Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Generalised structure and equivalent circuits of electrical machines Uogólniona struktura i obwody zastępcze maszyn elektrycznych /

By Sigitas. Kudaraskas

Abstract

Tyt. nagł.Bibliografia s.170-171.Dostępny także w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł poświęcony jest problemowi struktury maszyny elektrycznej jako elektromechanicznego przetwornika energii. Podane zostały przykłady obecnej reprezentacji maszyn elektrycznych wraz z ich krytyczną oceną. Zaproponowano uogólnioną strukturą na podstawie uogólnionego przetwornika energii. Przestudiowano podstawy formułowania wszystkich obwodów zastępczych zgodnie z tą strukturą (wraz z bezpośrednimi relacjami pomiędzy elementami tworzącymi podsystemy elektryczny i mechaniczny). Zaprezentowane ogólne podejście jest pomocne w analizie wielu ograniczeń w maszynach elektrycznych. SŁOWA KLUCZOWE: elektromechaniczne przetwarzanie energii, teoria obwodów, teoria maszyn elektrycznych. ABSTRACT: The paper deals with the problem of structure of electrical machine as electromechanical converter of energy. The samples of existing representation of electrical machine structure and critical point of view are presented. The generalised structure on a basis of generalised energy converters is proposed. According to this structure, the principles of formation of entire equivalent circuits (with direct reflection of elements booth of electrical and mechanical systems) are studied. Presented generalised approach can help to analyse various regimes of electrical machines. KEYWORDS: circuits theory, electromechanical energy conversion, theory of electrical machines

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008319076
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.