Makale 15.07.2010tarihinde gelmiş,18.10.2010 tarihinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Abstract

oluşmaktadır. Geri dönüşümlü kağıtların üretim aşamasında, kağıt hamuru hazırlanırken hem birincil lifler hem de ikincil lifler kullanılmaktadır. İkincil lifler daha önceden kullanılmış, pre- consumer (tüketim öncesi) ve post-consumer (tüketim sonrası) olarak adlandırılan liflerdir. Yalnız bu lifler daha önce işlem gördüğü için, birincil lifler kadar formal değildir. Bu çalışmada; birinci hamur ve farklı lif yapılarına sahip olan çeşitli geri dönüşümlü kağıtlar üzerine, birinci hamur baskılarda en çok kullanılan çıkış çözünürlükleri olan 133lpi ve 175 lpi değerleri ve %20, %50 ve %70’lik tram ton değerleri mevcut olan baskı kontrol şeridi kullanılmıştır. Basılan tram ton yoğunlukları elektron mikroskobu ile büyültülerek, tram ton değerlerinin her iki baskı çözünürlüğündeki sonuçlarında, görsel olarak farklılıklar tespit edilmiştir. Geri dönüşümlü kağıtlar üzerine yapılan baskıda yüzey pürüzlülüğünün tram ton değerlerine ve mürekkep dağılımına etkisi incelenerek uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:CiteSeerX.psu:10.1.1.896.4943Last time updated on 10/31/2017

This paper was published in CiteSeerX.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.