2017-07-23

9741 harvested items

The perspective of harmonization of financial tax accounting in Georgia

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By D. V. Jalagonia and Y. D. Papaskua

Інституціональна інфраструктура муніципального стратегічного планування розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дарія Михайлівна Котенок and Дария Михайловна Котенок

Розвиток нафтопереробної промисловості китаю в умовах цінових флуктуацій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. С. Шапран

Формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Україні: перспективи та суперечності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Іванович Кириленко and Владимир Иванович Кириленко

Культура и общественное развитие современного Китая

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By А. А. Костенко, А. С. Миносян and Л. И. Юрченко

Інноваційний тип відтворення у трансформаційних процесах вітчизняної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Андрійович Михайлюк and Михаил Андреевич Михайлюк

Self-educational competence of future expert as a part of formation of human capital

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. G. Vievskaya

Ментальные шаблоны как составляющая компетенций персонала

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Вартанова, E. V. Vartanova and Е. В. Вартанова

КНР як центр глобального споживання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Л. П. Кудирко and І. М. Севрук

Циркулярна економіка промисловості Китаю

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Л. П. Артеменко

Методологічні підходи для оцінки стану динаміки соціалізації економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Петрович Самійленко, Андрей Петрович Самойленко and Я. О. Ломова

Соціальна відповідальність банківської системи як основа сучасного суспільного розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. І. Дучинська and О. В. Фіногеєва

Інформаційний сектор як об’єкт державної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Могилянська

‘Gross national happiness’: romantic dream or serious alternative?

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Fredrik Björk

Система здравоохранения и труда как составляющая формирования человеческого капитала в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Г. Михальченко, G. G. Mikhalchenko, А. Г. Михальченко, Б. Б. Кобилянський, B. B. Kobilyanskiy and Б. Б. Кобылянский

Does really religion matter? Polish-Norwegian cross-cultural studies on youth attitudes toward work ethics

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Barbara Ober-Domagalska

Фінансування інновацій як стратегія китайських корпорацій на глобальних ринках

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. І. Юшко

Щодо визначення понять «закон» та «законодавство»: техніко-юридичний аспект

Type: | Publisher: Національна академія правових наук України та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 2016

By Віра Іванівна Риндюк, Vira Ryndiuk and Вера Ивановна Рындюк

Framing social responsibility in semi-peripheral countries: the case of Poland

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Konrad Kubala

Діалектика взаємозв’язку інфляційних процесів та економічного зростання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дмитро Григорович Хохич and Дмитрий Григорьевич Хохич

Виклики переходу до сталого розвитку для України та для світової економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. О. Біла

The Formation of a Culture of Citizenship of Ukrainians in the Development of the «Young Democracy»

Type: | Publisher: Міська громадська організація "Польське наукове товариство у Житомирі", Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Польська академія мистецтв і наук | 2015

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Институциональные аспекты профессионального развития работающих по найму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Антонович Савченко, V. A. Savchenko and Василий Антонович Савченко

Формування децентралізованого управління природними ресурсами України на основі досвіду країн Європейського Союзу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. М. Лицур, Л. В. Бондар and Р. Г. Махінько

Щодо питання етимології слів «право» та «закон»

Type: | Publisher: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 2016

By Віра Іванівна Риндюк, Vira Ryndiuk and Вера Ивановна Рындюк

Позиціонування методологічних підходів до визначення відносин інтелектуальної власності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Валерій Дем’янович Якубенко, Валерий Демьянович Якубенко and С. П. Ващишин

Біфуркаційний лабіринт як результат неолібералізму в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. В. Брановицький

Системна адаптація соціально-економічної моделі Китаю до умов глобальної нестабільності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Любов Павлівна Гальперіна and Любовь Павловна Гальперина

Особливості зовніш ньоторговельної політики Китаю в сучасних умовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Ольга Миколаївна Яценко and Ольга Николаевна Яценко

Розвиток змісту економічної теорії та її назв

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олексій Михайлович Мельник and Алексей Михайлович Мельник

A normative capital and its role in economic development

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Łukasz Kutyło

Кадровая политика в среднем образовании Украины: оценка трансформаций

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. І. Безтелесна, L. I. Beztelesna, Л. И. Безтелесная, Л. В. Пивоварчук and L. V. Pyvovarchuk

Система социальной помощи в Украине как составляющая национальной социальной политики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. М. Юрчик, G. M. Urchik and Г. Н. Юрчик

Вплив інституційно-регулятивних чинників на рівень інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Г. Т. Гіренко and В. П. Мазуренко

Роль держави у регулюванні макроекономічних процесів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. М. Уманців

Категорія економічної ефективності в контексті досліджень економічної системи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. В. Шебеко

Участь США в розгромі тайпінського повстання в Китаї (1850–1864)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. В. Набока

Психологічний вияв атрибутивних властивостей (форм) політичної влади

Type: | Publisher: ТОВ «Центр соціальних комунікацій» | 2012

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Проблематика содержания труда в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Петрівна Червінська, L. P. Chervinska and Любовь Петровна Червинская

Глобальна політична економія: передумови становлення та сутнісна характеристика

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алевтина Віталіївна Кудінова and Алевтина Витальевна Кудинова

Особливості економіки спільного споживання в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. С. Радіонова

Проблеми формування моделей сталого розвитку на локальному рівні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Федорівна Коценко, Екатерина Фёдоровна Коценко, Ірина Михайлівна Лукаш and Ирина Михайловна Лукаш

Функціонування центральних банків у парадигмі високотехнологічного розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Євген Григорович Панченко, Евгений Григорьевич Панченко, М. А. Войчак and Н. Є. Рудуха

Модель креативного человека и его менталитет в экономике знаний

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Ю. Мельник and L. Y. Melnyk

Реформування вищої освіти України в контексті розвитку людського капіталу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Максим Миколайович Руженський and Максим Николайович Руженский

Оцінка рівня конкурентоспроможності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств України та Китаю

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. М. Николюк

Економічний підхід до політики протидії корупції, як загрозі національній безпеці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Петренко

Про деякі аспекти механізму дії економічних законів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Олександрович Бєляєв and Александр Александрович Беляев

Ризики при злиттях та поглинаннях європейських компаній в енергетичній галузі на прикладі royal Dutchshell

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Павлівна Гальперіна, Любовь Павловна Гальперина and Ю. В. Клен

Внедрение инновационного потенциала в практику управления регионом

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Василіївна Громоздова and Лариса Васильевна Громоздова

Воссоздание национального колорита украинских ономастических реалий в немецком языке

Type: | Publisher: Національний університет «Острозька академія» | 2017

By Катерина Юріївна Кіяниця, Kateryna Yuriivna Kiianytsia and Екатерина Юрьевна Кияница

Особенности влияния НОТ на эффективность производственного процесса в контексте соблюдения норм физиологии труда

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ф. Ш. Урманов, F. Sh. Urmanov, В. О. Ткачук, V. O. Tkachuk and В. А. Ткачук

Роль освіти як фактору економічного зростання в сучасних умовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. Ю. Орзул

Проблемы и перспективы социально ориентированного инклюзивного развития в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Михайлівна Ємельяненко, L. M. Emelyanenko, Лариса Михайловна Емельяненко, К. В. Дзензелюк, K. V. Dzenzelyuk and Е. В. Дзензелюк

Інвестиційний потенціал регіонів України: основні фактори формування та використання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Михайлівна Лукаш and Ирина Михайловна Лукаш

Капітал вищої освіти як стратегічний ресурс економічного потенціалу України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. О. Семенець

Неонаціональна політична економія та моделі публічного сектору

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Іван Йосипович Малий and Иван Иосифович Малый

Державна трансакційна політика України в процесі євроінтеграції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Л. Осецький and Р. О. Заблоцька

Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні

Type: | Publisher: ДВНЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 2017

By

Інфраструктура як об’єкт економічного дослідження

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. О. Льовочкін

Институционализация социального страхования в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Г. Стожок and L. G. Stozhok

Історія соціології

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Адольфович Рахманов, Александр Адольфович Рахманов, Світлана Степанівна Бульбенюк, Светлана Степановна Бульбенюк, Юрій Михайлович Манелюк and Юрий Михайлович Манелюк

Особливості міжнародних злиттів та поглинань за участю китайських компаній

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Євген Григорович Панченко, Евгений Григорьевич Панченко and Марина Євгенівна Кір’якова

Современные подходы к определению понятий социальной сплоченности и социального капитала

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Гриненко, Anatoliy Grynenko, Анатолий Михайлович Гриненко, Володимир Вікторович Кирилюк, V. V. Kyryliuk and Владимир Викторович Кирилюк

Логіка

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2012

By Мирослава Іванівна Кругляк, Myroslava Kruhlyak and Мирослава Ивановна Кругляк

Інститути нової економіки і суспільства: сучасні форми взаємодії та розвиток

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Колот, Anatoliy Kolot and Анатолий Михайлович Колот

The silk road: history and new perspectives

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Maria Smotrytska

Framing and re-framing practices in discourse about transformation in Poland

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Marcin Kotras

Достойный труд в формировании качества трудовой жизни

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Іван Олександрович Рябоконь, I. А. Ryabokon and Иван Александрович Рябоконь

Використання методології функціонального моделювання (idef0) у визначенні сутності фінансово-кредитного механізму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Володимирівна Майорова, Tetiana Volodymyrivna Mayorova and Татьяна Владимировна Майорова

Методологічні засади аналізу соціально-економічних суперечностей у системі аграрних відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Антонівна Шульга

Трансформація уявлень про етику науки від класичного до сучасного періоду розвитку наукового пізнання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2013

By Мирослава Іванівна Кругляк, Myroslava Kruhlyak and Мирослава Ивановна Кругляк

China-centric globalization

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Olga Goncharova, Ольга Володимирівна Гончарова and Ольга Владимировна Гончарова

Актуальність регіональних досліджень якості життя населення в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. В. Гукалова

Економічна політика та національні моделі соціально-економічного розвитку: характер взаємозв’язку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. І. Кочук

Дифузія освітніх інновацій у сучасному конкурентному середовищі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. В. Сахаціка

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Роль соціальних інтернет-мереж у формуванні економічної поведінки суб’єкта

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Аркадійович Студінський and Владимир Аркадьевич Студинский

Вища освіта: кількісні зміни у пошуках якості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Забузова

Young and creative? individual career strategies in a postindustrial city

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Karolina Messyasz

Ключові принципи формування нового міжнародного порядку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Поручник and Анатолий Михайлович Поручник

Місто як соціально-економічний простір

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дарія Михайлівна Котенок and Дария Михайловна Котенок

Механізми забезпечення сталого розвитку регіонів в умовах структурної трансформації економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. О. Мельник and Г. О. Ольшанський

Методические подходы и проблемы оценивания социальных ресурсов предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By П. О. Банніков, P. О. Bannikov and П. А. Банников

Проблеми та напрями удосконалення земельних відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. С. Денисенко

Роль зеленого туризму у структурній перебудові економіки та вирішенні соціально-економічних проблем сільського населення України у період післякризового відновлення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Федорівна Коценко and Екатерина Фёдоровна Коценко

Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы младших школьников

Type: | Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 2016

By Інна Хрипко, Inna Khrypko, Инна Хрипко, Оксана Анатоліївна Мартинюк, Oksana Martynyuk, Оксана Анатольевна Оксана Мартынюк, Ольга Олексіївна Ковтун, Olga Kovtun and Ольга Алексеевна Ковтун

Співробітництво України та Китаю

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. В. Гук

Ключові напрями глобальної трансформації міжнародних економічних відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ярослава Михайлівна Столярчук and Ярослава Михайловна Столярчук

Межкультурная среда миграционных процессов как фактор трансформации современного рынка труда Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ганна Володимирівна Смалійчук, H. V. Smaliychuk and Анна Владимировна Смалийчук

Закономірності відтворення національної економіки і засади відновлення сталого розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. І. Артьомова

Теоретичні засади формування стійкості соціальної сфери

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. О. Штундер

Забезпечення стійкості системи управління природокористуванням

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. В. Драган

Current problems of intellectual property in the conditions of the Slovak Republic

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. Vongrej

Сравнительный анализ воссоздания украинских исторических реалий средствами немецкого языка в переводах исторической повести Ивана Франко «Захар Беркут»

Type: | Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 2015

By Катерина Юріївна Подорожна (Кіяниця), Kateryna Yuriivna Podorozhna (Kiianytsia), Катерина Юріївна Кіяниця, Kateryna Yuriivna Kiianytsia and Екатерина Юрьевна Кияница

Особливості ведення бізнесу в Китаї

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Світлана Олександрівна Стрельник, Светлана Александровна Стрельник, Ірина Анатоліївна Зарицька and Ирина Анатольевна Зарицкая

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Формування глобальної моделі міжнародного поділу праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Геннадіївна Поручник and Светлана Геннадьевна Поручник

Анализ международной практики стандартизации управления персоналом

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Іванівна Кравчук, Oksana Kravchuk and Оксана Ивановна Кравчук

Суспільний договір взаємодії держави та громадянського суспільства у формуванні публічної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Михайлівна Ємельяненко, Лариса Михайловна Емельяненко, Тетяна Олександрівна Королюк and Татьяна Александровна Королюк

Логістичні моделі в задачах економічної динаміки

Type: | Publisher: Український інститут розвитку фондового ринку | 2015

By Тетяна Олексіівна Зінькевич, Tetyana Oleksiivna Zinkevych, Татьяна Алексеевна Зинькевич, Валентина Петрівна Лісовська, Valentyna Petrivna Lisovska, Валентина Петровна Лисовская, Ольга Олександрівна Мельник, Olga Oleksandrivna Melnik and Ольга Александровна Мельник

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Транскордонне співробітництво в системі розвитку регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. Г. Затонацька

Сучасні проблеми застосування бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку в Україні та шляхи їх вирішення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Лаврентьєв

Modern marketing problems in Georgia

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By N. N. Ketsbaia

Процесс профессионального обучения персонала на производстве в Украине: основные этапы

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Д. Гемма and M. D. Gemma

Проблема взаимосвязи качества жизни и ресурсов социального капитала жителей местных общин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Agnieszka Michalska-Żyła and Małgorzata Marks-Krzyszkowska

Особливості формування експортного потенціалу регіонів та їх взаємодія у формуванні експортного потенціалу України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. В. Бобровицький and А. А. Бобровицька

Екологічна модернізація як шлях вирішення екологічних проблем міста Києва

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. О. Ілляшенко

Вплив валютної політики на економічний розвиток України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Журба

Розвиток економічного змісту поняття «сфера туризму»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Михайлівна Шуплат and Елена Михайловна Шуплат

Англомовна наукова комунікація в університетській освіті України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. В. Бордюк

Нетрадиционные формы и механизмы достижения социальной безопасности страны

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Миколаївна Поплавська, Oksana Poplavska and Оксана Николаевна Поплавская

Масштаби державного сектора Китаю за моделі державного капіталізму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Дмитро Петрович Єфремов and Дмитрий Петрович Ефремов

Corporate social responsibility (csr) and social auditioning – guardians of labour conditions

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Iza Desperak

Систематизация показателей и источников информации количественного движения персонала организации

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. О. Мазур, N. А. Mazur, Н. А. Мазур, Н. В. Вербицька, N. В. Verbytska and Н. В. Вербицкая

Формирование инновационной среды развития сферы занятости

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. О. Чувардинський, V. А. Chuvardynskyi and В. А. Чувардинский

Дослідження мови і стилю народного героїчного епосу (з історії питання)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. П. Беценко

Індикатори стійкості промисловості до негативних внутрішніх і зовнішніх шоків

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. В. Лебедева

Магнітореологія розведених суспензій у крові

Type: | Publisher: Кам′янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка | 2016

By Ольга Олександрівна Мельник, Olga Oleksandrivna Melnik, Ольга Александровна Мельник, Валентина Петрівна Лісовська, Valentyna Petrivna Lisovska and Валентина Петровна Лисовская

Проблеми соціальної відповідальності підприємництва (на прикладі ПАТ «Українська залізниця»)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. О. Каюкін

Формування ринку органічної агропродовольчої продукції Китаю в умовах трансформації міжнародної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Ю. С. Завадська

Ринковий розподіл національного доходу: причина незадовільного результату в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Д. Гриджук

Видатки на національну оборону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Чеберяко

Проблеми становлення та перспективи розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Місяйло and С. О. Кириченко

Социальное государство: генезис и перспективы развития

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Колот, Anatoliy Kolot, Анатолий Михайлович Колот, Оксана Олександрівна Герасименко, Oksana Herasymenko and Оксана Александровна Герасименко

Современные подходы к организации корпоративного обучения в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Вікторівна Кир’янова, Olena Kiriyanova, Елена Викторовна Кирьянова, А. І. Волковська, A. I. Volkovska and А. И. Волковская

Роль институционных реформ в повышении инвестиционной активности в Грузии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Р. Гелашвили

Сучасний стан розвитку людського ресурсу Китаю та його місце в глобальній економічній спільноті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Юлія Сергіїна Гурова and Юлия Сергеевна Гурова

Культурно-етичні імперативи економічної поведінки в країнах західної Європи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Шевченко

National reform features of economic systems

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By V. M. Anisimov

Сучасна стабілізаційна політика держави в умовах глобальних викликів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Олександрівна Дем’янчук and Елена Александровна Демьянчук

Євроінтеграційний контекст конвергенції національних інтересів в енергетичній сфері

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. К. Аслонова

Реализация концепции корпоративной социальной ответственности: общественные и бизнесовые выгоды

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тарас Григорович Кицак, T. G. Kitsak, Тарас Григорьевич Кицак, Іван Федорович Коваленко, I. F. Kovalenko, Иван Фёдорович Коваленко, С. М. Колотуха and S. M. Kolotucha

Розвиток Китаю в ХХІ столітті: виклик бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Світлана Іванівна Ткаленко and Светлана Ивановна Ткаленко

Перспективи зростання економіки України в умовах світової економічної кризи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Петрівна Москалюк and Наталия Петровна Москалюк

Форми прояву суперечностей посттранзитивної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Григорович Котенок and Андрей Григорьевич Котенок

Strategies of competitive leadership of china: formation of intellectual resources

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Denis Ilnytskyy, Денис Олександрович Ільницький, Денис Александрович Ильницкий, Olga Khomenko, Ольга Володимирівна Хоменко and Ольга Владимировна Хоменко

Становлення екологічної політики держав та її вплив на конкурентоспроможність

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Арсен Вікторович Келічавий and Арсен Викторович Келичавый

Сучасна світова криза та пошук нової моделі ринкової економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Вадимівна Ткаченко, Елена Вадимовна Ткаченко, Ірина Володимирівна Кулага and Ирина Владимировна Кулага

Детерминанты международной миграции: институциональное подход

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. В. Шиманська, K. V. Shymanska and Е. В. Шиманская

Тенденції розвитку промисловості регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. О. Іщук

Інтелектуалізація економіки Китаю: інноваційний та людський потенціал в умовах глобалізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Людмила Іванівна Цимбал

Privatisation in poland and Russia. А lesson of transformation

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Janusz Wdzięczak

Китайський гегемонізм в глобальній економічній системі: перспективи і проблеми реалізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Тимур Валерійович Кальченко

Теоретико-методологічні засади аналізу ефектів реалізації державної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Д. Лагутін

Корупція та державно-приватне партнерство

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. В. Потапенко

Компліментарність торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Кузьмінов

Екологічне підприємництво в Україні: міф чи реальність

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. А. Пронько and А. М. Тетьора

Методологія аналізу економічної динаміки і постсоціалістична трансформація

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Микола Костянтинович Галабурда and Николай Константинович Галабурда

Основні методологічні погляди на економічну теорію

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. С. Філіпенко

Інновації та перспективи регіонального розвитку малого бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Володимирівна Ігнатова, Юлия Владимировна Игнатова, Євгенія Анатоліївна Поліщук, Евгения Анатольевна Полищук, Наталія Володимирівна Даценко and Наталья Владимировна Даценко

Україна у міжнародних координатах розвитку людського капіталу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. В. Бицюра

Особливості міграційних процесів КНР

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Ольга Володимирівна Кислицина

Розвиток урбанізаційних процесів в регіонах України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. В. Наконечна and В. В. Листопад

Влияние теневой экономики на рынок труда Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ігор Станіславович Завіновський, Igor Zavinovskyi, Игорь Станиславович Завиновский, М. Ю. Старинська, M. Yu. Starynska and М. Ю. Старинская

Глобализация как фактор развития программных принципов международной организации труда

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. Д. Древаль, Yu. D. Dreval, Алла Володимирівна Василик, A. V. Vasylyk and Алла Владимировна Василик

Інноваційні кластери як фактор конкурентоспроможного розвитку національної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. С. Ніколенко and С. І. Заворотній

Провідні концепції політичної влади

Type: | Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 2011

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Погляд на постсоціалістичну трансформацію через призму кейнсіансько-неокласичного синтезу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Микола Костянтинович Галабурда, Николай Константинович Галабурда, П. М. Галета, Є. О. Мороз and М. С. Писаренко

Гравітаційне моделювання в регіональній економіці: емпіричне дослідження міжрегіональної міграції в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вадим Ігорович Кончин and Вадим Игоревич Кончин

Приоритеты и угрозы трансформации занятости в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. В. Смачило, V. V. Smachylo, А. С. Устіловська, A. S. Ustilovskaya and А. С. Устиловская

Інституційний аналіз концентрації регіональних ринків освітніх послуг (на прикладі ВНЗ Львівської області)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. С. Гринькевич

Политическая экономия националньного согласия и развития

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Н. Тарасевич

Statistical analysis of the social insurance fund of Ukraine

Type: | Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2015

By Maryna Oleksіїvna Horna, Марина Олексіївна Горна and Марина Алексеевна Горная

Природа малого квазіопідприємництва в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Павлівна Бортнікова and Людмила Павловна Бортникова

Розвиток професійної підготовки фахівців з економіки: проблеми та можливості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By З. І. Галушка

Психологические компетенции рекрутера как фактор обеспечения его достойной занятости

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Миколайович Петюх, V. M. Petyukh, Василий Николаевич Петюх, І. О. Ткачук, I. O. Tkachuk, И. А. Ткачук, Л. С. Шкрибнюк and L. S. Shkrybniuk

Застосування механізму міжмуніципального співробітництва у процесі безпечного сталого розвитку малих міст України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Жукова

Развитие социально-экономической категории «заработная плата» и предпосылки для формирования ее на достойном уровне

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла Василівна Калина, А. V. Kalina and Алла Васильевна Калина

Міжнародна діяльність вищих навчальних закладів – шлях до економічного зростання України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Гаращук

Важливість розвитку соціально-орієнтованого підприємництва

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By П. В. Кривобок

Малі підприємства та глобальні ланцюги створення вартості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Олександрівна Стрельник and Светлана Александровна Стрельник

Концепція ноосфери та сталого розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Василівна Воробйова, Ludmyla Vorobiova and Людмила Васильевна Воробьёва

Дослідження сучасних суспільних тенденцій та їх впливу на розвиток туризму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Григорівна Богославець and Наталія Олександрівна Бойко

Молодые профессионалы на рынке труда: проблемы гармонизации личной жизни и трудовой деятельности

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Антонівна Грішнова, O. A. Grishnova, Елена Антоновна Гришнова, А. І. Несевра, A. I. Nesevra and А. И. Несевра

Problems of classification of consistency in the service sector

Type: | Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2015

By Olga Kostyantinіvna Mazurenko, Ольга Костянтинівна Мазуренко and Ольга Константиновна Мазуренко

Problems and characteristics of teaching of management

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Eliso Lanchava

Направления повышения прозрачности деятельности организаций

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. О. Олійник, O. O. Oliinyk and Е. А. Олейник

Інновації в публічному управлінні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. О. Шишак

Інтелектуальний потенціал як фактор розвитку національної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Лозова

Інтеграція національних інноваційних систем до глобальної інноваційної мережі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Т. Гіренко

Конкурентний розвиток Китаю в 21 столітті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Лариса Леонтіївна Антонюк and Лариса Леонтьевна Антонюк

Система міжпредметних задач з дисциплін математичного циклу та інформатичних дисциплін як засіб формування позитивних мотивів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей

Type: | Publisher: Київський національний університет культури і мистецтв | 2017

By Юлія Миколаївна Красюк, Iuliia Krasiuk, Юлия Николаевна Красюк, Тетяна М. Задорожня and Tetiana Zadorozhnia

Реформирование системы здравоохранения в контексте реализации стратегии стабильного развития «Украина-2020»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Галина Степанівна Лопушняк, G. S. Lopushnyak, Галина Степановна Лопушняк, Є. О. Іваненко, E. O. Ivanenko and Е. А. Иваненко

European neighbourhood policy: pensions in national accounts of EU and Ukraine

Type: | Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2017

By Maryna Oleksіїvna Horna, Марина Олексіївна Горна and Марина Алексеевна Горная

9741 harvested items