University of Primorska

Repository of University of Primorska
Not a member yet
  18462 research outputs found

  On partitionability and shellability of relative simplicial complexes

  No full text

  Zaposlenost in zaposljivost diplomantov dodiplomskega študija UP FTŠ Turistica

  Get PDF

  Avtonomna vozila

  Get PDF

  Uporaba ročne lutke v vrtcu

  Get PDF

  Izobraževanje žensk ob delu in družini

  Get PDF

  Uspešnost prehranske intervencije v programu Zdravega hujšanja

  Get PDF

  Razvoj matematičnih pojmov in predpojmov pri otrocih starih 1 do 3 let

  Get PDF

  Vpliv neplodnosti na partnerski odnos

  Get PDF

  Vpeljava primerjanja in urejanja v prvem starostnem obdobju

  Get PDF

  14,591

  full texts

  18,462

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of University of Primorska is based in Slovenia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇