2017-07-23

9741 harvested items

Напрями вдосконалення інституціонального забезпечення гідних умов і безпеки праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла Володимирівна Василик and Алла Владимировна Василик

Влияние инновационной деятельности на экономическую устойчивость предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Степанівна Бойченко, Екатерина Степановна Бойченко and Ірина Вікторівна Короленко

Сучасні тенденції корпоративного навчання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Вікторівна Кир’янова and Елена Викторовна Кирьянова

Социально ответственное поведение работодателя в контексте развития инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Вікторівна Вонберг and Татьяна Викторовна Вонберг

Підприємництво – національна риса українців, нівельована низкою історичних зламів

Type: | Publisher: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» | 2016

By Андрій Іванович Чуткий, Andriy Ivanovych Chutkiy and Андрей Иванович Чуткий

Розвиток соціального підприємництва серед молоді для підвищення якості життя населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. О. Наумова

Современные тенденции развития инновационного предпринимательства в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Іванівна Долгова, Людмила Ивановна Долгова and Дарина Сергіївна Васільєва

Тенденции развития инновационного предпринимательства в ЕС и Украине: сравнительный анализ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Валеріївна Трушкіна

Финансовое обеспечение сельскохозяйственных предприятий Черкасской области в контексте роста их экономического потенциала

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Дмитрівна Плигач

Маркетинговые экологические инновации как механизм интеграции в европейский экономическое пространство

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Віталіївна Шматок

Технологічний менеджмент як базис при вирішенні завдань управління технологічним розвитком підприємства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла Сергіївна Іванова and Алла Сергеевна Иванова

Оценка результативности современного развития инновационной деятельности в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лідія Антонівна Шергіна, Лидия Антоновна Шергина and Ірина Анатоліївна Пастарнак

Формирование конкурентной стратегии с помощью теории игр адаптированной за показателем экономической добавленной стоимости

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олег Анатолійович Швиданенко, Олег Анатольевич Швыданенко and Вікторія Василівна Панасюк

Внутрішні та зовнішні соціальні ресурси підприємства: приклад ТОВ «ЧІПСИ-ЛЮКС»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By П. О. Банніков

Стимулирование процессов неоиндустриализации в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марина Володимирівна Штань

Место и роль инновационного предпринимательства в экономике Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Сергійович Коваленко

Перспективи професійного розвитку в сфері управління персоналом

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Іванівна Кравчук and Оксана Ивановна Кравчук

Особенности инновационного развития и методологии оценки знаний социально-экономических систем

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Анатоліївна Андрющенко and Екатерина Анатольевна Андрющенко

Интеллектуальный капитал как детерминанта инновационной деятельности предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Василівна Тимощук, Татьяна Васильевна Тимощук and Анастасія Олександрівна Шпак

Формирование системы показателей инновационной направленности предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Миколаївна Юркевич, Oksana Yurkevich and Оксана Николаевна Юркевич

Финансовое счетоводство как информационно-инфраструктурная подсистема современной микроэкономики

Type: | Publisher: ДННУ "Академія фінансового управління" | 2016

By Надія Сергіївна Рязанова, Nadiya Ryazanova, Надежда Сергеевна Рязанова, Віктор Михайлович Федосов, Viktor Fedosov and Виктор Михайлович Федосов

Забезпечення академічної доброчесності в контексті реформування вищої освіти

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Григоріївна Брінцева, Olena Brintseva and Елена Григорьевна Бринцева

Соціальний діалог як фактор формування людського капіталу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. В. Жаворонкова and Л. Ю. Мельник

Преимущества венчурного финансирования как формы развития инновационного предпринимательства и его проблемы в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Інна Олексіївна Крюкова

Фінансування соціальної сфери України як умова забезпечення її громадян

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Є. Фурдичко and М. І. Масляк

Street-ритейл: виды, преимущества и недостатки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Віталій Вікторович Шарко

Проблеми соціальної відповідальності і перспектив швидкозростаючих компаній

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Казимирович Шафалюк, Александр Казимирович Шафалюк, М. Р. Лебідь and А. О. Рум’янцева

Инновации в контексте реинжиниринга

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Генефа Олександрівна Швиданенко, Генефа Александровна Швыданенко and Ігор Віталійович Башук

Альтернативные стратегии инновационного развития бизнеса: оценивание и выбор

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Генефа Олександрівна Швиданенко, Генефа Александровна Швыданенко and Олександр Олексійович Бородков

Кластерное партнерство как основа синергетического эффекта сотрудничества предпринимателей

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Олексіївна Совершенна

Политика развития инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Онуфріївна Охріменко

Добровільне соціальне страхування як механізм захисту економічно активного населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Г. Стожок

На шляху до соціального діалогу — від патерналізму до участі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Марсумовна Галустян and Юлия Марсумовна Галустян

Інституційні особливості підвищення мінімальної заробітної плати в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. В. Перегудова

Англомовний тренінг у контексті професійного розвитку викладача і забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Богданівна Артеменко and Светлана Богдановна Артеменко

Європейський досвід соціального підприємництва в контексті забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Р. Р. Пилипчук

Активизация инновационного развития агробизнеса

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Віталій Ростиславович Волощук and Юлія Олександрівна Волощук

Инновационное развитие в третью цифровую эпоху: международный опыт и место Украины в нем

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Миколаївна Дзюбенко, Любовь Николаевна Дзюбенко and Анжела Коваль

Принципи диференціації та соціальної справедливості в системі організації оплати праці як компоненти гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. В. Обіход

Проблеми та пріоритети розвитку соціальної політики України в умовах європейської інтеграції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. В. Березинець

Трансфер знаний как элемент интерактивных моделей инновационного процесса

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Олександрівна Лазаренко and Юлия Александровна Лазаренко

Государственное стимулирование инновационной деятельности сквозь призму опыта мировых лидеров

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марина Олександрівна Тонюк, Марина Александровна Тонюк and Наталія Сергіївна Поліщук

Сучасний стан професійного розвитку працівників в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Кичань and М. С. Хижняк

Ценностные параметры управления деятельностью субъектов рыночных отношений

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Генефа Олександрівна Швиданенко and Генефа Александровна Швыданенко

Оцінка ефективності моделі соціального діалогу в Україні у контексті концепції гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. М. Самолюк and Г. М. Юрчик

Инновационный потенциал как фактор увеличения уровня конкурентоспособности предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Галина Євгенівна Ямненко, Галина Евгеньевна Ямненко and Нікіта Владиславович Свістунов

Оцінки ефективності дотримання вимог соціальної відповідальності і забезпечення гідної праці у бізнесі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Ф. Шпір, В. Р. Гурова, А-С. А. Івановська and А. Р. Шульган

Венчурное финансирование: ключевые преимущества и недостатки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Олегівна Рапута

Влияние банковского кредитования населения на развитие инновационной деятельности предприятий

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Ігорівна Стрільчук

Удосконалення механізму мотивації персоналу агропромислових підприємств в умовах євроінтеграційних процесів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Віра Григоріївна Кудлай, Vira G. Kudlay and Вера Григорьевна Кудлай

Коучинг як основа розвитку персоналу в умовах інноваційного середовища

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. М. Островерхов and Ю. В. Хрустальова

Инновационные принципы использования элементов бережливого производства в логистических процессах компаний

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вячеслав Миколайович Кужель and Вячеслав Николаевич Кужель

Инновационная активность как эффект дерегулирования энергетического рынка

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Уляна Василівна Бігун

Перша світова війна як спосіб розв’язання протиріччя між виробництвом і споживанням і державне регулювання економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Микола Михалович Логінов, Mykola Loginov and Николай Михайлович Логинов

Инновационная стратегия как залог конкурентоспособности

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Галина Євгенівна Ямненко and Галина Евгеньевна Ямненко

Online-reinsurance

Type: | Publisher: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | 2016

By Владимир Иванович Веретнов and Володимир Іванович Веретнов

Система индикаторов эффективности инновационного развития предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Степанівна Бойченко and Екатерина Степановна Бойченко

Перші наслідки підвищення соціальних стандартів в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Є. Фурдичко and Н. Б. Хоркава

Социальное предпринимательство в разрезе мировой глобализации

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Mariia Tepliuk, Мария Теплюк, Olha Zharova and Ольга Жарова

Инновационное обеспечения устойчивого развития Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Галина Євгенівна Ямненко, Галина Евгеньевна Ямненко, Ольга Субботіна and Наталія Крамаренко

Анализ инновационного развития в экологической сфере Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Леонтіївна Демиденко and Аліна Григорівна Турцевич

Особенности построения системы внутреннего контроля в условиях инновационного предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Володимирівна Захарова and Юлія Олександрівна Хроль

Формирование репутационного капитала как инновационной составляющей развития компании

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марина Юріївна Кужель and Марина Юрьевна Кужель

Вызовы инновационного развития металлургической отрасли в Украине в контексте мировых экономических процессов

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ганна Вікторівна Янголь

Соціальна справедливість у ракурсі сучасної соціальної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Гриненко and Анатолий Михайлович Гриненко

Организационная культура в инновационном развитии предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Олександрівна Чебакова, Tetyana Chebakova and Татьяна Александровна Чебакова

Гіпотеза фінансової нестабільності Хаймана Мінські: ключові положення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ксенія Володимирівна Лопух, Kseniia Lopukh and Ксения Владимировна Лопух

Мінімальна заробітна плата як елемент державного регулювання соціально-трудових відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Іван Федорович Коваленко, Иван Фёдорович Коваленко and С. М. Колотуха

Стратегическое планирование в системе менеджмента инновационного предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Володимирівна Омельяненко, Tetiana Omelianenko, Татьяна Владимировна Омельяненко and Марія Віталіївна Яковенко

Современное состояние и особенности развития инновационного мирового и украинского предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Полікарпівна Швидка and Аліна Олександрівна Грабчук

Эффективность использования логистического аутсорсинга в деятельности торгового предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Іванівна Лиса and Аліса Олександрівна Зубрицька

Интеллектуальный капитал как стратегический императив развития компании

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Михайлівна Клименко, Светлана Михайловна Клименко and Ігор Олегович Чижик

Розвиток малого підприємництва в туризмі як пріоритет соціальної політики в контексті забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. М. Котенко

Гідна праця як запорука зменшення негативного впливу явища раптової бідності в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Миколаївна Білик and Ольга Николаевна Билык

Пути решения экономических проблем в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марина Георгіївна Єщенко

Крипотовалюты как фактор активизации инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Олегівна Гудзовата

Нові підходи до структурування ринкової економічної системи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By and Сергей Васильевич СтепаненкоSergyi Stepanenko and Сергей Васильевич Степаненко

Оценка экологической способности инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла Йосипівна Жемба

Пріоритетні напрями розвитку соціальної політики в контексті забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. В. Степанова and О. В. Тужилкіна

Соціальний діалог в Україні: необхідність інституційних змін на шляху до стійкого розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Богдан Валерійович Ільченко and Богдан Валерьевич Ильченко

Ідеї українських економістів другої половини ХІХ ст.: сучасний контекст

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By and Валентина Михайловна ФещенкоValentyna Feschenko and Валентина Михайловна Фещенко

Инновация ценности как концепция управления современными предприятиями

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Володимирівна Криворучкіна, Елена Владимировна Криворучкина and Мар’яна Іванівна Боярчук

Виды рынков в глобальной среде

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Василівна Самойлик

Становление социальной концепции инновационного предпринимательства в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Олександрівна Гернего, Iuliia Oleksandrivna Gernego and Юлия Александровна Гернего

Конкурентная разведка и промышленный шпионаж как средства конкурентной борьбы

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вікторія Володимирівна Мельник, Ірина Олегівна Кисельова and Марина Едуардівна Пучкова

Предпринимательский потенциал университетов и пути развития инновационного предпринимательства среди студентов

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лідія Антонівна Шергіна, Лидия Антоновна Шергина and Євгенія Сергіївна Шитова

Инновационные основы развития лотерейного бизнеса

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Володимирівна Касперович

Соціальний пакет як чинник розвитку гідної праці в сільськогосподарському виробництві

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. І. Мала

Сущность, технологии и возможности нейромаркетинга на рынке агропромышленной продукции

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Віра Григоріївна Кудлай, Vira G. Kudlay and Вера Григорьевна Кудлай

Світова економічна криза як прояв наростання проблеми бідності у світі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Іванович Чуткий, Andriy Ivanovych Chutkiy and Андрей Иванович Чуткий

Факторы влияния на процессы диффузии и коммерциализации инноваций в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анна Олександрівна Заріпова

Соціальна безпека та відповідальність як умова забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. Ф. Новікова and О. Г. Сидорчук

К вопросу об экономическом потенциале в неоэкономике

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Антоніна Леонідівна Сабадирьова

Професійне навчання кадрів як основний імператив забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Юрійович Фіненко and Александр Юрьевич Финенко

Фундаментальный анализ рынков базовых активов производных финансовых инструментов

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Олегівна Солодка

Опыт инновационной деятельности мировых и украинском start-up

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Полікарпівна Швидка, Oksana Shvydka and Марія Валеріівна Спесивцева

Оцінка економічної, соціальної та екологічної результативності інноваційного підприємництва

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Елена Николаевна Крук and Татьяна Сергеевна Гарнага

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні — його сучасний стан

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Є. Фурдичко and І. Л. Данилів

Відсутність гідної оплати праці як фактор формування міграційної мотивації майбутніх фахівців

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. В. Шиманська

Инновационная деятельность и коммерциализация инноваций: вызовы и угрозы

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Миколайович Кузьомко, V. Kuzemko and Владимир Николаевич Кузёмко

The analysis of implementation of corporate social responsibility initiatives in European regions

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Vytautas Juščius and Agnė Šneiderienė

Сучасні методи професійного розвитку персоналу в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Олександрівна Волобоєва and Ирина Александровна Волобоева

Стимулювання та мотивація трудової діяльності людського капіталу будівельних підприємств

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. С. Заєць

Развитие инновационного предпринимательства в Украине. Международный опыт

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юлія Сергіївна Цемашко

Єдність і протиріччя економічної і соціальної політик

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. Й. Жемба

Венчурный капитал как источник финансирования инновационного предпринимательства в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Яківна Берсуцька

Тенденции и перспективы развития интернет рекламы в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександра Анатоліївна Мельникова and Александра Анатольевна Мельникова

Система показателей экономической эффективности применения земельных инноваций

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Васильович Кучер

Интеграция цепочки «знания-инновации-бизнес» в деятельности украинских университетов

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Dmytro Barabas, Дмитро Олександрович Барабась, Дмитрий Александрович Барабась and Anna Huberniuk

Новая парадигма технологического менеджмента

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Олександрівна Лігоненко, Larisa Ligonenko and Лариса Александровна Лигоненко

Первичное публичное размещение – инновационная форма привлечения иностранных инвестиций

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Євгеній Сергійович Осадчий, Евгений Сергеевич Осадчий and Р. А. Рябий

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия в разрезе социального предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Максим Олександрович Будяєв, Maxim Budyaev and Максим Александрович Будяев

Роль мінімального розміру заробітної плати в умовах кризи в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Алла В’ячеславівна Ільєнко and Алла Вячеславівна Ильенко

Соціальне забезпечення гідної праці в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Є. Фурдичко and Х. П. Мартин

Програми формування гідної праці МОП для України і соціальна відповідальність суб’єктів партнерства за їх змістовне наповнення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. С. Залознова and А. Д. Шастун

Экономическая эффективность внедрения контроллинга в агропредприятии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Леся Юріївна Кучер

Професійні компетенції у системі пріоритетів гідної праці та напрями їх розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. Д. Красовська

Высшее образование в контексте индустрии 4.0

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Іванович Скіцько and Владимир Иванович Скицко

Цифровые инновации в современном обществе

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Григорівна Голіонко, Наталия Григорьевна Голионко, Алла Сергіївна Іванова and Алла Сергеевна Иванова

Роль инноваций в повышении конкурентоспособности глобальных предприятий

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Олександрівна Стрельник and Светлана Александровна Стрельник

Оплата праці в бюджетній сфері: сучасний стан, нові виклики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Степанівна Бойчук and Наталия Степановна Бойчук

Научно-исследовательская деятельность вузов как база развития информационной экономики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Іванівна Холявко

Основные задачи в управлении интеллектуальной собственностью в компаниях

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Олександрівна Соболєва, Татьяна Александровна Соболева and Олександра Сергіївна Забєліна

Інноватика у розвитку висококваліфікованого персоналу сучасних підприємств

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. В. Побережна

Social responsibility practices

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. V. Stefanita

Інноваційна складова індексу глобальної конкурентоспроможності України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ганна Володимирівна Пурій

Подходы к реинжиниринга бизнес-процессов в системе управление изменениями

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Павлівна Миколайчук and Ірина Олегівна Кисельова

Развитие экономической теории инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ніна Миколаївна Євдокимова and Нина Николаевна Евдокимова

Корпоративна соціальна відповідальність: еволюційні передумови розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. С. Калинець

Влияние электронного управления на развитие инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тарас Вікторович Нижній

Франчайзинг как эффективная форма развития инновационного предпринимательства в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Олексіївна Каменська

Перспективы развития сферы производства бумажных посуды и пакетов в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Миколаївна Проволоцька and Олександр Васильович Чаусов

Инновации как элемент механизма развития предприятий в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Kateryna Boichenko, Катерина Степанівна Бойченко, Екатерина Степановна Бойченко and Olha Pereverzieva

«Новая экономика» и инновационное развитие

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Іванович Міняйло and Вікторія Петрівна Міняйло

Современные тенденции взаимодействия отечественных университетов и бизнес-единиц

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Валентинівна Шевчук, Наталия Валентиновна Шевчук, Ольга Вікторівна Допілко and Ольга Олегівна Сапільнікова

Політика соціального захисту економічно активного населення України в контексті реалізації концепції гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Галина Степанівна Лопушняк and Галина Степановна Лопушняк

Проблемы и перспективы финансирования инновационного предпринимательства за счет банковского кредитования

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталя Миколаївна Михайличенко and Оксана Сергіївна Назаренко

Современные тенденции инновационного развития предприятий в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Іванівна Долгова, Людмила Ивановна Долгова and Катерина Юріївна Остратова

Мониторинг и контроль как эффективные инструменты управления организационными изменениями

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Павлівна Миколайчук and Марина Едуардівна Пучкова

Современное состояние развития инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Валентинівна Жураховська and Катерина Іванівна Лиса

Проблемы пенсионного обеспечения трудовых мигрантов в условиях становления новой экономики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. Г. Злотников

Перспективные направления развития инноваций на рынке банковских услуг в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Василівна Стрільчук, Любовь Васильевна Стрельчук, Юлія Ігорівна Стрільчук and Юлия Игоревна Стрельчук

Реалізація концепції гідної праці на основі соціальної відповідальності бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тарас Григорович Кицак

Инновационное предпринимательство: модели обеспечения социальной инклюзии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Інна Миколаївна Рєпіна and Инна Николаевна Репина

К вопросу совершенствования маркетинговой стратегии банка в условиях финансовой глобализации

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Борисівна Охрименко, Ирина Борисовна Охрименко and Катерина Юріївна Долгоп’ятова

Вплив формування інформаційно-мережевої економіки на соціальні відносини і характер знань

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. А. Гриценко

К вопросу о государственном стимулировании инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вікторія Степанівна Білошапка and Виктория Степановна Белошапка

Преимущества франчайзинга как инновационного направления предпринимательской деятельности

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Іванівна Люшенко, Оксана Ивановна Люшенко and Анастасія Валеріївна Мадіна

Инновационный маркетинг в контексте управления конкурентоспособностью предприятия на внешних рынках

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Олександрівна Пархоменко

Соціально відповідальне ведення бізнесу в українських реаліях

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Вікторівна Вонберг and Татьяна Викторовна Вонберг

Использование системы ключевых показателей эффективности для управления конкурентоспособностью бизнеса

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Валентина Віталіївна Лаврененко, Валентина Витальевна Лаврененко, Юлія Володимирівна Дідусь and Юлія Михайлівна Сторчак

Инвестиции в человеческий капитал как фактор активизации инновационного развития экономики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Олександрівна Королюк, Tetyana Koroliuk and Татьяна Александровна Королюк

Влияние инноваций на устойчивое развитие страны

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталя Євгенівна Скоробогатова

Европейский опыт учета startup

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Миколаївна Семенова

Реформа пенсійної системи України як важливий напрям у соціальному захисті населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Є. Фурдичко and Д. Г. Цюрось

Современные проблемы пенсионного обеспечения в Беларуси

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. Г. Боброва

Рекреація та оздоровлення як фактори забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. В. Лебедєв

Вплив держави на формування підприємництва у виробничій сфері

Type: | Publisher: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» | 2016

By Олена Михайлівна Волкова, Olena Volkova and Елена Михайловна Волкова

Направления развития инновационного предпринимательства в условиях глобализации

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вадим Михайлович Грідасов and Оксана Олексіївна Лендел

Перспективні напрями розвитку статистичних методів дослідження умов праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Станіславівна Данилевич and Наталия Станиславовна Данилевич

Современные проблемы и инновационные решения в ресурсопользовании сельскохозяйственного предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Кобченко

Соціальні інвестиції громадських організацій на основі принципів гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Никодимівна Шкода and Татьяна Никодимовна Шкода

Инновационный инструментарий повышения эффективности предпринимательской деятельности на основе финансового аутсорсинга

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Валентина Віталіївна Лаврененко, Валентина Витальевна Лаврененко, Анастасія Едуардівна Матвієнко and Софія Миколаївна Барилюк

Законодательство об инновационной деятельности: проблемные аспекты

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Іванівна Кравець and Наталия Ивановна Кравець

Особливості організації і винагороди праці за зміни умов і моделей розвитку медіа-бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Василівна Архіпова, Татьяна Васильевна Архипова, М. В. Михальова and А. В. Волков

Еволюція понять стимулювання і мотивації праці: поведінковий аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Л. Просянчук

Мировой опыт государственной поддержки инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Володимирівна Криворучкіна, Елена Владимировна Криворучкина and Валерія Вікторівна Троцька

Рабочее время как основа формирования трудовых затрат

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Маковская

Використання прогностичних ідей фізичної економії в аграрному підприємництві України

Type: | Publisher: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» | 2016

By Людмила Василівна Воробйова, Ludmyla Vorobiova and Людмила Васильевна Воробьёва

Соціальне забезпечення людей похилого віку: фінансовий аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Валентинівна Павловська, Елена Валентиновна Павловская, Інна Миколаївна Свідерська and Инна Николаевна Свидерская

Внутрішнє середовище корпоративної соціальної відповідальності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. П. Дяків

Особенности функционирования интегрированной структурой в условиях инновационного развития

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ксенія Юріївна Вергал

Фулфилмент как инструмент развития логистической инфраструктуры в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Миколаївна Чухраєва and Наталия Николаевна Чухраева

Применение стратегии ресурсов развития для оценивания эффективности деятельности предприятия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Мирослава Олександрівна Михайлюк

Social loafing: Why motivation does not encourage seeking a higher income at work?

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By J. Vveinhardt

Проблемы активизации инновационной деятельности предприятий в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Анатоліївна Петренко, Людмила Анатольевна Петренко and Ірина Сергіївна Павлюк

Проблеми забезпечення гідної праці в Україні як обґрунтування пріоритетів соціальної політики

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Г. Богуш

Развитие инновационной деятельности агрокорпораций

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Вікторівна Рунчева

Банк развития как институт стимулирования инновационного предпринимательства государством

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Юрійович Орзул

Акцизное регулирование производства и оборота табака и табачных изделий в Украине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Віталій Ігорович Островецький

Оценка состояния развития и финансового обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Миколаївна Притуляк and Наталия Николаевна Притуляк

Институциональные основы государственного регулирования трудовых доходов и уровня жизни в Республике Беларусь

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. З. Коробкин

Безпечні умови праці — мета держави, роботодавців і працівників

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Сергій Миколайович Дмитрук and Сергей Николаевич Дмитрук

Становлення підприємництва у виробничій сфері

Type: | Publisher: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» | 2016

By Сергій Васильович Степаненко, Sergyi Stepanenko and Сергей Васильевич Степаненко

Метод безперервного використання ресурсів у складі проекту організації будівництва комплексу містобудівної енергореконструкції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ирина Михайловна Постернак and Сергей Алексеевич Постернак

Мотиваційні чинники формування системи професійного розвитку персоналу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Антонович Савченко and Василий Антонович Савченко

Гідна праця і гідна оплата праці: проблеми визначення і оцінювання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. О. Хандій

Дисципліна праці як базис формування результативної трудової поведінки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. О. Чернушкіна

Українська економічна думка про інституційні чинники розвитку підприємництва (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)

Type: | Publisher: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» | 2016

By Валентина Михайлівна Фещенко, Valentyna Feschenko and Валентина Михайловна Фещенко

Оценивание экономической, социальной и экологической результативности инновационной деятельности горнорудных предприятий

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Анатолійович Темченко and Михайло Дмитрович Костішин

Современная концепция использования Scrum как инновационного метода управления проектами

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анастасія Миколаївна Бортнік, Анастасия Николаевна Бортник and Олександр Володимирович Рудницький

Проблемы формирования «смарт» специализации украинской промышленности

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ганна Зіївна Шевцова

Инновации в оказании первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы: административно-правовые вопросы

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вячеслав Миколайович Остапович and Вячеслав Николаевич Остапович

Европейский опыт стимулирования малого инновационного предпринимательства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Миколаївна Шпирко

Инновационные перспективы Украины в глобальном экономическом росте

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Євгеній Васильович Редзюк

The Co-Creation-Wheel, instrument of mechanisms for empowering innovative collaboration at the workplace

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Corry G. J. M. Ehlen

9741 harvested items