energy emission. It is calculated as a quotient of seismic energy to the area of performed excavation. He proposed index may be helpful in the rock burst hazard prediction. KEYWORDS: seismic activity formation (orogen), shock (rock mass), crump (bump, bounce)

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007317112
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.