Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Wpływ związku ołowiu na hydratację cementu : rozprawa doktorska /

By Grzegorz. Łój

Abstract

Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2006.Bibliogr. k. 108-112.Hydratacja cementu, alitu, glinianu trójwapniowego, faza C-S-H, budowa, ołów, ogólna charakterystyka, występowanie w przyrodzie, właściwości fizykochemiczne, tlenki ołowiu, azotan ołowiu(II), wpływ na środowisko naturalne, otrzymywanie, zastosowanie związków ołowiu, źródła zanieczyszczeń środowiska związkami ołowiu, w produkcji betonu, wpływ na organizmy żywe, immobilizacja metali ciężkich w zaczynie cementowym, hydratacja cementu portlandzkiego, właściwości fazy C-S-H w obecności tlenku ołowiu(II), część doświadczalna, zakres, metodyka badań, przygotowanie surowców, badania właściwości fizycznych cementów z dodatkiem PbO, badanie wpływu na właściwości standardowe zaczynów cementowych, na właściwości mechaniczne zapraw normowych, wpływ na cechy fizyczne, podsumowanie, badania mikrokalorymetryczne, preparatyka, badanie kinetyki wydzielania ciepła podczas hydratacji, dla alitu, analiza fazy ciekłej, przygotowanie próbek, wyniki badań składu fazy ciekłej, badanie składu fazowego metodą analizy rentgenowskiej, obserwacje mikrostruktury produktów hydratacji, powierzchni ziaren alitu poddanego procesowi hydratacji, parametry spektroskopu wykorzystywanego do badań, dopasowanie linii spektralnych, wyniki analizy spektroskopowej powierzchni hydratyzujących próbe

Topics: Ołów, związki, Hydratacja (chemia), Cement, badania
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2006
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2006304311
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.