Location of Repository

Wpływ eksploatacji i likwidacji KWK Siersza i Z. G. Trzebionka na zmienę aktualnych warunków hydrogeologicznych triasowego zbiornika wód podziemnych : praca doktorska /

By Robert. Frączek

Abstract

Recenzenci pracy: Andrzej Kowlaczyk, Jacek Motyka.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2006.Bibliogr. k. 141-147.Obszar objęty badaniami, charakterystyka fizycznogeograficzna, położenie geograficzne, geomorfologia, warunki klimatyczne, hydrografia, hydrologia, budowa geologiczna, litologia, stratygrafia, tektonika, warunki hydrogeologiczne, pięter wodonośnych, naturalne warunki krążenia wody, kontakty hydrauliczne między piętrami wodonośnymi, drenaż wód podziemnych triasowego piętra wodonośnego, eksploatacja, odwadnianie złóż rud cynku, ołowiu, węgla kamiennego, historia eksploatacji w rejonie chrzanowskim, sierszańskim, system odwadniania kopalni, wpływ likwidacji kopalń na środowisko wód powierzchniowych, problemy związane z eksploatacją, likwidacją, rozwój leja depresji wokół Z. G. Trzebionka, model warunków hydrogeologicznych w rejonie triasu chrzanowskiego, krótka charakterystyka programu Modflow, koncepcja budowy schematu hydrogeologicznego regionalnego modelu matematycznego, warunki brzegowe przyjęte na modelu regionalnym, granice, zewnętrzne, cieki powierzchniowe, zasilanie z infiltracji opadów atmosferycznych, ujęcia, system odwadniania, strefy uskokowe, weryfikacja modelu regionalnego, koncepcja budowy modelu lokalnego, realizacja warunków brzegowych na modelu lokalnym, prognoza warunków hydrogeologicznych w rejonie, charakterystyka badań modelowych, określenie warunków hydrodynamicznych obszaru objętego badaniami dla stanu na 2004 rok, wariant 2, prognoza warunków hydrodynamicznych obszaru objętego badaniami po zatopieniu kopalni, warianty 3, 4, modelowanie transportu zanieczyszczeń, podstawy teoretyczne modelowania migracji zanieczyszczeń, tło hydrogeochemiczne, prognoza migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych zbiornika GZWP Chrzanó

Topics: Wody podziemne, modele matematyczne, Górnictwo (technika), aspekt środowiskowy, Kopalnie, likwidacja, aspekt środowiskowy
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2005
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2006304114
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.