SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)

  Romapasztoráció vagy pasztoráló romák?

  Get PDF
  Érdeklődve vettem kézbe a Tar Éva szerkesztésében megjelent Rashajok, papok, szerzetesek című interjúkötetet, sokat vártam tőle és mégse tudtam, mire számítsak. A cím sokatmondó és rengeteg kérdés megfogalmazására ad lehetőséget. Az alcím – Istenes emberek a cigányok között – tovább feszítette ezt a kettősséget, egyszerre örültem volna annak, ha Isten kereséséről, hovatartozásról és elköteleződésről szól a könyv, és annak is, ha a romapasztoráció rejtelmeibe vagy a magyarországi roma kisebbség vallási kérdéseibe nyerhetünk betekintést. A kötet élményt nyújt mindkét területen, ám mindkét témában hagy némi hiányérzetet is

  Getting it right for every child (GIRFEC) : a gyermekek és fiatalok egészséges fejlődését segítő, integrált támogatórendszer Skóciában

  Get PDF
  A világban mindenhol élnek gyerekek, akik olyan problémákkal néznek szembe, amelyek megnehezítik számukra, hogy az életkoruk alapján elvárható módon viselkedjenek, és jó teljesítményt nyújtsanak különféle helyzetekben. Személyes adottságaik mellett, körülményeik is nagymértékben befolyásolják ezt. Bármilyen legyen is azonban az élethelyzetük, minden gyermeknek és fiatalnak alapvető joga, hogy megfelelő támogatást kapjon a születése révén benne rejlő lehetőségek maximumának kibontakoztatásához. Ez a körülötte élő összes felnőtt, a vele foglalkozó valamennyi intézmény és szervezet közös felelőssége – mindenkié, aki csak felnövekedése folyamán kapcsolatba kerül vele

  Innováció és technológia a 21. századi oktatásban: a finn tanulási ökoszisztémák építőkövei és a rendszer működése

  Get PDF
  A finn oktatási rendszer akkor került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor az első PISA-eredmények megjelentek, és a finn iskolák minden mért területen az átlag fölött teljesítettek. A következő évek mérési eredményei szerint is magasan az élen járnak nemcsak európai, hanem nemzetközi viszonylatban is. A siker okát számos szakember kutatta, próbálta megfejteni azt, hogy viszonylag átlagos állami ráfordítással és szigorú külső ellenőrzési rendszer nélkül hogyan tudnak évről évre a legjobbak között teljesíteni a finn tanulók. A Niemi, Multisilta, Lipponen és Vivitsou által szerkesztett kötet szerzői ezt kívánják megvilágítani, illetve különböző nézőpontokból bemutatni azokat az építőköveket, amelyekből a finn oktatási rendszer felépült és folyamatosan építkezik

  Amikor a mesehallgatóból meseolvasó lesz : Az olvasásszeretet kialakulásának három próbatétele

  Get PDF
  A gyermekirodalommal és annak helyzetével foglalkozó kutatók és szakemberek között évek óta élénk vita zajlik az irodalom és az irodalomóra háttérbe szorulásáról, ezen belül pedig a gyermekirodalom, a mese és a mesélés, illetve az olvasóvá nevelés lényeges szerepéről. Az utóbbi években számos kutatási eredmény született arról, hogyan vélekednek a középiskolás tanulók az irodalomóráról és a kötelező olvasmányokról, illetve arról, hogyan kellene változtatni a jelenlegi felső osztályba járó tanulók olvasási szokásain (Bárdos 2009; Gombos, 2009, 2010, 2012; Gósy 2009)

  A zenei teljesítményszorongás rizikó- és protektív faktorai : a stressz, az önbizalom és az énhatékonyság vizsgálata

  Get PDF
  A zenei teljesítményszorongás számos nemzetközi kutatás fókuszában áll. Egyes vizsgálatok megállapították, hogy a muzsikusok és zenét tanuló diákok mintegy harmada érintett olyan mértékben, ami már a teljesítményükre és életminőségükre is kihat. Tanulmányunkban megvizsgáltuk a zenei képzésben részt vett vagy jelenleg zenét tanuló fiatalok (N = 100, 15–35 évesek) körében előforduló zenei teljesítményszorongást befolyásoló tényezőket. Korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan a stressz kockázati, az önbecsülés és az énhatékonyság protektív tényezőként szerepelt a magyarázó modellben. A lányok körében nemcsak a zenei teljesítményszorongás volt nagyobb mértékű, mint a fiúké, de a stresszterheltség is, ami alacsonyabb önbecsüléssel és énhatékonysággal járt együtt. A megelőzéshez és az intervencióhoz fontos a zenei teljesítményszorongás felismerése, a stresszt és szorongást kiváltó helyzetek elemzése, bizonyos pedagógiai eszközök és pszichoterápiás módszerek (pl. relaxáció, kognitív magatartásterápia) alkalmazása

  Izrael innovációs potenciáljának alappillérei

  Get PDF
  Izrael napjainkban a high-tech termékek gyártásával a világ élvonalába tartozik. Ez köszönhető annak, hogy a közel-keleti ország kormánya időben felismerte a tudományos szektorban rejlő növekedési lehetőséget, ezért a start-up vállalatok létrehozását kormányzati alapokkal támogatta. A tanulmány az izraeli innovációhoz szükséges alappilléreket veszi számba, mely a pénzügyi támogatás mellett magában foglalja az oktatást, a katonai szolgálatot, a bevándorlást és a kreativitást is

  A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és a pozitív irányzat mozgalommá válása az oktatásban

  Get PDF
  És érzed, milyen ragadós a szó?Rám is ragad. – Az Isten is megáld:Terjeszd el ezt a bűbájos ragályt,Ezt a gyermeki, drága, szent dacot:„Boldog vagyok”.Reményik Sándor: Boldog vagyok című versének részlete1933. október 12

  Az oktatás jövőjéről

  Get PDF

  Alapművek – olaszul tanulóknak

  Get PDF
  Az elmúlt években két fontos tankönyvvel gazdagodott a magyarországi olaszoktatás. Átdolgozott és kibővített formában megjelent Fábián Zsuzsanna két olyan alapmunkája, melyen a nyolcvanas évek óta a magyarországi olasztanárok sora nőtt fel

  A roma kultúra virtuális háza

  Get PDF
  Az utóbbi években örvendetes jelenségnek lehetünk a tanúi. Egyre több multimédiás taneszköz jelenik meg iskoláinkban, ezzel új megközelítések, valamint új módszerek kipróbálására, alkalmazására nyújtva lehetőséget
  SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)is based in HU
  Do you manage SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!