O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository)
Not a member yet
  53605 research outputs found

  Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни «Фітопатологія та ентомологія». Модуль 1. Фітопатологія (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство, освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»)

  Get PDF
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. Подано вимоги до оформлення, засоби та послідовність виконання завдань, список рекомендованих джерел, наведено приклади оформлення робіт

  50,804

  full texts

  53,605

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository) is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇