Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ekstrakcja i przetwarzanie sygnałów z pozycyjnych dwuwymiarowych detektorów do zastosowań w rozpraszaniu neutronów rozprawa doktorska /

By Tomasz Fiutowski

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2007.Bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Detektory dla źródeł neutronów nowej generacji, konwertery neutronów termicznych, detektory hybrydowe, mikropaskowy detektor krzemowy, gazowy, z kaskadą gazowych powielaczy elektronów, nowe układy odczytowe dla nowych detektorów, odczyt dwuwymiarowych detektorów paskowych, architektura układów do odczytu detektorów promieniowania, optymalizacja szumowa układu odczytowego, pomiar czasu w układzie odczytowym, metoda dyskryminacji na czole impulsu, metoda konwencjonalnego przejścia przez zero, dobór progu dyskryminacji w układach samowyzwalących się, czas martwy układu odczytowego, architektura układu MSGCROC, parametryzacja szumów tranzystorów MOS w technologii AMS 0,35 μm, źródła szumów w tranzystorach MOS, szum typu 1/f, szum termiczny kanału, rezystancji bramki, podłoża, struktura testowa, układ pomiarowy, wyniki pomiarów, ekstrakcja sygnału z detektora, układy Front-End, wzmacniacz wejściowy, układy kształtowania impulsów, pomiar czasu w układzie MSGCROC, układ do konwersji sygnału niesymetrycznego na różnicowy, zmiana progu dyskryminacji w układzie MSGCROC, rozrzut progu dyskryminacji, układ korekcyjny, komparator, układ kompensacji efektu wędrowania, pomiar amplitudy w układzie MSGCROC, obwody Back-End, układy sterujące, pamięć FIFO, generator sygnatur czasowych, układy logiki kontrolnej, układy wyjściowe, układ kalibracyjny, tryby testowe, fizyczna realizacja projektu układu MSGCROC, reguły projektowe dla osiągnięcia wysokiego stopnia symetrii układu, wpływ części cyfrowej na niezawodność części analogowej w mieszanych układach scalonych, plan masek układu MSGCROC, pomiary parametrów układu MSGCROC, ocena działania toru odczytowego, kanał testowy, przetwornik C/A ustawiający próg dyskryminacji, rozrzut progu dyskryminacji i działanie układu korekcyjnego, parametryzacja toru czasowego, efektywna rozdzielczość czasowa układu, przykłady widm energetycznych, rejestry logiki kontrolnej układu MSGCROC, rejestr konfiguracyjny CONF#0, CONF#

Topics: Detektory neutronów, Neutrony, rozpraszanie, Przetwarzanie sygnałów, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2007
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008304018
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.