Skip to main content

2017-08-03

6301 harvested items

Tuetun asumisen tarpeessa olevien asiakkaiden sosiaaliset ongelmat ja tuen tarve

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Tiina Mäntyniemi

Koheesio ja kontrolli – Helsingin kaupunginosat Facebookissa

Type: | Publisher: Helsingfors universitet | 2017

By Matti Autio

Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä

Type: | Publisher: Helsingfors universitet | 2017

By Iida Jauhiainen

Functional characterisation of CETS genes in Fragaria vesca L.

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Javier Andrés Jiménez

Itsekontrolli- ja paineteoria sosiaaliturva- ja vakuutusvilpin kriminologisina selittäjinä Suomessa

Type: | Publisher: Helsingfors universitet | 2017

By Pauli Rautiainen

Skolt Sámi Language and Cultural Revitalization: A case study of a Skolt Sámi language nest

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Tiina-Maaria Laihi

Indonesian wooden furniture value chain and impacts of EU policies

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Shingo Masuda

Syanobakteerien antileukeemisten yhdisteiden tunnistus ja bioaktiivisuuksien seulonta

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Niklas Renner

Painotusmenetelmät survey aineiston muuttujien estimoimiseen

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Ville Helminen

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan täytäntöönpanon tilastollinen analyysi

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Vesa Huotelin

Feminist Approaches to Manga Between the 1970s and 2000s

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Laida Limniati

Varpukasvien ja männyn vaikutus typen käyttäytymiseen metsämaan orgaanisessa kerroksessa

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Anu Ahvenainen

Korkeakouluopiskelijoiden asumisen ongelmat pääkaupunkiseudulla

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Jeremias Kortelainen

Luottamusta lainaamassa. Natiivimainonnan läpinäkyvyys ja sisällöt uutisjournalismissa

Type: | Publisher: Helsingfors universitet | 2017

By Jenni Heiti

Muuttovalmius 18-30-vuotiaiden työnhakijoiden keskuudessa Suomessa

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Oskari Lappalainen

Sijoittajien negatiivisen sentimentin ennustusvoima Suomen osakemarkkinoilla

Type: | Publisher: Helsingfors universitet | 2017

By Max Tervilä

Yhteisen edun nimissä – Tapaustutkimus Histan kaavoitusprosessista ja kasvukoalitiosta

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Pekka Salminen

Tiedonkeruun vaikutus porojen valintaan

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Heini Riipi

Talonvaltausliikkeestä osaksi kaupunkia - Oranssin onnistunut integraatio

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Henri Pakarinen

Mahdollisuuksien kehystämät toimijuudet jälkihuollon asiakasnuorten elämäntarinoissa

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Jenni Wiikla

HR-ammattilaisten kokemat haasteet strategisen partnerin roolin toteuttamisessa

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Lisa Jokinen

Vainojen uhrien muistopäivä. Suomi ja holokaustin eurooppalainen muistokulttuuri

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Johanna Sorsa

Koira-avusteinen työskentely lastenkodissa

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Vilja Vähä-Aho

Discretionary fiscal policy in Vietnam over business cycles and inflation, 1990-2015

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Quang Minh Nguyen

Creating customer value through differentiation of the features of the 4P

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Emma Vuorio

Kansallista laatujärjestelmää kehittämässä - case Hyvää Suomesta

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Elina Wilkman

Ikäihmiset vapaaehtoistoimijoina. Nettiopastajien kokemuksia vertaisohjaajuudesta.

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Tuija Vidgren

Työntekijälähettilyys — Työntekijät brändilähettiläinä sosiaalisessa mediassa

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Saara Kaihlanen

Digitizing nutrition coaching for young endurance athletes

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Mari Lahti

The lower bounds on nominal interest rates

Type: | Publisher: Helsingfors universitet | 2017

By Teemu Pekkarinen

Asuinalueen sosioekonomisen tason yhteys naapurustosuhteisiin pääkaupunkiseudulla

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Niina Sarén

Trappan-modellens spridning och implementering i Finland

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Janiina Mieronkoski

SOSIOEKONOMISEN ASEMAN YHTEYS MAAHANMUUTTOVASTAISUUTEEN SUOMESSA JA MUUALLA EUROOPASSA 2010-LUVULLA

Type: | Publisher: Helsingin yliopisto | 2017

By Jekaterina Babitzin

6301 harvested items