University of Eastern Finland

UEF Electronic Publications
Not a member yet
  6793 research outputs found

  Ihanat naiset kaivolla israelilaisten naisten vuorovaikutuksen tilat ja sosiaalinen kanssakäyminen

  Get PDF

  Parisuhdeväkivalta ja sen hoito pariterapiassa

  Get PDF

  Käytettävyyden ja oppimistehokkuuden huomioiminen monimuotoisen video-opetuksen kehittämisessä

  No full text

  Jääleikediagnostiikan merkitys kohtusyövän operatiivisessa hoidossa

  Get PDF

  Ympäristöhallinnon inventointiaineistojen ja ohjeiden merkityksellisyys maa-aineslain oikeuskäytännön valossa

  No full text

  Lihasvoimaharjoittelun vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun 57-58 -vuotiailla miehillä ja naisilla

  Get PDF

  An invasive ectoparasite of cervids, the deer ked dispersion, cold tolerance and predation

  Get PDF

  Realistinen arviointi lapsiperheiden vanhempainryhmistä muutokset perheen terveydessä ja vaikuttavuutta edistävät toiminnat

  Get PDF

  Sense of coherence among older people: systematic review

  Get PDF

  3,731

  full texts

  6,796

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  UEF Electronic Publications is based in Finland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇