2017-07-23

9745 harvested items

Культура и общественное развитие современного Китая

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By А. А. Костенко, А. С. Миносян and Л. И. Юрченко

The perspective of harmonization of financial tax accounting in Georgia

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By D. V. Jalagonia and Y. D. Papaskua

Формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Україні: перспективи та суперечності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Іванович Кириленко and Владимир Иванович Кириленко

Self-educational competence of future expert as a part of formation of human capital

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. G. Vievskaya

Інституціональна інфраструктура муніципального стратегічного планування розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дарія Михайлівна Котенок and Дария Михайловна Котенок

Розвиток нафтопереробної промисловості китаю в умовах цінових флуктуацій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. С. Шапран

Інноваційний тип відтворення у трансформаційних процесах вітчизняної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Андрійович Михайлюк and Михаил Андреевич Михайлюк

Ментальные шаблоны как составляющая компетенций персонала

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Вартанова, E. V. Vartanova and Е. В. Вартанова

Циркулярна економіка промисловості Китаю

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Л. П. Артеменко

Фінансування інновацій як стратегія китайських корпорацій на глобальних ринках

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. І. Юшко

‘Gross national happiness’: romantic dream or serious alternative?

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Fredrik Björk

Система здравоохранения и труда как составляющая формирования человеческого капитала в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Г. Михальченко, G. G. Mikhalchenko, А. Г. Михальченко, Б. Б. Кобилянський, B. B. Kobilyanskiy and Б. Б. Кобылянский

Методологічні підходи для оцінки стану динаміки соціалізації економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Петрович Самійленко, Андрей Петрович Самойленко and Я. О. Ломова

Інформаційний сектор як об’єкт державної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Могилянська

Щодо визначення понять «закон» та «законодавство»: техніко-юридичний аспект

Type: | Publisher: Національна академія правових наук України та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 2016

By Віра Іванівна Риндюк, Vira Ryndiuk and Вера Ивановна Рындюк

Соціальна відповідальність банківської системи як основа сучасного суспільного розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. І. Дучинська and О. В. Фіногеєва

Does really religion matter? Polish-Norwegian cross-cultural studies on youth attitudes toward work ethics

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Barbara Ober-Domagalska

КНР як центр глобального споживання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Л. П. Кудирко and І. М. Севрук

Формування децентралізованого управління природними ресурсами України на основі досвіду країн Європейського Союзу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. М. Лицур, Л. В. Бондар and Р. Г. Махінько

The Formation of a Culture of Citizenship of Ukrainians in the Development of the «Young Democracy»

Type: | Publisher: Міська громадська організація "Польське наукове товариство у Житомирі", Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Польська академія мистецтв і наук | 2015

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Виклики переходу до сталого розвитку для України та для світової економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. О. Біла

Framing social responsibility in semi-peripheral countries: the case of Poland

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Konrad Kubala

Особливості зовніш ньоторговельної політики Китаю в сучасних умовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Ольга Миколаївна Яценко and Ольга Николаевна Яценко

Діалектика взаємозв’язку інфляційних процесів та економічного зростання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дмитро Григорович Хохич and Дмитрий Григорьевич Хохич

Біфуркаційний лабіринт як результат неолібералізму в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. В. Брановицький

Институциональные аспекты профессионального развития работающих по найму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Антонович Савченко, V. A. Savchenko and Василий Антонович Савченко

Системна адаптація соціально-економічної моделі Китаю до умов глобальної нестабільності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Любов Павлівна Гальперіна and Любовь Павловна Гальперина

Позиціонування методологічних підходів до визначення відносин інтелектуальної власності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Валерій Дем’янович Якубенко, Валерий Демьянович Якубенко and С. П. Ващишин

Щодо питання етимології слів «право» та «закон»

Type: | Publisher: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 2016

By Віра Іванівна Риндюк, Vira Ryndiuk and Вера Ивановна Рындюк

Роль держави у регулюванні макроекономічних процесів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. М. Уманців

A normative capital and its role in economic development

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Łukasz Kutyło

Психологічний вияв атрибутивних властивостей (форм) політичної влади

Type: | Publisher: ТОВ «Центр соціальних комунікацій» | 2012

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Участь США в розгромі тайпінського повстання в Китаї (1850–1864)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. В. Набока

Розвиток змісту економічної теорії та її назв

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олексій Михайлович Мельник and Алексей Михайлович Мельник

Категорія економічної ефективності в контексті досліджень економічної системи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. В. Шебеко

Система социальной помощи в Украине как составляющая национальной социальной политики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. М. Юрчик, G. M. Urchik and Г. Н. Юрчик

Вплив інституційно-регулятивних чинників на рівень інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Г. Т. Гіренко and В. П. Мазуренко

Кадровая политика в среднем образовании Украины: оценка трансформаций

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. І. Безтелесна, L. I. Beztelesna, Л. И. Безтелесная, Л. В. Пивоварчук and L. V. Pyvovarchuk

Оцінка рівня конкурентоспроможності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств України та Китаю

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. М. Николюк

Реформування вищої освіти України в контексті розвитку людського капіталу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Максим Миколайович Руженський and Максим Николайович Руженский

Функціонування центральних банків у парадигмі високотехнологічного розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Євген Григорович Панченко, Евгений Григорьевич Панченко, М. А. Войчак and Н. Є. Рудуха

Глобальна політична економія: передумови становлення та сутнісна характеристика

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алевтина Віталіївна Кудінова and Алевтина Витальевна Кудинова

Особливості економіки спільного споживання в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. С. Радіонова

Проблематика содержания труда в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Петрівна Червінська, L. P. Chervinska and Любовь Петровна Червинская

Проблеми формування моделей сталого розвитку на локальному рівні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Федорівна Коценко, Екатерина Фёдоровна Коценко, Ірина Михайлівна Лукаш and Ирина Михайловна Лукаш

Модель креативного человека и его менталитет в экономике знаний

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Ю. Мельник and L. Y. Melnyk

Інвестиційний потенціал регіонів України: основні фактори формування та використання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Михайлівна Лукаш and Ирина Михайловна Лукаш

Ризики при злиттях та поглинаннях європейських компаній в енергетичній галузі на прикладі royal Dutchshell

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Павлівна Гальперіна, Любовь Павловна Гальперина and Ю. В. Клен

Внедрение инновационного потенциала в практику управления регионом

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Василіївна Громоздова and Лариса Васильевна Громоздова

Роль освіти як фактору економічного зростання в сучасних умовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. Ю. Орзул

Воссоздание национального колорита украинских ономастических реалий в немецком языке

Type: | Publisher: Національний університет «Острозька академія» | 2017

By Катерина Юріївна Кіяниця, Kateryna Yuriivna Kiianytsia and Екатерина Юрьевна Кияница

Про деякі аспекти механізму дії економічних законів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Олександрович Бєляєв and Александр Александрович Беляев

Економічний підхід до політики протидії корупції, як загрозі національній безпеці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Петренко

Особенности влияния НОТ на эффективность производственного процесса в контексте соблюдения норм физиологии труда

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ф. Ш. Урманов, F. Sh. Urmanov, В. О. Ткачук, V. O. Tkachuk and В. А. Ткачук

Проблемы и перспективы социально ориентированного инклюзивного развития в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Михайлівна Ємельяненко, L. M. Emelyanenko, Лариса Михайловна Емельяненко, К. В. Дзензелюк, K. V. Dzenzelyuk and Е. В. Дзензелюк

Державна трансакційна політика України в процесі євроінтеграції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Л. Осецький and Р. О. Заблоцька

Історія соціології

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Адольфович Рахманов, Александр Адольфович Рахманов, Світлана Степанівна Бульбенюк, Светлана Степановна Бульбенюк, Юрій Михайлович Манелюк and Юрий Михайлович Манелюк

Логіка

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2012

By Мирослава Іванівна Кругляк, Myroslava Kruhlyak and Мирослава Ивановна Кругляк

Капітал вищої освіти як стратегічний ресурс економічного потенціалу України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. О. Семенець

Институционализация социального страхования в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Г. Стожок and L. G. Stozhok

Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні

Type: | Publisher: ДВНЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 2017

By

Особливості міжнародних злиттів та поглинань за участю китайських компаній

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Євген Григорович Панченко, Евгений Григорьевич Панченко and Марина Євгенівна Кір’якова

Інфраструктура як об’єкт економічного дослідження

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. О. Льовочкін

Неонаціональна політична економія та моделі публічного сектору

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Іван Йосипович Малий and Иван Иосифович Малый

Современные подходы к определению понятий социальной сплоченности и социального капитала

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Гриненко, Anatoliy Grynenko, Анатолий Михайлович Гриненко, Володимир Вікторович Кирилюк, V. V. Kyryliuk and Владимир Викторович Кирилюк

Трансформація уявлень про етику науки від класичного до сучасного періоду розвитку наукового пізнання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2013

By Мирослава Іванівна Кругляк, Myroslava Kruhlyak and Мирослава Ивановна Кругляк

Актуальність регіональних досліджень якості життя населення в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. В. Гукалова

The silk road: history and new perspectives

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Maria Smotrytska

Використання методології функціонального моделювання (idef0) у визначенні сутності фінансово-кредитного механізму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Володимирівна Майорова, Tetiana Volodymyrivna Mayorova and Татьяна Владимировна Майорова

Методологічні засади аналізу соціально-економічних суперечностей у системі аграрних відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Антонівна Шульга

Дифузія освітніх інновацій у сучасному конкурентному середовищі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. В. Сахаціка

Достойный труд в формировании качества трудовой жизни

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Іван Олександрович Рябоконь, I. А. Ryabokon and Иван Александрович Рябоконь

Framing and re-framing practices in discourse about transformation in Poland

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Marcin Kotras

Інститути нової економіки і суспільства: сучасні форми взаємодії та розвиток

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Колот, Anatoliy Kolot and Анатолий Михайлович Колот

Економічна політика та національні моделі соціально-економічного розвитку: характер взаємозв’язку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. І. Кочук

China-centric globalization

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Olga Goncharova, Ольга Володимирівна Гончарова and Ольга Владимировна Гончарова

Проблеми та напрями удосконалення земельних відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. С. Денисенко

Механізми забезпечення сталого розвитку регіонів в умовах структурної трансформації економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. О. Мельник and Г. О. Ольшанський

Місто як соціально-економічний простір

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дарія Михайлівна Котенок and Дария Михайловна Котенок

Роль соціальних інтернет-мереж у формуванні економічної поведінки суб’єкта

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Аркадійович Студінський and Владимир Аркадьевич Студинский

Вища освіта: кількісні зміни у пошуках якості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Забузова

Роль зеленого туризму у структурній перебудові економіки та вирішенні соціально-економічних проблем сільського населення України у період післякризового відновлення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Федорівна Коценко and Екатерина Фёдоровна Коценко

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Young and creative? individual career strategies in a postindustrial city

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Karolina Messyasz

Ключові принципи формування нового міжнародного порядку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Поручник and Анатолий Михайлович Поручник

Методические подходы и проблемы оценивания социальных ресурсов предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By П. О. Банніков, P. О. Bannikov and П. А. Банников

Закономірності відтворення національної економіки і засади відновлення сталого розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. І. Артьомова

Теоретичні засади формування стійкості соціальної сфери

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. О. Штундер

Сравнительный анализ воссоздания украинских исторических реалий средствами немецкого языка в переводах исторической повести Ивана Франко «Захар Беркут»

Type: | Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 2015

By Катерина Юріївна Подорожна (Кіяниця), Kateryna Yuriivna Podorozhna (Kiianytsia), Катерина Юріївна Кіяниця, Kateryna Yuriivna Kiianytsia and Екатерина Юрьевна Кияница

Межкультурная среда миграционных процессов как фактор трансформации современного рынка труда Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ганна Володимирівна Смалійчук, H. V. Smaliychuk and Анна Владимировна Смалийчук

Ключові напрями глобальної трансформації міжнародних економічних відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ярослава Михайлівна Столярчук and Ярослава Михайловна Столярчук

Current problems of intellectual property in the conditions of the Slovak Republic

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. Vongrej

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Співробітництво України та Китаю

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By О. В. Гук

Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы младших школьников

Type: | Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 2016

By Інна Хрипко, Inna Khrypko, Инна Хрипко, Оксана Анатоліївна Мартинюк, Oksana Martynyuk, Оксана Анатольевна Оксана Мартынюк, Ольга Олексіївна Ковтун, Olga Kovtun and Ольга Алексеевна Ковтун

Особливості ведення бізнесу в Китаї

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Світлана Олександрівна Стрельник, Светлана Александровна Стрельник, Ірина Анатоліївна Зарицька and Ирина Анатольевна Зарицкая

Забезпечення стійкості системи управління природокористуванням

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. В. Драган

Транскордонне співробітництво в системі розвитку регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. Г. Затонацька

Анализ международной практики стандартизации управления персоналом

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Іванівна Кравчук, Oksana Kravchuk and Оксана Ивановна Кравчук

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Суспільний договір взаємодії держави та громадянського суспільства у формуванні публічної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Михайлівна Ємельяненко, Лариса Михайловна Емельяненко, Тетяна Олександрівна Королюк and Татьяна Александровна Королюк

Логістичні моделі в задачах економічної динаміки

Type: | Publisher: Український інститут розвитку фондового ринку | 2015

By Тетяна Олексіівна Зінькевич, Tetyana Oleksiivna Zinkevych, Татьяна Алексеевна Зинькевич, Валентина Петрівна Лісовська, Valentyna Petrivna Lisovska, Валентина Петровна Лисовская, Ольга Олександрівна Мельник, Olga Oleksandrivna Melnik and Ольга Александровна Мельник

Сучасні проблеми застосування бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку в Україні та шляхи їх вирішення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Лаврентьєв

Modern marketing problems in Georgia

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By N. N. Ketsbaia

Формування глобальної моделі міжнародного поділу праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Геннадіївна Поручник and Светлана Геннадьевна Поручник

Процесс профессионального обучения персонала на производстве в Украине: основные этапы

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Д. Гемма and M. D. Gemma

Англомовна наукова комунікація в університетській освіті України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. В. Бордюк

Масштаби державного сектора Китаю за моделі державного капіталізму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Дмитро Петрович Єфремов and Дмитрий Петрович Ефремов

Особливості формування експортного потенціалу регіонів та їх взаємодія у формуванні експортного потенціалу України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. В. Бобровицький and А. А. Бобровицька

Проблема взаимосвязи качества жизни и ресурсов социального капитала жителей местных общин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Agnieszka Michalska-Żyła and Małgorzata Marks-Krzyszkowska

Екологічна модернізація як шлях вирішення екологічних проблем міста Києва

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. О. Ілляшенко

Нетрадиционные формы и механизмы достижения социальной безопасности страны

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Миколаївна Поплавська, Oksana Poplavska and Оксана Николаевна Поплавская

Вплив валютної політики на економічний розвиток України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Журба

Розвиток економічного змісту поняття «сфера туризму»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Михайлівна Шуплат and Елена Михайловна Шуплат

Дослідження мови і стилю народного героїчного епосу (з історії питання)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. П. Беценко

Проблеми соціальної відповідальності підприємництва (на прикладі ПАТ «Українська залізниця»)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. О. Каюкін

Систематизация показателей и источников информации количественного движения персонала организации

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. О. Мазур, N. А. Mazur, Н. А. Мазур, Н. В. Вербицька, N. В. Verbytska and Н. В. Вербицкая

Магнітореологія розведених суспензій у крові

Type: | Publisher: Кам′янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка | 2016

By Ольга Олександрівна Мельник, Olga Oleksandrivna Melnik, Ольга Александровна Мельник, Валентина Петрівна Лісовська, Valentyna Petrivna Lisovska and Валентина Петровна Лисовская

Формування ринку органічної агропродовольчої продукції Китаю в умовах трансформації міжнародної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Ю. С. Завадська

Індикатори стійкості промисловості до негативних внутрішніх і зовнішніх шоків

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. В. Лебедева

Corporate social responsibility (csr) and social auditioning – guardians of labour conditions

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Iza Desperak

Формирование инновационной среды развития сферы занятости

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. О. Чувардинський, V. А. Chuvardynskyi and В. А. Чувардинский

Роль институционных реформ в повышении инвестиционной активности в Грузии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Р. Гелашвили

Культурно-етичні імперативи економічної поведінки в країнах західної Європи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Шевченко

Видатки на національну оборону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Чеберяко

Сучасний стан розвитку людського ресурсу Китаю та його місце в глобальній економічній спільноті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Юлія Сергіїна Гурова and Юлия Сергеевна Гурова

Проблеми становлення та перспективи розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Місяйло and С. О. Кириченко

Социальное государство: генезис и перспективы развития

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Колот, Anatoliy Kolot, Анатолий Михайлович Колот, Оксана Олександрівна Герасименко, Oksana Herasymenko and Оксана Александровна Герасименко

Ринковий розподіл національного доходу: причина незадовільного результату в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Д. Гриджук

Современные подходы к организации корпоративного обучения в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Вікторівна Кир’янова, Olena Kiriyanova, Елена Викторовна Кирьянова, А. І. Волковська, A. I. Volkovska and А. И. Волковская

Перспективи зростання економіки України в умовах світової економічної кризи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Петрівна Москалюк and Наталия Петровна Москалюк

National reform features of economic systems

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By V. M. Anisimov

Сучасна стабілізаційна політика держави в умовах глобальних викликів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Олександрівна Дем’янчук and Елена Александровна Демьянчук

Розвиток Китаю в ХХІ столітті: виклик бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Світлана Іванівна Ткаленко and Светлана Ивановна Ткаленко

Strategies of competitive leadership of china: formation of intellectual resources

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Denis Ilnytskyy, Денис Олександрович Ільницький, Денис Александрович Ильницкий, Olga Khomenko, Ольга Володимирівна Хоменко and Ольга Владимировна Хоменко

Форми прояву суперечностей посттранзитивної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Григорович Котенок and Андрей Григорьевич Котенок

Євроінтеграційний контекст конвергенції національних інтересів в енергетичній сфері

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. К. Аслонова

Реализация концепции корпоративной социальной ответственности: общественные и бизнесовые выгоды

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тарас Григорович Кицак, T. G. Kitsak, Тарас Григорьевич Кицак, Іван Федорович Коваленко, I. F. Kovalenko, Иван Фёдорович Коваленко, С. М. Колотуха and S. M. Kolotucha

Становлення екологічної політики держав та її вплив на конкурентоспроможність

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Арсен Вікторович Келічавий and Арсен Викторович Келичавый

Privatisation in poland and Russia. А lesson of transformation

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Janusz Wdzięczak

Корупція та державно-приватне партнерство

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. В. Потапенко

Тенденції розвитку промисловості регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. О. Іщук

Інтелектуалізація економіки Китаю: інноваційний та людський потенціал в умовах глобалізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Людмила Іванівна Цимбал

Китайський гегемонізм в глобальній економічній системі: перспективи і проблеми реалізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Тимур Валерійович Кальченко

Детерминанты международной миграции: институциональное подход

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. В. Шиманська, K. V. Shymanska and Е. В. Шиманская

Компліментарність торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Кузьмінов

Теоретико-методологічні засади аналізу ефектів реалізації державної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Д. Лагутін

Сучасна світова криза та пошук нової моделі ринкової економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Вадимівна Ткаченко, Елена Вадимовна Ткаченко, Ірина Володимирівна Кулага and Ирина Владимировна Кулага

Основні методологічні погляди на економічну теорію

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. С. Філіпенко

Методологія аналізу економічної динаміки і постсоціалістична трансформація

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Микола Костянтинович Галабурда and Николай Константинович Галабурда

Екологічне підприємництво в Україні: міф чи реальність

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. А. Пронько and А. М. Тетьора

Глобализация как фактор развития программных принципов международной организации труда

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. Д. Древаль, Yu. D. Dreval, Алла Володимирівна Василик, A. V. Vasylyk and Алла Владимировна Василик

Провідні концепції політичної влади

Type: | Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 2011

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Розвиток урбанізаційних процесів в регіонах України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. В. Наконечна and В. В. Листопад

Особливості міграційних процесів КНР

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Ольга Володимирівна Кислицина

Інновації та перспективи регіонального розвитку малого бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Володимирівна Ігнатова, Юлия Владимировна Игнатова, Євгенія Анатоліївна Поліщук, Евгения Анатольевна Полищук, Наталія Володимирівна Даценко and Наталья Владимировна Даценко

Влияние теневой экономики на рынок труда Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ігор Станіславович Завіновський, Igor Zavinovskyi, Игорь Станиславович Завиновский, М. Ю. Старинська, M. Yu. Starynska and М. Ю. Старинская

Інноваційні кластери як фактор конкурентоспроможного розвитку національної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. С. Ніколенко and С. І. Заворотній

Україна у міжнародних координатах розвитку людського капіталу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. В. Бицюра

Інституційний аналіз концентрації регіональних ринків освітніх послуг (на прикладі ВНЗ Львівської області)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. С. Гринькевич

Психологические компетенции рекрутера как фактор обеспечения его достойной занятости

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Миколайович Петюх, V. M. Petyukh, Василий Николаевич Петюх, І. О. Ткачук, I. O. Tkachuk, И. А. Ткачук, Л. С. Шкрибнюк and L. S. Shkrybniuk

Природа малого квазіопідприємництва в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Павлівна Бортнікова and Людмила Павловна Бортникова

Statistical analysis of the social insurance fund of Ukraine

Type: | Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2015

By Maryna Oleksіїvna Horna, Марина Олексіївна Горна and Марина Алексеевна Горная

Гравітаційне моделювання в регіональній економіці: емпіричне дослідження міжрегіональної міграції в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вадим Ігорович Кончин and Вадим Игоревич Кончин

Розвиток професійної підготовки фахівців з економіки: проблеми та можливості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By З. І. Галушка

Погляд на постсоціалістичну трансформацію через призму кейнсіансько-неокласичного синтезу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Микола Костянтинович Галабурда, Николай Константинович Галабурда, П. М. Галета, Є. О. Мороз and М. С. Писаренко

Политическая экономия националньного согласия и развития

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Н. Тарасевич

Приоритеты и угрозы трансформации занятости в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. В. Смачило, V. V. Smachylo, А. С. Устіловська, A. S. Ustilovskaya and А. С. Устиловская

Міжнародна діяльність вищих навчальних закладів – шлях до економічного зростання України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Гаращук

Малі підприємства та глобальні ланцюги створення вартості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Олександрівна Стрельник and Светлана Александровна Стрельник

Развитие социально-экономической категории «заработная плата» и предпосылки для формирования ее на достойном уровне

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла Василівна Калина, А. V. Kalina and Алла Васильевна Калина

Концепція ноосфери та сталого розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Василівна Воробйова, Ludmyla Vorobiova and Людмила Васильевна Воробьёва

Дослідження сучасних суспільних тенденцій та їх впливу на розвиток туризму

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Григорівна Богославець and Наталія Олександрівна Бойко

Застосування механізму міжмуніципального співробітництва у процесі безпечного сталого розвитку малих міст України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Жукова

Молодые профессионалы на рынке труда: проблемы гармонизации личной жизни и трудовой деятельности

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Антонівна Грішнова, O. A. Grishnova, Елена Антоновна Гришнова, А. І. Несевра, A. I. Nesevra and А. И. Несевра

Problems of classification of consistency in the service sector

Type: | Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2015

By Olga Kostyantinіvna Mazurenko, Ольга Костянтинівна Мазуренко and Ольга Константиновна Мазуренко

Важливість розвитку соціально-орієнтованого підприємництва

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By П. В. Кривобок

Направления повышения прозрачности деятельности организаций

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. О. Олійник, O. O. Oliinyk and Е. А. Олейник

Інтеграція національних інноваційних систем до глобальної інноваційної мережі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Т. Гіренко

Problems and characteristics of teaching of management

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Eliso Lanchava

European neighbourhood policy: pensions in national accounts of EU and Ukraine

Type: | Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2017

By Maryna Oleksіїvna Horna, Марина Олексіївна Горна and Марина Алексеевна Горная

Конкурентний розвиток Китаю в 21 столітті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2015

By Лариса Леонтіївна Антонюк and Лариса Леонтьевна Антонюк

Інтелектуальний потенціал як фактор розвитку національної економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Лозова

Інновації в публічному управлінні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. О. Шишак

Реформирование системы здравоохранения в контексте реализации стратегии стабильного развития «Украина-2020»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Галина Степанівна Лопушняк, G. S. Lopushnyak, Галина Степановна Лопушняк, Є. О. Іваненко, E. O. Ivanenko and Е. А. Иваненко

Система міжпредметних задач з дисциплін математичного циклу та інформатичних дисциплін як засіб формування позитивних мотивів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей

Type: | Publisher: Київський національний університет культури і мистецтв | 2017

By Юлія Миколаївна Красюк, Iuliia Krasiuk, Юлия Николаевна Красюк, Тетяна М. Задорожня and Tetiana Zadorozhnia

9745 harvested items