Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Nowoczesne systemowe rozwiązanie optymalizacji zabezpieczeń antykorozyjnych w kopalniach węgla brunatnego

By Andrzej. Miszczyk

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 464.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono nową koncepcję współpracy jednostek zainteresowanych optymalizacją zabezpieczeń przeciwkorozyjnych w kopalniach węgla brunatnego. Uwzględnia ona zaangażowanie producenta farb oraz naukowych jednostek testujących nowe rozwiązania przeciwkorozyjne. Zindywidualizowane podejście do projektowania zabezpieczeń pozwala na szybkie testowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań oraz kontrolę warunków nakładania ze strony producenta farb, gwarantujące uzyskanie zabezpieczenia o wysokiej jakości. Przedstawiono metody testowania i selekcji nowych wyrobów przy użyciu techniki spektroskopii impedancyjnej na przykładzie badania odporności farb na wibracje, ścieranie oraz oddziaływanie agresywnych wód zawierających chlorki. SŁOWA KLUCZOWE: Korozja, powłoki ochronne, kopalnia węgla brunatnego. ABSTRACT: A new concept of cooperation between units interested in optimization of anticorrosion protection in brown coal mines is presented. It includes contribution of paint producer and scientific units testing new anticorrosive solutions. Individualized approach to design of anticorrosion measures enables fast testing and introduction of new solutions. Moreover, it makes possible to control application conditions by paint producer to ensure high quality coatings. The methods of selection and testing of new paint systems using impedance spectroscopy is presented. Examples of degradation impacts from vibration, wearing and aggressive chloride-containing waters are discussed. KEYWORDS: Corrosion, protective coatings, brown coal mine

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008317126
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.