Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Dobór parametrów mechanicznych urządzeń wiertniczych stosowanych w technologiach HDD

By Rafał. Wiśniowski

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 565-566.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule dokonano charakterystyki rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń wiertniczych, stosowanych przy wykonywaniu horyzontalnych wierceń kierunkowych. Podano kryteria klasyfikacji urządzeń HDD oraz zaproponowano kategoryzację wiertnic. Następnie przedstawiono zasady wyznaczania minimalnej mocy urządzenia, niezbędnej do wykonania horyzontalnego przewiertu sterowanego. W tym celu dokonano analizy wpływu przebiegu osi otworu kierunkowego, warunków geologicznych oraz stosowanej technologii wiercenia na wymagane wielkości nacisku, momentu obrotowego oraz mocy, niezbędnych do realizowania procesu wiercenia. Efektem finalnym przeprowadzonych w artykule analiz było podanie zależności matematycznych, pozwalających na racjonalny dobór parametrów mechanicznych horyzontalnych wiertnic sterowanych. SŁOWA KLUCZOWE: Urządzenia wiertnicze. ABSTRACT: Design solutions of rigs used for HDD are characterized in the paper. Criteria of HDD rigs classification are given and a classification of rigs is proposed. The principles of determining minimal power of the rig, necessary to perform a HDD are discussed. For this purpose the following analyses were made: influence of a HDD well axis, geological conditions and applied drilling technology on the required stress, torque and power values enabling the drilling process realization. The final result of these analyses were mathematical dependences, on the basis of which the mechanical parameters of HDD rigs could be selected. KEYWORDS: Drilling rigs

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007317038
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.