Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Warunkowa wartość oczekiwana funkcji celu w konstrukcji algorytmów przybliżonych dla zagadnień permutacyjnych

By Wojciech Chmiel

Abstract

Tyt. z nagł.STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano rezultaty prac nad zaawansowanymi algorytmami ewolucyjnymi stosowanymi w optymalizacji zagadnień permutacyjnych. Wprowadzenie dodatkowego parametru - warunkowej wartości oczekiwanej funkcji celu pozwala na ocenę jakości rozwiązań częściowo ustalonych. Może być on stosowany jako pomocnicze kryterium wyboru i konstrukcji nowych rozwiązań, w celu poprawy efektywności projektowanych algorytmów. SŁOWA KLUCZOWE: Kwadratowe zagadnienie przydziału, qap, algorytmy przybliżone, algorytmy ewolucyjne, warunkowa wartość oczekiwana funkcji celu. ABSTRACT: This paper investigates an application of advanced evolutionary algorithms in optimization of permutation problems. The introduction of additional parameter in algorithms - the expected value of objective function - allows effective evaluation of quality of partially fixed solutions. The parameter can be used as auxiliary criterion for selection and construction of new solutions, increasing the effectiveness of designed algorithms. KEYWORDS: Quadratic assignment problem, qap, approximate algorithms, evolutionary algorithms, conditional expected value of objective functio

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2006317009
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.