Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Wyznaczanie reprezentacji zastępczej dla dyskretnej filtracji niestacjonarnej - rozważania wstępne

By Przemysław Korohoda

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.191.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono sposób rozumowania prowadzący do wyznaczenia zastępczego dyskretnego filtru stacjonarnego dla zadanego filtru dyskretnego, którego charakterystyki w dziedzinie dyskretnej transformacji Fouriera zmieniają się dla kolejnych indeksów czasowych. Filtr zastępczy jest definiowany w dziedzinie nowej transformaty, której ciągi bazowe w połączeniu z charakterystykami filtru zastępczego umożliwiają opisanie rozważanej filtracji niestacjonarnej w sposób całościowy, analogiczny do klasycznej filtracji stacjonarnej. Rozważania zilustrowano dwoma przykładami. SŁOWA KLUCZOWE: filtracja niestacjonarna, filtr zastępczy, splot uogólniony. ABSTRACT: The paper presents reasoning leading to computation of the equivalent stationary discrete filter, along with relevant new transformation, so that the nonstationary discrete filtering process originally based on the Discrete Fourier Transform may be performed in the manner typical for the stationary filtering. The new basis, resulting from the computed transformation, together with the new filter characteristics in this transform domain form a relevant data set to describe the DFT-based nonstationary filtering in the unified form, typical for the stationary filtering. The reasoning has been illustrated with two examples. KEYWORDS: nonstationary filtering, equivalent filter, generalized convolution

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008318084
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.