Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository

  Лицарська література західноєвропейського феодального суспільства ХІІ - ХІІІ століть

  Get PDF
  (UA) У статті йдеться про творчість західноєвропейських трубадурів, труверів та мінезингерів. Розглядаються особливості їхньої творчої діяльності.(EN) The articledeals withthe work of West-European troubadours, trouvèresand minnesingersand focuses on the peculiarities of their creative activity

  Вікі-КДПУ. Довідник користувача

  Get PDF
  Рекомендовано до друку методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 2 від 21 жовтня 2015 року)Навчальний посібник містить опис облаштування Вікі-КДПУ (сайту заснованому на MediaWiki) та вікі-розмітки тексту. Охоплює основні теги для оформлення статей: створення розділів статті, форматування тексту та абзаців, розміщення тексту у вигляді списків і таблиць, ілюстрування статей зображеннями, створення внутрішніх та зовнішніх гіперпосилань тощо. Навчальний посібник орієнтований на використання у навчальному процесі КДПУ

  Впровадження художньої політехнічної освіти в Одесі у 20-ті роки ХХ ст., як новий рівень у підготовці фахівців

  Get PDF
  Одеський Політехнікум розвивався за моделлю мистецького ВУЗу, пристосованого до потреб виробництва. Науковий підхід до викладання фахових дисциплін сприяв тому, що під час виконання курсових та дипломних робіт студенти керувалися професійним вирішенням завдань. На всіх курсах була раціонально організована безперервна виробнича практика. Також студенти постійно залучалися до агітаційної і культмасової роботи, співпраці з іншими центрами художньої освіти південних регіонів

  Визначення стану готовності випускників факультетів фізичного виховання до застосування інтерактивних методів навчання

  Get PDF
  У статті визначено інструментарій встановлення стану готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження інтерактивних методів навчання. Визначені педагогічні умови успішного застосування інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців педагогічної освіти. Розглянуто поетапне впровадежння взаємозв’язку теорії і практики, інтеграції професійно-орієнтованих дисциплін, диференційованого підходу до методів педагогічного впливу відповідно рівня фахової підгтовки майбутніх випускників факультетів фізичного виховання. Передбачено впровадження у навчальний процес онлайн-довідника під час вивчення дисциплін фахової підготовки

  Саморозвиток учителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

  Get PDF
  У статті автор аналізує погляди В. О. Сухомлинського на проблему формування професійного саморозвитку вчителя крізь призму вимог сучасного динамічного суспільства

  Комплексний взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики

  Get PDF
  У статті розглядаються методи і прийоми роботи вчителя з удосконалення проведення уроків музики засобами ідеї комплексного взаємозв'язку різних видів мистецтва

  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: історія і сучасність

  Get PDF
  Висвітлено основні відомості з історії створення та розвитку Кіровоградського державного педвгогічного університету імені В. Винниченка, окреслено головні напрями наукової-педагогічної та міжнародної діяльності, розглянуто особливості сучасного стану вишу

  Університетський курс "Нова та Новітня історія країн Азії та Африки" в системі викладацької діяльності професора В. М. Філоретова

  Get PDF
  Автор знайомить нас особистістю В. М. Філоретова як викладача курсу "Нова та Новітня історія країн Азії та Африки". Зокрема, методикою викладання курсу, організацією роботи з студентами історичного факультету КДПУ ім. Винниченка

  Трансплантація органів людини: порівняльний аналіз стану правового регулювання в Україні та в інших державах

  Get PDF
  (en) In the abstract of his speech, the author tried to make a generalization of state regulation of transplantation o f human organs in Uh‘aine. Based on the comparison of legislation from other states, he proposed to improve its nationally

  Педагогічні основи побудови навчальних комплексів

  Get PDF
  (uk) В статті розглядаються підходи в процесі конструювання навчальних комплексів складних електрорадіотехнічних професій.(en) In the article the approaches in the process of constructing of educational complexes of difficult radio electro-engineering professions are examined
  Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repositoryis based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!