Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The transformation of the Swedish welfare system : fact or fiction? : globalisation, institutions and welfare state change in a social democratic regime

By Ali Naghi Hajighasemi
Topics: Sociology Human services Political science Public administration
Year: 2002
OAI identifier: oai:etheses.dur.ac.uk:1088
Provided by: Durham e-Theses

Suggested articles

Citations

 1. (2000b), Inkomster och inkomstfördelningen.
 2. 1), Höj "taken" i socialförsäkringarna nu! Dagens Nyheter (4/27/2001), 'Storstadsministern skriver om utvecklingen i Stockholm' by Mona Sahlin.
 3. (1998). 123, Copenhagen:
 4. (2001). 53), Välfärd och arbetslöshetens ccrtionde,
 5. (1986). A Crisis of Welfare State? doi
 6. (1993). Adelreformen dyr för sjuka äldringar',
 7. (1986). After Full Employment. doi
 8. (1996). After the golden age? Welfare state dilemmas in a global economy', doi
 9. (1993). Alit fler barn kastas ut',
 10. Anpassliga väljare stöder Schyman', Arne Modig och Hans L. Zetterberg, Dagens Nyheter (25/7/2002), `Den svenska modellen fungerar inte', by Bo Södersten.
 11. (1995). Appeles and oranges revisited: contextualized comparisons and the study of comparative labour politics. doi
 12. (2000). Arbetslöshet och levnadsvillkor under 1990-talets krisär'.
 13. (1983). Arbetslöshetsersättningen i Sverige - motiv, regler och effekter',
 14. (1997). Arbetslöshetsersättningen och arbetsmarknadens funktionsrätt',
 15. (1998). Asikter om skatter och offentliga sektorn.
 16. (1998). Availability criteria in selected OECD countries', doi
 17. (2001). Bara en mor - ensamstäende mödrars ekonomiska levnadsvillkor i 1990-talets Sverige,
 18. (1996). Barn och äldreomsorg i Tyskland och Sverige. Välfärdsprojektet Kunskap/Fakta nr 5,
 19. (1974). Befolkningsfrägan och välfärden: debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talet. doi
 20. (1993). Capitalist Welfare Systems: A Comparison doi
 21. (1999). Citizens and Taxation: Sweden in Comparative Perspective.
 22. (1990). Comments', doi
 23. (1998). Comparative Public Policy: Patterns of Post-war Transformation. doi
 24. (1988). Conflict and Control in Welfare Policy: The Swedish Experience. doi
 25. Dagens Nyheter (12/4/1998), 'Spelet bakom de nya pensionerna' by
 26. Dagens Nyheter (15/4/2003), 'Valfrihet i skolan leder till ökad segregation', by Per Thullberg.
 27. Dagens Nyheter (4/4/1995), Anders Carlgren.
 28. (1982). Dags för ett bättre skattesystem',
 29. (1992). Danskernes Vaerdier. Copenhagen: Forlaget Sociologi.
 30. (2001). De borgerliga partierna och pensionsreformen',
 31. (1990). Decentralisation and Control: Central-Local Government Relations in Sweden' doi
 32. (1960). Den 'nya ekonomin' i Sverige: doi
 33. (1991). Den ersatta sjukvärden: en studie av sjukskrivningsmönster. Lund: Bokbox Förlag.
 34. (1990). Den skandinaviske velferdsmodell: skandinaviske? Velferd? Modell? ',
 35. (1984). Den svenska modellen i motgäng', Nordisk Tidskrift for Politisk Ekonomi.
 36. (1989). Den svenska välfärdsstatens utveckling - nagra huvuddrag',
 37. (2001). Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Politics in Global Markets. doi
 38. (1995). Development in the Swedish early retirement scheme: The drive against high welfare expenditure and ill-health', doi
 39. (2001). Developments in Swedish Social Policy: Resisting Dionysus. doi
 40. (1992). Divisions of Welfare: A critical Introduction to comparative social policy. doi
 41. (2002). Economic policy, social purposes, macro economic management in Sweden 1997-2000'. The Council of Economic Studies.
 42. (1999). Economic standard of living: A longitudinal analysis of the economic standard among Swedes 1979-1995', doi
 43. (1992). Economic theory and the welfare state: A survey and interpretation',
 44. (1977). Effekter av ATP: en samhällsekonomisk studie. Lund: Arkiv Förlag.
 45. (1998). Elements of social security', Report 98: 4 from the Danish National Institute of Social Research: ESO Report Ds 1997: 73. In OECD
 46. (1993). Eroding statism - challenges to the Scandinavian models',
 47. (1998). EU Social Policy in the 1990s: Towards a Corporatist Policy Community. doi
 48. (1999). European social rights towards national welfare states: Additional, substitute, illusory? ',
 49. (1994). Exclusion, post-Fordism and the "new Europe"',
 50. (1988). Explaining International Production. London: Harper and Collins. doi
 51. (1986). Facklig makt och fackligt medlemskap: De svenska fackförbundens medlemsutveckling 1890-1940. Lund: Arkiv Förlag.
 52. (1983). Facklig organisering i tolv länder. Lund: Arkiv Förlag.
 53. (1992). Families without Fatherhood. doi
 54. (1995). Family obligations in Sweden',
 55. (2001). för Tillväxtpolitiska Studier
 56. (1990). Fordism and Post-Fordism. A Critical Reformulation. doi
 57. (1997). Found (IMF)
 58. (1993). Framtidens vägvisare.
 59. (1989). From industrial to post-industrial Welfare State? ' Annals of the Institute of Social Science, special issue,
 60. (1987). From poor relief to institutional welfare states: The development of Scandinavian social policy',
 61. (1984). From poor relief Towards Institutional Welfare States: the Development of Scandinavian Social Policy. Stockholm: Institute for Social Forskning.
 62. (1995). Fyrtiotalister ger oss goda är',
 63. (1992). Gender and the development of welfare regimes, doi
 64. (1999). Global Transformations: Politics, Economics and Culture. doi
 65. (1999). Globalisation and national government policies: an economic view', doi
 66. (1998). Globalisation and the future of central Collective Bargaining; the example of German metal industry', doi
 67. (2001). Globalisation, economic change and the welfare state: the "vexatious inquisition of taxation"? ',
 68. Gör upp om taken i försäkringarna', by Göran Persson and Gudrun Schyman.
 69. (1999). Governments and the macro-organisation of economic activity: A historical and spatial perspective', doi
 70. (1992). Halkar Sverige efter? Sveriges ekonomiska tillväxt 1820-1990 i jämförande belysning. Stockholm: Carlssons förlag.
 71. (1997). Has globalisation ended the rise and rise of the nation state? ', doi
 72. (1992). Hemmafrun som försvann: övergängen till lönearbete bland gifta kvinnor i Sverige 1968-1981. Stockholm: Swedish Institute for Social Research.
 73. (1993). Hurfarligt är budgetunderskott?
 74. (1969). I regeringen: Ur min politisk Dagbok 1954-59.
 75. (1998). Income Distribution in Sweden: what is the achievement of the welfare state? ',
 76. (1990). Institution, Institutional Change and Economic Performance. doi
 77. (1998). Introduction: the European Union, state autonomy and national social policy',
 78. (2001). Invandrare pa 1990-talets arbetsmarknad',
 79. (1969). Jämlikhet', första rapport frän SAP. s och LO: s arbetsgrupp. Stockholm: National Social Insurance Board. Näringsliv
 80. (1990). Labour market policies in the OECD countries', Economic Policy. doi
 81. (2001). Lönestrukturens förändring i Sverige,
 82. (1978). Low incomes in Sweden', Background paper to Report No. 6 Royal Commission on the distribution of incomes and wealth, doi
 83. (1999). Manifest for full sysselsättning. " Med ekonomernas manifest mot arbetslösheten i EU. Stockholm: Atlas bokförlag.
 84. (2001). Massarbetslöshetens Sverige - arbetslöshetens karaktär och effekter pa individers levnadsförhallanden',
 85. (1999). Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess 1975-1995. Report to ESO, Stockholm: Ministry of Finance (Ds
 86. (1995). Medborgarskapet i välfärdsstaten. Föräldrainfytande i skandinavisk grundskola.
 87. (1989). Modern Welfare States: Politics and Policies in Social Democratic Scandinavia. doi
 88. (1980). More Children of Better Quality? Aspects of Swedish Population Policy in the 1930s. doi
 89. (2001). Mot en europeisk välfärdspolitik: ny politik och nya samarbetsformer i EU.
 90. (1999). Movements of the left, movements of the right: putting the mobilization of two new types of social movements into political context', doi
 91. (1995). Multitiered institutions and the making of social policy'
 92. (1941). Nation and Family. doi
 93. (1996). Needs-based strategies of social protection in Australia and New Zealand', doi
 94. (1999). Nordic Social Policy: Changing Welfare States. doi
 95. (1993). Of, By and for Which People? Capitalist Development since 1776.
 96. (1997). One World, Ready or not: the Manic Logic of Global capitalism. doi
 97. (1988). Paradise Lost? The Nordic Welfare States and the Recession 1975-1985.
 98. (1998). Partisan Politics in the Global Economy. doi
 99. (1992). Party program and economic policy: the Social Democrats in government',
 100. (2000). Pension Reform during the Demographic Transition', doi
 101. (1985). Politics Against Markets: The Social Democratic Road to Power. doi
 102. (1988). Post-materialism at work in social welfare policy: the Swedish case', doi
 103. (1999). Postwar trade union organisation and industrial relations in twelve countries', doi
 104. (1989). Power, politics, and state autonomy in the development of social citizenship: social rights during sickness in eighteen countries since 1930', doi
 105. (1995). Prioriteringar i social f nsten: Rättvisa och ekonomi, Rapport i social arbete nr. 73. Stockholm: Institutionen för social arbete,
 106. (2000). Public attitudes towards taxation: Sweden 1981-1997', doi
 107. (2001). Public lecture in the conference about the balance sheet for Swedish welfare during the 1990s,
 108. (2001). Public lecture in the conference about the balance sheet for Swedish welfare during the 1990s.
 109. (1981). Public reaction to the growth of taxation and government expenditure', World politics. doi
 110. (2002). Qualitative interviewing: asking, listening and interpreting', doi
 111. Rate of trade union organisation in Sweden.
 112. (1991). Rationalitet og magt. Bind 1: Det konkretes videnskap. Kobenhavn, Akademisk Forlag.
 113. (1993). Regeringens vision är att krossa facket',
 114. (2001). Rika blir rikare, fattiga blir fattigare',
 115. (1976). Roller i omvandling. doi
 116. (1993). S drömde bort folkhemmet',
 117. (2001). Sä knäcktes det svenska folkhemmet',
 118. (1993). Sänkt ersättning for arbetsskada',
 119. (2001). se/en lg ish/-odf/union. PDF LO, Avtal
 120. (1987). Secondary Analysis of Sample Surveys. doi
 121. (1998). Segregering, segmentering och socioekonomisk polarisering. Umeä: Partnerskap för Multietnisk Integration.
 122. (1995). Semisovereign welfare states: social policy in multitiered Europe',
 123. (1991). Sj ukfränvaro',
 124. (1980). Skandinavisk arbetarrörelse. Stockholm: Liber Förlag.
 125. Skärp reglerna pa* budgetens inkomstsida', by Dan Andersson and Irene Wennemo.
 126. (1992). Social Democracy and the trade union movement: Solidarity and the politics of self-interest',
 127. (1994). Social engineering and the woman question: Sweden in the thirties'
 128. (1999). Social Foundations of Post-industrial Economies. doi
 129. (1998). Social Policy in a Changing Society. doi
 130. (1999). Social tryghed i de nordiske lande 1997, Omfang, Udgifter og Finansiering
 131. (2001). Socialdemokratin och 1990-talets pensionsreform',
 132. (2000). Socialpolitik och Social Arbete. Historia och Ideer. Stockholm: Norstedts Juridik AB.
 133. (1993). Source of welfare state support in Denmark: self-interest or way of life? ',
 134. (1990). States, Labour Markets and life cycles',
 135. (1985). Support of families with children in Swedish welfare law, Two reports from a conference',
 136. (1996). Sweden: the last bastion of Social Democracy',
 137. (1993). Sweden: the Social-Democratic case'
 138. (1999). Sweden. Selected Issues, IMF staff Country doi
 139. (1991). Swedish corporatism at a crossroads: the impact of new politics and new social movements', in West European Politics. doi
 140. (1996). Swedish corporatism in social welfare policy, 1986-1994: An empirical examination', doi
 141. (1983). Tax Havens and Offshore Finance: A Study Of Transnational Economic Development. doi
 142. (1998). Tax policy in the Nordic Countries. doi
 143. (1993). Taxes and transfers in Sweden',
 144. (1996). The "Southern model" of welfare in Social Europe', doi
 145. (1999). The architecture of globalisation: state sovereignty in a networked global economy', doi
 146. (1990). The Consequence of Modernity. doi
 147. (1993). The decentralisation of collective bargaining: a literature review and comparative analysis', doi
 148. (1983). The Democratic Class Struggle. London: Rutledge and Kegan Paul. doi
 149. (2001). The dynamics of welfare state expansion: trade openness, deindustrialisation, and partisan politics',
 150. (1997). The effects of Cutbacks in Swedish sickness benefits',
 151. (1987). The End of Organised Capitalism. doi
 152. (1999). The erosion of the welfare state: Swedish social policy and the EU', doi
 153. (1993). The European Community between social policy and social regulation', doi
 154. (1998). The European Union, member states and social policy',
 155. (1956). The Future of Socialism. doi
 156. (1996). The Future of the Welfare State'
 157. (1999). The global economy, Post-Fordism, and trade policy in advanced capitalist states, doi
 158. (1981). The growth of Social Insurance Programs in Scandinavia',
 159. (1997). The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume II. - The Power of Identity. doi
 160. (1996). The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. doi
 161. (1992). The interaction of welfare states and labour markets: The institutional levels'
 162. (1999). The legitimacy of the Nordic welfare state: trends, variations and cleavages'
 163. (1988). The limits to flexibility: comments on the post-Fordist vision of production and its geography', doi
 164. (1967). The macroeconomics of unbalanced growth',
 165. (1992). The making of a social democratic welfare state', doi
 166. (1995). The Nationality of the Firm. Unpublished paper,
 167. (1967). The New Industrial State. doi
 168. (1987). The New Right: Politics, Markets and Citizenship. doi
 169. (2002). The new Swedish regime for collective bargaining and conflict 294 resolution: A comparative perspective'. Forthcoming in doi
 170. (1998). The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western Countries', The article was presented at the Welfare States at the Cross-roads conference in Stockholm in doi
 171. (1999). The political economy of Europe in an era of interdependence', doi
 172. (1997). The Politics of Growth: Economic Regulation in Sweden 1930-1944. Lund: Arkiv Förlag.
 173. (2000). The Politics of Pension Reform: Institutions and Policy Change in Western Europe. doi
 174. (1990). The politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State 1875-1975. Cambridge: doi
 175. (1993). The politics of structural reform: Swedish Social Democracy and Thatcherism in comparative perspective, doi
 176. (1998). The retirement decision in OECD countries', doi
 177. (1996). The rise of the Network Society. doi
 178. (1997). The Scandinavian welfare state: the institutions of growth, governance, and reform', Scandinavian Political Studies. Vol doi
 179. (2000). The Service Sector in the UK and France: Addressing to Barriers to the Growth of output and Employment. An Anglo-French Report.
 180. (1996). The sovereign state system as a political-territorial ideal: historical and contemporary considerations', doi
 181. (1969). The State in Capitalist Society. London: Weidenfeld and Nicolson.
 182. (1982). The Strategy of Equality. Redistribution and the Social Services. London: George Allen & doi
 183. (1997). The Swedish Experiment.
 184. (1999). The Swedish Social Democratic party',
 185. (1990). The three Worlds of Welfare Capitalism. doi
 186. (1994). The transition to post-Fordism and the Schumpeterian workfare state', doi
 187. (1984). The Welfare State and Beyond: Success and Problems in Scandinavia. doi
 188. (1990). The Welfare State in Capitalist Society: Policy of Retrenchment and maintenance in Europe, North America and Australia. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. doi
 189. (1984). The Welfare State in Crisis Social Thought and Social Change. doi
 190. (1990). The welfare state versus the relief of poverty', doi
 191. (1993). Towards a European welfare state? ' doi
 192. (1996). Trade and Income Distribution. doi
 193. (1997). Trends in Swedish Opinion.
 194. (1994). Turning Sweden Around. doi
 195. (2000). Two of a Kind? Economic Crisis, Policy Responses and Well-being during the 1990s in Sweden and Finland. - A Report from the Government Commission, A Balance Sheet for Welfare of the 1990s.
 196. (1995). Union, employers, and collective bargaining: A report on data for 16 countries from
 197. (2000). Vä ja parti.
 198. (1985). Vagen mot Folkhemmet.
 199. (1984). Välfärd i Förändring. " levnadsvillkor i Sverige 1968-1981. Arlöv: Institutet for social forskning.
 200. Välfärd och anbete i arbetslöshetens ärtionde.
 201. (1995). Välfärdsstat i Omvandling.
 202. (2000). Vilka förlorade jobbet under 1990-talet? '
 203. (1996). Visible and invisible informal care - Swedish elderly care at the crossroads'
 204. (1991). Wage bargaining and Swedish politics: the Implications of the end of Central Negotiations.
 205. (1999). Welfare reforms in the Nordic countries in the 1990s: Using fuzzy-set theory to assess conformity to ideal types', doi
 206. (1987). Welfare State and Women Power: Essays in State Feminism. Oslo:
 207. (1997). Welfare state under pressure: cash benefits in European Welfare States over the last ten years', doi
 208. (1996). Welfare States without work: the impasse of labour shedding and familialism in continental European social policy' doi
 209. (1996). Why Sweden's welfare state needed reform', doi
 210. (1993). Worlds of welfare and families of nations',

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.