Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Formowanie i spiekanie nanometrycznego proszku tlenku cyrkonu praca doktorska /

By Łukasz. Zych

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2006.Bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Nanotechnologia, nanomateriały, metaliczne materiały nanokrystaliczne, otrzymywanie, kondensacja w gazie obojętnym, metody mechaniczne, własności metalicznych materiałów nanokrystalicznych, mechaniczne, magnetyczne, zastosowanie, ceramiczne materiały nanokrystaliczne, środowisko gazowe, cieczy, reakcje w stanie stałym, zastosowanie nanometrycznych proszków ceramicznych, formowanie, prasowanie na sucho, formowanie z zawiesin, spiekanie swobodne, pod ciśnieniem, przezroczystość, odkształcenie superplastyczne, opis eksperymentu, wyniki, plan, wybór tworzywa, preparatyka, charakterystyka proszku, powierzchnia właściwa, BET, dyfraktometria rentgenowska, obserwacje mikroskopowe, TEM, udział objętościowy części stałych w zawiesinie, peptyzacja zawiesiny poprzez zmianę pH, poprzez dodatek upłynniaczy, prasowanie filtracyjne zawiesin, prasa filtracyjna, przebieg procesu, zawiesina sflokulowana, speptyzowana, wybór ciśnienia prasowania, suszenie, spiekanie, charakterystyka wyjściowych próbek, próbki formowane z zawiesiny sflokulowanej, speptyzowanej, w warunkach nieizotermicznych, izotermicznych, skurcz liniowy, gęstość pozorna próbek, rozmiar krystalitów, XRD, rozkład wielkości porów w próbkach, obserwacje mikroskopowe powierzchni przełamów, SEM, spiekanie próbek formowanych z zawiesiny speptyzowanej, prasowanych jednoosiowo, badania porównawcze, wybrane właściwości otrzymanego tworzywa, wytrzymałość mechaniczna, odkształcenie plastyczne w podwyższonej temperaturze, charakterystyka proszku r.s. ZrO2, prasowanie filtracyjne, charakterystyka surowych próbek, prasowanie jednoosiowe, prasowanie filtracyjne nanoproszk

Topics: Nanotechnologia, Materiały nanokrystaliczne, Proszki metali, badania, Metalurgia proszków, badania, Tlenek cyrkonowy, Spiekanie (metalurgia), Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2007
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007304061
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.