2017-07-23

9741 harvested items

Creation of artificial language surrounding

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. V. Orobinska

Some Strategies of Multilingual Education

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Irina Gvelesiani

Методи навчання дивергентного мислення як один із альтернативних підходів до розв’язання проблем при вивченні іноземної мови у сучасному економічному ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Володимирівна Маркова, Елена Владимировна Маркова, Тетяна Григорівна Шматок and Татьяна Григорьевна Шматок

Удосконалення процесу фізичного виховання на занятях з атлетичної гімнастики в КНЕУ імені В. Гетьмана

Type: | Publisher: Видавничий дім «Гельветика» | 2016

By Анастасія Анатоліївна Повєткіна, Анастасия Анатольевна Поветкина, Валерій Анатолійович Кузнєцов and Валерий Анатольевич Кузнецов

Budgeting system implementation on agicultural enterprises: methodological aspects and features

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Вероніка Анатоліївна Верба, Veronika Verba, Вероника Анатольевна Верба, І. С. Шипуля and Iryna Shypulia

Прагматична варіативність мовних одиниць у сучасній англійській мові

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Леонідівна Шевченко and Ольга Леонидовна Шевченко

Advantages of Ukraine and the Ukrainian labor market in the context of fdi in transnationalization of international economic relations

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ю. М. Сікорський and Y. Sikorskyi

Професійно орієнтоване навчання іноземних мов майбутніх економістів у старшій профільній та вищій школі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. А. Сажко, Раїса Дмитрівна Cлободзян and Раиса Дмитриевна Cлободзян

Оценка уровня теоретической и физической подготовленности студентов на практических занятиях по баскетболу

Type: | Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 2016

By Сергій Анатолійович Вишенський, S. A. Vishensky, Сергей Анатольевич Вышенский, Ігор Григорович Калугін, I. G. Kalugin, Игорь Григорович Калугин, Олександр Віталійович Доценко, O. Dotsenko and Александр Витальевич Доценко

Innovation-technological resource of global entrepreneurship: methodological assesment

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Світлана Олександрівна Стрельник, S. O. Strelnyk and Светлана Александровна Стрельник

Контрастивний аналіз символічних значень релігійних реалій та слів, які містять релігійний символізм, в англійській та українській мовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Іщук and М. Ясінів

Соціолінгвістичний аспект міжкультурної комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Миколаївна Печенікова and Лариса Николаевна Печеникова

Теоретичні засади формування міжкультурної компетентності у майбутніх економістів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Раїса Дмитрівна Слободзян and Раиса Дмитриевна Слободзян

Формування мотивації студентів до занять з фізичної культури в КНЕУ ім. В. Гетьмана

Type: | Publisher: Видавничий дім «Гельветика» | 2016

By Анастасія Анатоліївна Повєткіна, Анастасия Анатольевна Поветкина, Валерій Анатолійович Кузнєцов and Валерий Анатольевич Кузнецов

The peculiarities of teaching grammar within the intercultural communication context

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ya. Yu. Arustamyan

Decision-making process in the agricultural business: problems and aspects of Ukrainian companies

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By M. Grushka and М. О. Грушка

Development of support of export of agriculture companies

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By М. В. Кузьмінов and M. V. Kuzminov

Роль фразеологізмів у сучасному діловому дискурсі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Надія Миколаївна Сініцина, Надежда Николаевна Синицына, Ольга Володимирівна Капустіна and Ольга Владимировна Капустина

Вплив глобальної мови і культури на національні мови (на прикладі німецької мови)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла Володимирівна Капуш

Technology of prevention of violations of posture of students in the process physical education

Type: | Publisher: Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма | 2016

By Виталий Александрович Кашуба, Vitaliy Alexsandrovish Kashuba, Віталій Олександрович Кашуба, Михаил Валерьевич Дудко, Mikhail Valerevich Dudko and Михайло Валерійович Дудко

Особливості криз професійного розвитку викладачів з фізичного виховання

Type: | Publisher: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 2016

By Володимир Іванович Матієнко-Купріянов and Владимир Иванович Матиенко-Куприянов

Prospects of internet technologies in marketing research

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Юлія О. Котлярова and Yuliia Kotliarova

Культурні цінності і їх місце в міжкультурній комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. Пертія

Особливості силової підготовки студентів

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2015

By Г. С. Веред, В. С. Безуглий, С. А. Диденко, Владислав Анатолійович Юдін and Владислав Анатольевич Юдин

Формування ефективної міжкультурної комунікації з бізнес-партнерами інших країн

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. Ткаченко

Psychological and linguistic factors which determine the process of teaching vocabulary

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Z. R. Karimova

Tesla Inc.: Innovation bears efficiency

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By V. Yasinskyi

Человеческий капитал как основной актив экономического развития компании

Type: | Publisher: Міністерство фінансів України | 2015

By Наталія Миколаївна Притуляк, Prytulyak and Наталия Николаевна Притуляк

Features of governmental regulation of financial services provision in Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Катерина Георгіївна Отченаш, K. Otchenash and Екатерина Георгиевна Отченаш

Моделювання завдань з англійської мови засобами інформаційних технологій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. М. Томіліна

Нормативно-правовое обеспечение деятельности предприятий в сфере бухгалтерского учета в Украине

Type: | Publisher: ТОВ ≪Спринт-Сервіс≫ | 2017

By Костянтин Вікторович Безверхий, Kostiantyn Bezverkhyi and Константин Викторович Безверхий

Філософські співвідношення «історія-мить» та «мить-історія» в ключі онтології у вірші Михайла Ореста «Камінь»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. Кир’янчук

Характеристики типов факторов, влияющих на мотивацию к регулярным занятиям физическими упражнениями

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2015

By А. И. Вржесневская, В. В. Коротя, Юрий Владимирович Янишевский, Юрій Володимирович Янішевський, Сергей Павлович Оробец and Сергій Павлович Оробець

Пропозиції щодо змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до ідентифікованих змін МСФЗ

Type: | Publisher: ДННУ «Академія фінансового управління» | 2016

By Костянтин Вікторович Безверхий, Kostiantyn Bezverkhyi and Константин Викторович Безверхий

Лінгвокультурні компетенції як актуальна складова у моделі професійної підготовки іноземних студентів-економістів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Сергій Анатолійович Чезганов and Сергей Анатольевич Чезганов

Медійний дискурс як результат супротиву чи міксування структури та прагматики в тексті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. А. Узварик

Комунікативний лідер в міжнародній комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Антоніна Іванівна Артеменко and Антонина Ивановна Артеменко

Место двигательной активности студента в информационном обществе

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2015

By Н. А. Величенко, Олег Петрович Зоз, Сергей Александрович Корниенко and Сергій Олександрович Корнієнко

Підвищення рівня міжкультурної комунікації підростаючого покоління

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Степанівна Шпильківська and Лариса Степановна Шпильковская

Особливості нарахування ЄСВ та його бюджетування

Type: | Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту | 2017

By Вікторія Валеріївна Лебедєва, Viktiriya Lebedeva and Виктория Валериевна Лебедева

Лінгворекламістика та iq сучасної реклами

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Анатоліївна Колеснікова and Ирина Александровна Колесникова

Leadership and management styles in Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. Dereko

Шляхи та методи запровадження інноваційних технологій навчання студентів-економістів фахової англійської мови у контексті підвищення конкурентоспроможності українських фахівців

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Юрійович Деяк and Михаил Юрьевич Деяк

Cross-Cultural Approach in Modern Foreign Language Education

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By O. V. Churkina, Олена Василівна Чуркіна and Елена Васильевна Чуркина

Користувачі інтегрованої звітності підприємства

Type: | Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну | 2017

By Костянтин Вікторович Безверхий, Kostiantyn Bezverkhyi and Константин Викторович Безверхий

Organizational-economic mechanism in the system of economic management of health facilities

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Т. В. Гринько, T. V. Grуnko, В. А. Шевченко and V. A. Shevchenko

Жанрові особливості англійської інструкції у контексті навчання іноземних мов

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. В. Баклаженко

Intercultural competence training

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By O. Y. Korol

Академічна грамотність як засіб формування міжкультурної комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Петрівна Лавриненко

Инфраструктурные образования венчурного капитала как форма интеграции науки в производство

Type: | Publisher: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 2013

By Наталія Миколаївна Притуляк, Natalya Prytulyak and Наталия Николаевна Притуляк

Формування міжкультурної компетенції в письмі у студентів-початківців економічного ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Федорівна Андрійко, Ирина Фёдоровна Андрейко, Василь Іванович Андрійко and Василий Иванович Андрейко

Концептуальні напрямки кроскультурних досліджень

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ніна Олександрівна Безкоровайна, Нина Александровна Безкоровайная, Любов Павлівна Лещенко, Любовь Павловна Лещенко, Наталія Аркадіївна Шамхалова and Наталия Аркадьевна Шамхалова

Dynamics of reorganization processes at the Ukrainian railway machinery industry enterprises

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Володимир Павлович Кукоба, V. P. Kukoba, Владимир Павлович Кукоба, О. В. Кукоба and O. V. Kukoba

«SMALL TALK» як складова професійної іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Станіславівна Касьянова, Лариса Станиславовна Касьянова, Олена Іванівна Овчіннікова and Елена Ивановна Овчинникова

Обліково-аналітичне забезпечення бюджетування податку на додану вартість: проблеми та перспективи розвитку

Type: | Publisher: Одеський національний економічний університет | 2017

By Марія Володимирівна Дзюндзя, Maria Dzyundzya and Мария Владимировна Дзюндзя

Роль іноземної мови в контексті сучасних вимог щодо професійної підготовки фахівців

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Георгіївна Ходакевич and Ольга Георгиевна Ходакевич

Характеристика сучасного стану професійної підготовки педагогів фізичного виховання в Німеччині

Type: | Publisher: Praha : «Education and Science» s.r.o. | 2013

By Ольга Володимирівна Гайдук and O. V. Hayduk

Актуалізація християнських цінностей в етико-економічній проблематиці щодо міжкультурної комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тамара Анатоліївна Микал

Використання практичних креативних технік перекладу англомовної економічної літератури

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Леонідівна Бобрівник, Светлана Леонидовна Бобровник, Ірина Анатоліївна Теплюк, Ирина Анатольевна Теплюк, Світлана Валентинівна Гайдученко and Светлана Валентиновна Гайдученко

Податок на виведений капітал як альтернатива податку на прибуток в Україні

Type: | Publisher: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут | 2017

By Альона Андріївна Зазноба

Process model of strategic management of competitiveness, services

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By А. В. Солов’янчик and А. Solovianchyk

Individualism vs collectivism in Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. Grachova

Identification of the human capital in the modern economic science

Type: | Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України | 2014

By Наталія Миколаївна Притуляк and N. М. Prytuliak

Нові навчальні матеріали як результат міжкультурної взаємодії в розробці методик мовної підготовки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. Місник and М. Палій

Модульне навчання в системі вищої освіти – теорія, практика та перспективи

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2016

By Наталія Миколаївна Александрова, Nataliya Mykolaivna Alexsandrova, Наталия Николаевна Александрова, Олег Петрович Зоз and О. О. Крижанівський

Social responsibility problems of business in the innovation economy

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Іван І. Топішко and Ivan Topishko

Специфіка усної ділової презентації на уроках англійської мови як інструменту закріплення знань у студентів ВНЗ України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Леонідівна Драб, Наталия Леонидовна Драб, Тетяна Олександрівна Костюк and Татьяна Александровна Костюк

Classification of the intellectual capital is a methodological aspect of the intrafirm management

Type: | Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України | 2015

By Наталія Миколаївна Притуляк, Nataliya Mykolaivna Prytulyak and Наталия Николаевна Притуляк

Професійна підготовка педагогів фізичного виховання в Німеччині: характеристика та сучасний стан дослідження

Type: | Publisher: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти | 2012

By Ольга Володимирівна Гайдук

Is there any dominant culture in global aeronautical settings?

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. Borowska

Професійна компетентність педагогів фізичного виховання

Type: | Publisher: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти | 2015

By Ольга Володимирівна Гайдук

Предпосылки развития силовых способностей футболистов

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2016

By Л. В. Ясько, Александр Георгиевич Чернощёков, Олександр Георгійович Чорнощоков and Л. А. Шип

Job-seeking and work opportunities in Ukraine: equalities and inequalities

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By T. Holoborodko

Вдосконалення навичок академічної писемності, як запорука успіху студентів в майбутній професійній діяльності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Іванівна Завідонова and Наталия Ивановна Завидонова

Міжкультурна компетенція як необхідна умова розвитку інноваційних процесів у навчанні української мови як іноземної

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Інна Вікторівна Бедько and Инна Викторовна Бедько

Інтернет-технології як засіб оптимізації процесу навчання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. М. Семеняко

Лень как психосоматическое явление в жизнедеятельности человека

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2016

By И. И. Вржесневский, Сергей Александрович Корниенко, Сергій Олександрович Корнієнко, Юрий Владимирович Янишевский and Юрій Володимирович Янішевський

Foreigners speak about Ukrainians: internet forums review

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. Panteleymonova

State financial stimulation of development of the venture entrepreneurship: the current situation and ways to improve

Type: | Publisher: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України | 2013

By Наталія Миколаївна Притуляк, Nataliya Mykolaivna Prytulyak and Наталия Николаевна Притуляк

Проблеми перекладу титульних назв

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Володимирівна Капустіна, Ольга Владимировна Капустина and І. Л. Фесенко

Определение перспектив физического воспитания в современной системе украинского образования

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2016

By И. И. Вржесневский, В. В. Коротя, Виктор Леонидович Корчинский and Віктор Леонідович Корчинський

Мова як інструмент міжкультурної комунікації для формування особистості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла Володимирівна Постригань

Gender roles in Ukrainian business

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By V. Sinitsa

Прийоми інтерактивних технологій як засіб формування командної взаємодії в групі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ніна Федотівна Кривич and Нина Федотовна Кривич

Мовні форми ґендерних стереотипів українців у моделі міжкультурної комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. О. Лепська

Economic modelling of IT-companies’ development

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Богдан Ходакевич and B. Hodakevuch

Моделі комунікативних процесів на базі німецької мови

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Петрівна Дмитренко, Olena Petrivna Dmytrenko and Елена Петровна Дмитренко

Практичні кроки в об’єднанні культурних систем у процесі міжкультурної комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Олександрівна Василенко

Порядок оцінювання в групах жіночої атлетичної гімнастики з урахуванням індивідуальних особливостей студенток

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2016

By Вікторія Євгеніївна Ковтун, Виктория Евгеньевна Ковтун, Марина Леонідівна Співак and Марина Леонидовна Спивак

Лінгвокультурологічний підхід в курсі російської мови як іноземної під час навчання студентів-медиків

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. Л. Юган

Становлення видавничої справи на тернопіллі в кінці ХІХ ― на початку ХХ століття в умовах Австро-Угорської імперії

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. В. Решетуха

Ethnographic profile of Ukraine: Ukrainian mentality

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By N. Shamarina

Ukrainians’ attitude to corruption

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By O. Veremienko

Структура рухової активності та показники ЧСС під час змагальної діяльності арбітрів та асистентів арбітра високої кваліфікації у футболі

Type: | Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | 2015

By Тарас Григорьевич Чопилко, T. G. Chopilko, Сергей Михайлович Березка, S. M. Berezka and Сергій Михайлович Берізка

Біологічний вік, як інтегральний показник функціонального стану людини

Type: | Publisher: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 2015

By Ольга Олексіївна Ковтун, Ольга Алексеевна Ковтун, Анастасія Анатоліївна Повєткіна and Анастасия Анатольевна Поветкина

Problems of intercultural communication and their causes

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By T. E. Shirmova

Практика реформування системи професійної освіти в Україні в контексті освітніх реформ в індустріальних країнах Європи та США

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Жанна Юріївна Воробйова and Жанна Юрьевна Воробьёва

Методи дослідження мовних контактів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Олександрівна Гавриш, Olena Gavrysh and Елена Александровна Гавриш

Види «вдаваної» або уявної самореалізації в професії

Type: | Publisher: Національний авіаційний університет | 2016

By Володимир Іванович Матієнко-Купріянов and Владимир Иванович Матиенко-Куприянов

Особливості вживання евфемізмів в англійській та українській мовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Михайлівна Лобецька, Ирина Михайловна Лобецкая, Наталія Леонідівна Драб and Наталия Леонидовна Драб

Theoretical paradigm of innovative activity: genezis and transformation

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Олександр Михайлович Диба and Александр Михайлович Дыба

Лінгвокультурологічні знання як один з чинників міжкультурного порозуміння

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Михайлович Гавриш, Mykhailo Gavrysh and Михаил Михайлович Гавриш

Оцінювання стану постави студентів у процесі фізичного виховання на основі візуального скринінгу

Type: | Publisher: Львівський державний університет фізичної культури | 2015

By Наталья Носова, Natalia Nosova, Наталія Носова, Михаил Валерьевич Дудко, Mikhail Dudko and Михайло Валерійович Дудко

Діалогічне мовлення у процесі формування інтеркультурологічної компетенції майбутніх фахівців із міжнародної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Галина Олексіївна Копил and Галина Алексеевна Копыл

Venture financing of innovation activities (the theoretical aspect)

Type: | Publisher: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут державного управління | 2013

By Наталія Миколаївна Притуляк, Nataliya Mykolaivna Prytulyak and Наталия Николаевна Притуляк

Commercialization process of innovative product: comparative analysisof mechanisms

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Анна Олександрівна Заріпова, Anna Zaripova and Анна Александрівна Зарипова

Про один з методів лінгвокультурологічного вивчення української мови іноземними студентами

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. А. Синиця

Сучасні підходи до оцінки компонентів фізичного розвитку студентської молоді в процесі фізичного виховання

Type: | Publisher: Національний університет фізичного виховання і спорту України | 2016

By Михайло Валерійович Дудко, Mikhail Dudko, Михаил Валерьевич Дудко, Оксана Анатоліївна Мартинюк, Oksana Martyniuk, Оксана Анатольевна Мартынюк, Ігор Григорович Калугін, Игорь Григорович Калугин, Валерій Анатолійович Кузнєцов, Валерий Анатольевич Кузнецов, Анастасія Анатоліївна Повєткіна and Анастасия Анатольевна Поветкина

Особистісно-орієнтований підхід до навчання української мови як іноземної у межах нових навчальних технологій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. С. Дьолог

Стратегії самопрезентації інтернетних спільнот

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Іванівна Терещенко

Уявлення про здоров’я в контексті життєвих цінностей студентської молоді

Type: | Publisher: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» | 2016

By Олександр Романович Гринь, Борис Анатолійович Корольов, Борис Анатольевич Королёв, Олена Романівна Ляшенко and Елена Романовна Ляшенко

Some aspects of the modern paradigm of evaluating the fixed capital performance formation

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Віталій Миколайович Царьов, V. M. Tsarev and Виталий Николаевич Царёв

Facebook’s corporate culture

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. Bielova

The theoretical basis of formation of organizational and economic management mechanism at service sector health services

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By І. В. Гонтарева and I. V. Gontareva

Three activities aimed to develop students interculturally when teaching a foreign language

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By O. Nozhovnik, Олег Миколайович Ножовнік, L. Grytsiak, Леся Данилівна Грицяк, O. Sabat and Олег Михайлович Сабат

Відбір навчальних стратегій: технологія моделювання ситуацій для розвитку міжкультурної комунікативної компетенції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лілія Володимирівна Прокопчук and Лилия Владимировна Прокопчук

Просторіччя як перешкода на шляху до ефективної міжкультурної комунікації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вікторія Ростиславівна Товстенко

Diversification in the development of post-industrial enterprise

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Олександр В. Грабовенко and O. V. Hrabovenko

Управління діяльністю тих, що займаються, як компонент підготовки спеціаліста з оздоровчої фізичної культури до організації та проведення якісного заняття із фізичного виховання і фітнесу

Type: | Publisher: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 2015

By Наталія Миколаївна Александрова, Наталия Николаевна Александрова, Т. Ю. Дудкіна and Т. Ю. Дудкина

Targeted approach to determining the economic results of enterprises

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Юлія Сергіївна Цемашко and J. Tsemashko

Принцип урахування різних варіантів англійської мови у навчанні студентів технічних ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By З. М. Корнєва

The secret of Microsoft’s success

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. Kutsevol

Corporate culture of Samsung: lessons to learn

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. Marchenko

Термінологічна діяльність українських граматистів другої пол. ХІХ ― поч. ХХ ст. (на матеріалі термінів у системі дієслова)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Арнольдівна Ярошевич

Здоров’яформуючі технології у процесі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп

Type: | Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 2016

By Марина Николаевна Рачок, M. Rachok, Марина Миколаївна Рачок, Наталия Николаевна Александрова, N. Aleksandrova, Наталія Миколаївна Александрова, Дорика Радовна Ковальчук, D. Kovalchuck and Доріка Радівна Ковальчук

Мотиваційна складова навчання іноземної мови

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Григорівна Приходько and Наталия Григорьевна Приходько

National debt management as a presondition of macroeconomic stability

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ю. Б. Мальковська, Y. Malkovska, Віра Іванівна Усик, V. Usyk and Вера Ивановна Усик

Формування мотивації студентів в умовах інформаційного суспільства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Валеріївна Кондрук and Ирина Валерьевна Кондрук

«Green economy» as a component to achieve stability of the state

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By М. А. Чайковська, M. A. Chaykovska, Г. Ю. Глущенко and A. Gluschenko

Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Нежива

Дериваційні процеси в медійному тексті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Г. Заєць

Общие вопросы развития выносливости студентов специальных медицинских групп

Type: | Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 2016

By Марина Миколаївна Рачок, M. Rachok, Марина Николаевна Рачок, Наталія Миколаївна Александрова, N. Aleksandrova, Наталия Николаевна Александрова, Ольга Олексіївна Ковтун, O. Kovtun and Ольга Алексеевна Ковтун

Компоненти індивідуального стилю вивчення іноземної мови студентів ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Сергійович Лагодинський and Александр Сергеевич Лагодинский

Технологія вітагенного навчання як інструмент мовної підготовки студентів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Миколаївна Сапожникова and Ольга Николаевна Сапожникова

Когнітивно-комунікативний метод в умовах глобалізованої мовної освіти

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Михайлівна Червінська and Лариса Михайловна Червинская

9741 harvested items