Işık University

Isik University Academic Open Access
Not a member yet
  5395 research outputs found

  Endüstri mühendisliğinde bilgisayar destekli öğrenme uygulaması

  Get PDF
  Text in English ; Abstract: English and TurkishIncludes bibliographical references (leaves 63-66)xi, 96 leavesLearning is the most central process in education where it's essential outcome being the assimilation of new skills, abilities, perspectives, attitudes, and knowledge. Learning is a life-long quest that is vital in today's information based economy. Educational institutions, though not exclusively, play a significant role in an individual's learning journey. Over the last two decades there has been significant research and development in methods of learning and teaching mostly spearheaded by institutions of higher education. At the core of these R&D efforts lie the need for improving the effectiveness of traditional methods of learning and teaching. Motivated by this need we designed and report here a computer aided learning application that helps better teach and learn some of the topics in inventory control and production planning in the discipline of industrial engineering. Computer aided learning environment provides time and location flexibility, enables asynchronicity, self-pacing, and experiential self-learning, extensively utilizes multi-media, and supports multiple types of learning styles. We designed our application in order to take advantage of all the benefits of this environment to reinforce the learning goals associated with our application area. Our application is a learning tool named WashMac Game. The game has three levels that are aligned with the progress of the student. Each level aims to simulate the production and sales process and teaching to calculate the product amounts. There are animations for teaching and understanding more easily and accurate.Öğrenme kelimesi, bilgi edinmek, yetenek ve beceri kazanmak anlamlarına gelmektedir. Öğrenme işi sonucunda yeni yetenekler, davranışlar kazanılır ve bilgi öğrenimi gerçekleşmektedir. Eğitim kurumlarının bilgiye ek olarak kişisel öğrenme üzerinde de etkin bir rolü vardır. Son 20 yılda öğrenme ile ilgili önemli araştırmalar ve gelişimler yaşanmıştır. Klasik öğrenme olarak ifade edilen öğrenme çeşidinde araştırma geliştirmeler sonucunda ilerlediğini ve yerini elektronik öğrenmeye bırakmaya başladığını görüyoruz. Bu araştırmalara istinaden endüstri mühendisliği için bilgisayar destekli öğrenme üzerine bir çalışma yaptık. Envanter kontrolü ve üretim planlama konularını kapsayan bir tasarım hazırladık. Bilgisayar destekli eğitim sayesinde, kullanıcılar zaman ve yer konularında esneklik kazanılabilmektedir. Bir diğer faydası ise kullanıcılar başka bir insana, öğretmene ayrıca ihtiyaç duymadan öğrenim görebilmektedir. Tasarladığımız uygulamanın ismi WashMac Game olup toplamda 3 seviyeden oluşmaktadır. Basitten başlayarak üretim ve satış süreçlerinde üretilecek miktarları hesaplamayı, envanteri takip etmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Öğrenme stillerini baz alarak animasyonlar kullandık. Kullanıcının dikkati çekebilen bir oyun olmasına dikkat ederek tasarımı hazırladık.IntroductionMotivationContributionsOutlineLearning TheoryTypes of IntelligenceTypes of LearningBloom’s TaxonomyBloom's Revised TaxonomyLearning StylesTradional LearningE-LearningProject Based LearningComputer Aided LearningLearning by DoingNew LearningOnline Learning CommunitiesLearning Objectives and Learning OutcomesY & Z GenerationIndustrial EngineersLiterature ReviewVisual Matrix Calculator for Undergraduate StudentsGeogebraThe Virtual CompanySupply Chain SimulatorThe Poker Chip GameImplementationsBeer GamePrisoner’s DilemmaTaxonomiesTaxonomy of Inventory Control PoliciesTaxonomy of Production ModesTaxonomy of Facility Layout TypesTaxonomy of Mathematical ModelsWashMac Learning GameWelcome ScreenFirst Level (Easy)TermsThe Second Level (Medium)EOQ Model(r,Q), (s,S) policiesThe Third Level (Hard)QuizzesAssembly LineConclusio

  Comment on "storage and dissipation limits in resonant switched-capacitor converters"

  Get PDF
  The purpose of this note is (i) to point to a reference missing in the paper (Mayo-Maldonado et al., 2018) and (ii) to show that some of its content is covered in a more general setting by the results in that reference (Goknar, 1972).Publisher's VersionQ3WOS:00044978570000

  Veri erişim katmanı kod üretici

  Get PDF
  Text in English ; Abstract: English and TurkishIncludes bibliographical references (leaves 79-80)vii, 80 leavesLayering techniques are commonly used in order to supply the operational requirements of today's complex enterprise applications. The codes developed for the Data Access Layer (DAL), which is the foundation of most layered applications, increases the time of projects' development phases, and the bugs in these manually written codes makes the data access unreliable. In this thesis, a tool is developed to generate the required codes for DAL. The automatically generated codes using this tool, Data Access Layer Code Generator, decreases the time wasted for DAL development and makes the data access reliable due to their uniform structure. Data Access Layer Code Generator is able to build the foundation of the layered architectures with its user-friendly interfaces integrated on the development platform and with the functionalities provided to the developers.Günümüzün kompleks uygulamalarının operasyonel gereksinimlerini karşılamak üzere katmanlama teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Katmansal yapıların temelini oluşturan Veri Erişim Katmanı (DAL) için geliştirilen kodlar, projelerin geliştirme sürelerini uzatmakta ve elle yazılan kodlar içerisindeki hatalar, veri erişimini güvensiz kılmaktadır. Bu tezde, DAL için gereksinim duyulan kodları üreten bir araç geliştirilmiştir. Bu Veri Erişim Katmanı Kod Üretici aracı kullanılarak, otomatik olarak üretilen kodlar, DAL geliştirilmesi için harcanan süreleri kısaltmakta ve tek biçimli yapıları sayesinde veri erişimini güvenilir kılmaktadır. Veri Erişim Katmanı Kod Üretici, geliştirme platformuna entegre edilmiş, kullanıcı dostu arayüzleri ve geliştiricilere sağladığı fonksiyonaliteler ile katmansal yapıların temelini inşa edecek kabiliyete sahiptir.INTRODUCTIONCODE GENERATION IN LAYERED DATABASE APPLICATIONApplication LayeringCode GenerationCode Generation For Database LayerTECHNOLOGIES USED.Net FrameworkCommon Language RuntimeThe .Net Framework Class LibraryOverview of C#ClassesAttributes And ReflectionsVisual Studio 2005Extensibility And Automation in Visual Studio 2005ADO .NetCODED WORK“DALCodeGeneratorLibrary” Library“CSClassGenerator” Class“CSPFClassGenerator” Class“FieldDescription” Class“ClassRelationship” Class“RelationshipFields” Class“CSXMLClassGenerator” Class“DALHelper” Library“BaseDAL” Class“DBConnectionHelper” Class“IDBSpecificHandler” Interface“DBFieldNameAttribute” Class“DBRelationAttribute” ClassEXAMPLE USE OF PROPOSED TOOLPresentation Of The Database Used In DemonstrationRecommendations To Create DAL PackagesGeneration Of DAL CodesDeveloping An ASP .Net ApplicationCreation Of An ASP .NET ProjectAdding Components To A Web FormPreparing Applications For DAL UsageUsage Of DAL ClassesCONCLUSSION AND FUTURE RECOMENDATION

  Digital exclusion in Turkey: A policy perspective

  Get PDF
  This article explores the patterns of the digital divide in Turkey and analyzes policies related to this issue. Our analysis reveals that the digital disparities are interwoven with other social inequalities. This finding is parallel to the conclusions of previous research which suggests that digital exclusion can have a 'reinforcing' effect on social and/or economic inequalities. Having considered the current range of policies targeting either ICT access or skills, we argue that techno-centric solutions with huge budgets occupy the policy agenda at the expense of more sophisticated programs that take into account the social context of digital exclusion. These policies fail to address the most disadvantaged groups. Those who are old, disabled, female and reside in rural areas are less likely to be internet users and existing policies do not reach out to these groups.Publisher's VersionAuthor Cop

  Financial performance of top 20 airlines

  Get PDF
  This empricial research article intends to analyse the financial performance of the top 20 airlines in the Word for the period of year 2011 and 2014. In order to measure the financial performance of the airlines on a uniqie base, an hormonic index is propesed by considering performance areas of profitability, operating, efficiency and liquidity. Next, each performance area is defined by using a various of performance ratios. Finally, all airlines companies examined are listed by their harmonic index scores. The total assets of the 20 biggest airlines are amounted over 457billionin2014andDeltaAirlineswithanassestsizeof457 billion in 2014 and Delta Airlines with an assest size of 54 billion is the biggest ailines. On the other hand, the highest revenue generated by Luftansa in 2011, 2012 and 2013 over $40 billion per year The empricial results show that the worst scores of harmonic index refer American Airlines in 2011, Soutwest in 2012, China Eastern Airlines in 2013 and Quantas Airways in 2014, while the best scores of harmonic index point Delta in 2011, Hainan Airlines in 2012 and EasyJet in 2013 and 2014. This analysis supports that the measurement of financial performance based upon total revenuue or profitability is somehow weak and may be extented by including other indicators.Publisher's Versio

  Compressive spectral method for the simulation of the nonlinear gravity waves

  Get PDF
  PubMed ID: 26911357In this paper an approach for decreasing the computational effort required for the spectral simulations of the fully nonlinear ocean waves is introduced. The proposed approach utilizes the compressive sampling algorithm and depends on the idea of using a smaller number of spectral components compared to the classical spectral method. After performing the time integration with a smaller number of spectral components and using the compressive sampling technique, it is shown that the ocean wave field can be reconstructed with a significantly better efficiency compared to the classical spectral method. For the sparse ocean wave model in the frequency domain the fully nonlinear ocean waves with Jonswap spectrum is considered. By implementation of a high-order spectral method it is shown that the proposed methodology can simulate the linear and the fully nonlinear ocean waves with negligible difference in the accuracy and with a great efficiency by reducing the computation time significantly especially for large time evolutions.The author wishes to express thanks to Prof. Dr. James T. Kirby for numerous critical comments and discussions. The author thanks the support of the Isik University.Publisher's Versio

  A global optimal control methodology and its application to a mobile robot model

  Get PDF
  A global optimal control algorithm is developed and applied to an omni-directional mobile robot model. The aim is to search and find the most intense signal source among other signal sources in the operation region of the robot. In other words, the control problem is to find the global extremum point when there are local extremas. The locations of the signal sources are unknown and it is assumed that the signal magnitudes are maximum at the sources and their magnitudes are decreasing away from the sources. The distribution characteristics of the signals are unknown, i.e. the gradients of the signal distribution functions are unknown. The control algorithm also doesn't need any position measurement of the robot itself. Only the signal magnitude should be measured via a sensor mounted on the robot. The simulation study shows the performance of the controller.Publisher's Versio

  Reversible film formation from nano-sized PNIPAM particles below glass transition

  Get PDF
  Reversible film formation process from nano-sized Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgel particles were studied during heating-cooling cycles at various rates. Photon transmission technique was used and transmitted photon intensity I (tr) was monitored during heating-cooling cycles. The increase and decrease in I (tr) during heating and cooling was explained with the void closure and void reconstruction processes, and the corresponding activation energies were measured. It was observed that PNIPAM microgels required less energy during reconstruction of voids than their closure.Publisher's VersionQ3WOS:00024303250000

  A software process assessment model and a tool for XP@SCRUM agile method

  Get PDF
  Text in English ; Abstract: EnglishIncludes bibliographical references (leaves 86-88)xi, 91 leavesIn today's fast and competitive world, Agile Methods has become popular by software producers because for their high-speed, flexibility and responding to change quickly. These methods have been criticized as undisciplined way of hacking. However, these methods are disciplined processes that incorporate good engineer and management practices, albeit with extreme implementations tailored to a specific kind of environment. [35] Mark Paulk showed that organizations applying XP can reach CMM Level 2 and Level3. These methods do not have improvement guide and capability determination. There might be differences between the organizations applying these methods. In this thesis, I will propose a software process assessment model and a tool for proposed model. My approach is selecting an assessment model as a guide and selecting an agile method as target method.IntroductionRoadmap of ThesisBackgroundSoftware ProcessProcess AssessmentAgile MethodologiesScrumIntroduction to ScrumScrum PhasesHow Does Scrum Work?Scrum RolesScrum MasterProduct OwnerScrum TeamStakeholdersScrum PracticesProduct BacklogDaily ScrumSprint Planning MeetingSprintSprint Review MeetingAdvantages of ScrumExtreme ProgrammingExtreme Programming Process ModelXP ValuesCommunicationSimplicityFeedbackCourageRespectCore PracticesCoding StandardCollective Code OwnershipContinuous IntegrationDesign ImprovementSimple DesignSmall releasesSustainable PeaceSystem MetaphorPair ProgrammingPlanning GameTest-Driven DevelopmentWhole TeamMethodology ComparisonXP@SCRUMBenefits of XP@SCRUMXP@SCRUM ExperiencesISO/IEC 15504Introduction to ISO/IEC 15504SPICE document suiteConcepts and introductory guideA model for process managementRating processGuide to conducting assessmentConstruction, selection and use of assessment instruments and toolsQualification and training of assessorsGuide for use in process improvementGuide for use in determining supplier process capabilityVocabularyA Model of Process Assessment for XP@SCRUMConcepts and Introductory GuideAssessment ModelA Model for Process Management in XP@SCRUMBase PracticesCommunication Process CategoryPlanning Process CategoryDesigning Process CategoryCoding Process CategoryTesting Process CategoryRating ProcessGuide to Process AssessmentReviewing the assessment scopeSelecting Process InstancesPreparing for AssessmentInformation Collecting and ValidationDetermining the Actual RatingValidating RatingsPresenting Assessment OutputComparison of ISO SPICE and XP@SCRUM PCIA Tool for XP@SCRUM PCIAssessmentTechnical DetailsAn Example AssessmentAssessment ScopePreparing for AssessmentInformation Collecting and ValidationDetermining the Actual RatingPresenting Assessment OutputConclusio

  How do mobile technologies affect work and private lives? The case of Turkish banking professionals

  Get PDF
  Mobile technologies (MTs) became important part of infrastructure in service industries. The impacts of MT usage in work are shown to be significant; improving the productivity, responsiveness, effectiveness and flexibility of companies, while reshaping the work place organization and making employees accessible on a 7/24 basis. However, there are great differences in terms of the types and levels of these impacts on organizations and individuals as the industry, region/country changes. Moreover, not much is known about the effects of MTs in developing countries like Turkey where there is a rapidly increasing mobile penetration (mobile phone and internet subscription rates) which is a critical infrastructure component of mobile working.Turkey has quite an advanced banking industry that has went through serious industrial restructuring. Banking industry has always been among the early adapters and first users of new information and communication technologies, as well as first appliers of new organizational development and human resource management techniques. In the last few years, mobile technologies has become key technologies for banks and accordingly, the usage of mobile devices by banking professionals for work purposes increased. As happened in other new information technologies and human resources systems, experiences of banking industry in mobile technology usage at work-place can provide best practices or lessons for practitioners form other industries.This study tries to provide insights on the perceptions of employees in the Turkish banking industry, about the impact of these technologies on their work practices and on their private lives. A structured survey is carried out with 107 white collar professionals from 5 major retail banks in Turkey. By conducting Factors Analysis and correlation analysis, 8 main factors are identified that represents the impacts of MT usage for work purposes and their interrelations with eachother and demographic factors are explored.Findings reveal that intensity of mobile device usage is still not high in banking industry. Employees perceive the positive impacts of mobile working on information and knowledge supply chain, time management of their organization,. Time management is one of the issues occurred due to mobile working. Attention and focus on meetings and interviews seems to be challenged due to parallel usage of mobile devices in meetings. There are correlations between feeling "Control, pressure, demand for responsiveness and workload" and intensity of mobile device usage and continous accessibility. Similarly, improvements in information and knowledge/flow and meeting organizations are correlated to the impacts of mobile working on productivity, quality and work-life balance. Research showed that the perceptions of employess about the implications of mobile work on "productivity, effectiveness and work-life balance" and "Attention and Focus on Group work like Meetings and Interviews" vary by gender, and on "Multitasking and work-shifting" vary by age. Education level also affects the perception on "Productivity, effectiveness and work-life balance". Hence the policy makers and managers and they also must consider the demographics of the employees when designing and implementing systems about mobile working in banking industry.Japan Minist Econ Trade & Ind, Ishikawa Prefecture; Hitachi; Toshiba; PFU; East Japan Railway Co; Komatsu; Daikin; Takenaka; Mitani Sangyo; Eizo; Nakamura Tome Precis Ind; I O Data Device; Hokusho; Komatsu Wall Ind; Japan Management Assoc Consultants; Matsumoto Machine Co Ltd; Asahi Elect; Quad Vis Res Inst; Manzairaku Sake Kura Co Ltd; Houju Mem Hosp; RB Controls Co Ltd; NIKKO Co; Tohshin Grp; Komatsu Electronics; Motorashi Seisakusho; Ishikawa IT Human Resource Dev Ctr; Hokkoku Bank; Betsukawa; Publ Cent Hosp Matto Ishikawa; Toray Industries; Japan Adv Inst Sci & TechnolPublisher's VersionAuthor Post Prin

  1,952

  full texts

  5,393

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Isik University Academic Open Access is based in TR
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇