2017-07-23

9745 harvested items

Проблеми та стан фінансування підприємств лісового господарства України та її регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. М. Ткачів and І. М. Лицур

Інноваційне місто як результат інноваційної освіти

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Власенко

Типологія регіонів в глобальному просторі та вибір країнами регіональної моделі економічного зростання і добробуту

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вадим Ігорович Кончин and Вадим Игоревич Кончин

Методологічні аспекти визначення бюджетного простору розвитку регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. С. Хом’як

Муніципальні запозичення як механізм фіскальної децентралізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. Г. Синютка, О. М. Синютка and О. Б. Курило

Theories and Concepts of Bureaucracy: a Retrospective Analysis

Type: | Publisher: Український інститут розвитку фондового ринку | 2016

By Тетяна Василівна Паєнтко, Tetiana Vasylivna Paientko, Татьяна Васильевна Паентко, Віктор Михайлович Федосов, Viktor Mykhailovych Fedosov and Виктор Михайлович Федосов

Избранные аспекты достойного труда лиц с oграниченными возможностями в контексте концепции Capability Approach

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. А. Пашкович

Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Леонідівна Петрова and Ирина Леонидовна Петрова

Employment of people with disabilities — UN Convention vs polish reality

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. Garbat

Policy of the soviet power towards rural intelligentsia of Chernihiv region during the 1920th — at the beginning of the 1930th years

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Олександр Сергійович Топчій, O. S. Topchii and Александр Сергеевич Топчий

Напрями реалізації концепції гідної праці в сучасних соціально-економічних умовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. А. Костишина and А. І. Костишина

Вплив інформаційних технологій на функціонування ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. О. Давидова

Norms of the European cooperative community regulations as an orientation of improvement of Ukrainian legislation about cooperatives

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ірина Анатоліївна Балюк, Iryna Anatolievna Baliuk and Ирина Анатольевна Балюк

Міжрегіональна міграція в Україні: виклики та перспективи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. Токовенко

Понятие «личность ученого»: наука как призвание и профессия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юрій Іщенко, Yuriy Ishchenko and Юрий Ищенко

Щодо шляхів розв’язання проблем сфери життєзабезпечення урбанізованих територій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Є. С. Градобоєва

Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування регіональних інфраструктурних проектів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Олександрівна Королюк and Татьяна Александровна Королюк

Проблеми фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад (на прикладі Львівської області)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Я. Беновська

Smart Home як інструмент оптимізації вартості житлово-комунальних послуг в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Гунько

Інноваційні передумови до зміни системи управління землекористуванням в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. А. Третяк

Морфология знаний о человеке в украинской философской традиции

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Вільчинська, Svitlana Vilchynska and Светлана Вильчинская

Pechersk patericon of Kasian second edition of the year 1462 as a source on history of book making in Kiev-Pechersk monastery

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By О. І. Бабич and O. I. Babych

Прогноз розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Ільїна

The place and role of youth in formation of civil society in Ukraine (European integration aspect)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Розвиток гідної праці – стратегічне завдання кожного підприємства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Макарович Данюк and Василий Макарович Данюк

Просторова мобільність населення у контексті забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Біль

Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідої праці в умовах становлення нової економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Гідна праця в умовах перехідної економіки: специфіка проблеми за часів глобалізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. П. Мельничук

Перспективи розвитку екологічного землеробства Повчанської височини

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. П. Кононюк and В. О. Фесюк

Гармонізація взаємодії ринків праці та освітніх послуг в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By П. А. Швець

The paradigm of Ukrainian scientific school of physical economy as a mover of sivilizational perspectives of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By О. С. Васільєва and O. S. Vasilieva

Запровадження кластерних ініціатив у житлово-комунальному господарстві регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Миколаївна Дзюбенко and Любовь Николаевна Дзюбенко

Органічна складова спільної аграрної політики ЄС

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. Б. Шпильова

О современной философии, университете и компетентностном подходе в философском образовании

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Комісар, Lyudmyla Komisar and Людмила Комисар

Greek catholics in Ukraine (middle of 1940-s — middle of 1960-s)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By П. М. Бондарчук and P. M. Bondarchuk

Бюджет участі як ефективний інструмент місцевого самоврядування

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Х. В. Гиренко

Financial provision of social sphere development of the Carpathian region under the fiscal decentralization

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Iryna Hrynchyshyn

Вплив децентралізації державного управління на розвиток депресивних регіонів в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Є. С. Снаговська

Рівні можливості у сфері зайнятості як компонента гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. М. Слівінська

Конструктивний потенціал концепту «метрополійний субрегіон»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. П. Казьмір

Консьюмеризм как феномен духовно- экономической жизни современного человека: pro et contra

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Василівна Северин-Мрачковська, Lyudmyla Severyn-Mrachkovska and Людмила Васильевна Северин-Мрачковская

Соціальні аспекти інноваційного розвитку регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. В. Ящишина

Institutional statements and problems of adaptation of legislation in the field of transfrontier and regional cooperation of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ігор Абзалович Галіахметов, I. А. Haliakhmetov and Игорь Абзалович Галиахметов

Сланцевий газ як фактор ресурсної регіоналізації газозабезпечення у світі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Лебега

Актуальні проблеми забезпечення гідної праці молоді

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Цимбал and О. М. Ярош

Інноваційні фактори розвитку ринку праці в контексті становлення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. Г. Бляшук

Факторы становления общественного договора (social contract) в западной континентальной философии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Городницький, Andriy Gorodnytsky and Андрей Городницкий

Початки фінансової урбанізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Сергій Якович Кондратюк and Сергей Яковлевич Кондратюк

Пріоритети сприяння сільській зайнятості в контексті забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марія Борисівна Махсма and Мария Борисовна Махсма

Щодо оптимізації процесу формування об’єднаних територіальних громад

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Василіївна Громоздова, Лариса Васильевна Громоздова and В. В. Громоздов

Децентралізація публічної влади та посилення ролі місцевого самоврядування в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. І. Стасюк

Концептуалізація програми гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. Д. Древаль

Інклюзивний підхід в адаптації іммігрантів на вітчизняному ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ганна Володимирівна Смалійчук and Анна Владимировна Смалийчук

ANN Modeling of the Bordering Regions Scenarios Development

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Y. Koroliuk

Диспропорційність соціально-економічного розвитку Львівської області і Підкарпатського воєводства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. О. Левицька

Congress vs D.Trump (to the question of autonomy of President in the sphere of foreign policy of the USA)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ірина Дмитрівна Дудко, Irina Dudko and Ирина Дмитриевна Дудко

Философско-богословские аспекты православной сакраментологии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Віталійович Лисенко, Oleksandr Lysenko and Александр Витальевич Лысенко

Стратегічне управління збалансованим розвитком муніципальних утворень: методологічний аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дарія Михайлівна Котенок and Дария Михайловна Котенок

Нерівність у стані здоров’я та зайнятості населення: вектори взаємозв’язків

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. Г. Шушпанов

Напрями модернізації регіональної політики в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. З. Сторонянська

Impact of civilizational factors on the process of integration of Ukraine into European Union

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Б. В. Зажигаев and B. V. Zazhigaev

Competitive Economy As a Goal of Sustainable Economic Development of Lviv Region

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Andriana Mazur and Khrystyna Pistun

Гідна праця у дзеркалі теоретико-прикладних досліджень: сучасний концепт, причини дефіциту та стратегічні вектори його подолання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Колот, Anatoliy Kolot, Анатолий Михайлович Колот, Оксана Олександрівна Герасименко, Oksana Herasymenko and Оксана Александровна Герасименко

Запити економічних цінностей гідної праці (історико-економічний аспект)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Миколайович Лавриненко and Владимир Николаевич Лавриненко

Вплив інноваційного розвитку на ринок праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Кичань and Є. О. Вошкулат

Проблеми формування моделей сталого розвитку на локальному рівні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Федорівна Коценко, Екатерина Фёдоровна Коценко, Ірина Михайлівна Лукаш and Ирина Михайловна Лукаш

Перспективи удосконалення відтворення суспільних благ в Україні в контексті фіскальної децентралізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Кічурчак

Зайнятість населення з вищою освітою як чинник формування середнього класу в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. С. Ігнатенко

Сучасні особливості розвитку національних природних парків України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Б. Макаренко and Ю. Г. Кириллова

Майбутнє праці і працівника в інформаційному суспільстві

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Антонівна Грішнова, Olena Grishnova and Елена Антоновна Гришнова

Використання соціального аудиту як інноваційного інструменту забезпечення гідної праці при адаптації організації до мінливих економічних умов

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Авксентіївна Даниленко and Елена Авксентьевна Даниленко

Foreign policy imperative of eurointegration of Ukraine in the light of political thought of Russian diaspora

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Марат Борисович Закіров, M. B. Zakirov and Марат Борисович Закиров

Историко-философский контекст становления оснований украинского самосознания: Украина в «Литовском государстве»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Скринник, Mykhailo Skrynnyk and Михаил Скрыннык

Foreign policy prioritities of V. Chornovil

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By В. Ф. Деревінський and V. F. Derevinskyi

Узагальнення підходів щодо визначення територіальної громади

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. Р. Тимечко

Проблеми та фактори міжрегіональної міграції та їх вплив на людський капітал регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Ю. Лисак

Причини поширення нестандартних форм зайнятості на підприємстві

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Руденко

Public services providing for sustainable development

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Nataliia Аleksieieva, Наталія Ігорівна Алєксєєва, Наталия Игоревна Алексеева, N. Rudyk, Наталія Василівна Рудик and Наталия Васильевна Рудик

Теоретико-методологические подходы и алгоритм исследования политических идентичностей в городской общине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Бевз and Tetyana Bevz

Гідна праця як засіб боротьби з бідністю та безробіттям в умовах четвертої промислової революції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. І. Вітер

Концептуальні засади формування та функціонування об’єднаних територіальних громад

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Микола Іванович Фащевський, Николай Иванович Фащевский, Іван Васильович Білоконь and Иван Васильевич Белоконь

Features of activity of the Kuban leaders during the revolutionаry shifts of 1917–1921 (on the ezample of Vasil Ivanys and Andrii Shkuro)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By В. В. Задунайський and V. V. Zadunaiskyi

Депресивні регіони України – відновлення їх потенціалу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Матушкіна

Experience and prospects of teaching comparative law in the world and in Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Світлана Геннадіївна Закірова, Svitlana Zakirova and Светлана Геннадьевна Закирова

Методологічні міркування щодо кризового стану соціальної системи України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Борисівна Гаєвська, Oksana Haievska and Оксана Борисовна Гаевская

Оцінка збитків від надзвичайних ситуацій – етап прогнозування показників соціально-економічного розвитку регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олег Михайлович Панкратов, Тетяна Петрівна Шалаєва and Татьяна Петровна Шалаева

Екологічна політика місцевих громад міст в контексті сталого розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. О. Фесюк and І. А. Мороз

Controlling methodology for the personnel expenses management

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. Aliakseyeva

The most privileged legal regime in economy of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Дмитро Дмитрович Коссе, D. D. Kosse and Дмитрий Дмитриевич Коссе

Глобальное предпринимательство : эволюция понятия и сущностная характеристика

Type: | Publisher: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 2016

By Світлана Олександрівна Стрельник, S. Strelnyk and Светлана Александровна Стрельник

Пріоритетні напрями регулювання просторової структури ділової активності в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. І. Мельник

Інноваційні пріоритети економічного розвитку регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Луцків

Ukrainian national movement of the second part of xix — early xx centuries in the paradigm «East-West»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Зінаїда Іванівна Зайцева, Z. I. Zaitseva and Зинаида Ивановна Зайцева

Аналіз можливостей зайнятості в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Кичань and А. С. Чуйко

The European integration progress of Ukraine: the historiographical aspect

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Галина Іванівна Калінічева and Galyna I. Kalinicheva

Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського союзу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Іванівна Ткаленко and Светлана Ивановна Ткаленко

Вплив приватизації інформації на розвиток економіки і ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Алла Казимировна Яковенко, А. Ю. Матвіюк and М. В. Соколюк

Самозайнятість населення і її вплив на рівень життя

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. Й. Грабовецька

Проблеми та розвиток інституційного забезпечення індустріальних парків в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Кушнірецька

Региональный аспект экономического развития отечественных предприятий на промышленном рынке Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. Ю. Могилевская, Ю. В. Могилевский and А. И. Штанько

Майевтика: к проблеме методов обучения в западной культуре (философско-этический аспект)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марія Рогожа and Mariya Rohozha

Банки у забезпеченні інвестиційної привабливості регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Євгенія Анатоліївна Поліщук and Евгения Анатольевна Полищук

Децентралізація управління регіональним розвитком: світовий досвід та українські реалії

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. О. Фролов

Специфика применения эксперимента в общественной науке

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анна Шандар and Anna Shandar

Щодо управління ресурсами в проектах просторового розвитку міських агломерацій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Мельникова

Гідна праця як чинник регулювання соціально-трудових відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. А. Прохоровська

Структура євроінтеграційного механізму децентралізованого управління земельними ресурсами

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. О. Шашула

Проблема традиции в художественной практике эпохи модерна — перехода к постмодерну

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Степанівна Пітякова, Tetyana Pityakova and Татьяна Степановна Питякова

Проблеми залучення інвестицій у регіони України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Валеріївна Нагорна and Ольга Валерьевна Нагорная

Nature and Trends of Decentralization and Its Dimensions: Challenges for Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Tetiana Kornieieva, Jean-Francois Devemy and Tetiana Zatonatska

Сучасна українська модель регіонального розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Анатоліївна Приходченко and Татьяна Анатольевна Приходченко

Проблемні аспекти та інноваційні підходи щодо вирішення проблем зайнятості молоді в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Е. К. Онищенко and І. М. Онищенко

Art heritage of maecenases of Kyiv: history and fate

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Тетяна Михайлівна Ніколаєва, T. M. Nikolaeva and Татьяна Михайловна Николаева

Створення умов гідної праці на внутрішньому ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. О. Чкалова

Труд в будущем: каким он будет?

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By И. Д. Котляров

The experience of local self-government of the 19th century and modern European integration guidelines of Ukraine: hisorical retrospective

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Оксана Миколаївна Обметко, O. M. Obmetko and Оксана Николаевна Обметко

Нові можливості і ризики сучасних інновацій для зайнятості населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Олексійович Дима, Александр Алексеевич Дыма, М. С. Аветісян and О. Р. Сушко

Гідна оплата праці: ключові проблеми та вектори розвитку політики в контексті останніх реформ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Олексіївна Цимбалюк and Светлана Алексеевна Цимбалюк

Соціальна згуртованість, соціальний капітал та інноваційні технології

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Вікторович Кирилюк and Владимир Викторович Кирилюк

Перспективы генеративной поэтики: актуализация проблемы метаязыка и метаоперациональности в контексте поэтики выразительности А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Узунова and Natalia Uzunova

Шляхи вдосконалення регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. Л. Шульц

Науково-методичні підходи до визначення сутності глобальних міст

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Пирог and Я. С. Максимчук

Оцінювання масштабів гідної праці в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Борис Григорович Базилюк, Борис Григорьевич Базилюк, Сергій Борисович Погорєлов and Сергей Борисович Погорелов

Вплив бюджетної децентралізації на стратегічний розвиток регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Мацедонська and Л. М. Клівіденко

«Розумна спеціалізація» як імператив структурної модернізації економіки регіонів в умовах євроінтеграції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Александер Прокопюк

Світовий досвід та можливості імплементації Smart-технологій в містобудуванні в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. О. Попова

Взаимовлияние миграции и космополитизации в эпоху глобализации

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Саракун and Larysa Sarakun

Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Ф. Аверкина

Гідна праця для молоді як чинник економічного розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Чуб

Наслідки поширення бідності серед працюючого населення для ринку праці України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Г. Михальченко

Інноваційні підходи до управління регіональним розвитком

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. Й. Пугачевська

Politicalo detection and church in Hetman state in the middle of ХVІІІ century

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By В. В. Омельчук and V. V. Omelchuk

Impact of decisions of European court upon legal system of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Г. І. Лисенко, G. I. Lysenko, С. П. Волкова and S. P. Volkova

Основні компоненти та методи оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підприємств

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Зінченко

Інноваційний тип зайнятості як вектор становлення гідної праці в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. В. Герасименко

Розвиток освітньої сфери регіону: управлінсько-просторовий аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. Р. Синюра-Ростун

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ярослав Васильович Остафійчук and Ярослав Васильевич Остафийчук

Взаємозв’язок просторової організації бізнесу та міського розселення населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. Д. Щеглюк

Профессиональная этика в поддержке ценностей морали

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Василевська, Tetyana Vasylevska and Татьяна Василевская

Гідна праця та якість трудового життя: сучасні тенденції, основні напрями розвитку в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Іван Олександрович Рябоконь and Иван Александрович Рябоконь

Экономика и идеология

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Гриджук and Mykhaylo Grydzhuk

Administrative measures of the authority of Ukrainian ssr under construction of South-Ukrainian and North-Crimean canals (1950–1953 years) in the context of integration of the Crimea with Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Павло Вікторович Сацький, Pavlo Viktorovych Satskyi and Павел Викторович Сацкий

Some aspects of political and legal ensuring of land relations reforming in Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Олена Святославівна Літошенко, O. S. Litoshenko and Елена Станиславовна Литошенко

Праця як базовий елемент проектів системних досліджень розвитку нових феноменів в економіці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Богатирьов, А. О. Шеремет and Є. С. Кудря

Pro-innovation remuneration systems in contemporary organisations

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By B. Sajkiewicz

Нові можливості формування унікального туристичного продукту Київщини в умовах конкуренції туристичних регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Григорівна Богославець, Оксана Григорьевна Богославец, Наталія Олександрівна Бойко and Наталия Александровна Бойко

Аскетизм как средство самореализации в украинской национальной традиции

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Гудзенко-Александрук and Olena Hudzenko-Aleksandruk

Формирование профессиональной идентичности как образовательное задание высшей школы

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Володимирівна Музичко, Lyudmyla Muzychko and Людмила Владимировна Музычко

Якість трудового життя у сучасному вимірі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. М. Шандар

Європейський досвід децентралізації державного управління: можливості реалізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. Ю Парко

Historical parallels of Russian-Soviet propaganda and their cultural and ideological two-faced dimension

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Тетяна Михайлівна Ніколаєва, Т. М. Nikolaieva and Татьяна Михайловна Николаева

Реформування системи управління у післясталінський період й інтеграція Криму з УРСР

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Павло Вікторович Сацький, Pavlo Viktorovych Satskyi and Павел Викторович Сацкий

Запозичена праця як феномен прекаризації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Олександрович Василенко and Андрей Александрович Василенко

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму на Хмельниччині

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Б. О. Опря

Пріоритети соціальної політики у забезпеченні гідної оплати праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. П. Антонюк and Л. Л. Шамілева

Sustainable development in strategies of new EU members

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Т. Ю. Перга and T. Y. Perga

Autonomist concept of national state building of Nykiyfor Hryhoriiv (1917 – early 1918)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By О. О. Сухобокова and O. О. Sukhobokova

Детінізація заробітної плати як фактор забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Т. Куліков

Сталий розвиток регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. С. Орлова

Measuring Female Economic Empowerment in Post-Socialist EU Member-States.

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By O. Vinska, Оксана Йосипівна Вінська, Оксана Осиповна Винская, V. Tokar, Володимир Володимирович Токар and Владимир Владимирович Токарь

Сприйняття відмінностей і різноманіття у прийнятті управлінських рішень і забезпеченні гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олексій Віталійович Куденко, Алексей Витальевич Куденко, І. О. Тітенко and В. М. Гічко

Фінансова спроможність територіальної громади: основні аспекти визначення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Х. О. Патицька

Этико-экономические концепции качества жизни в оценке благосостояния и благополучия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Маслікова, Iryna Maslikova and Ирина Масликова

Підходи до визначення сутності поняття «Інтегрована звітність»

Type: | Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту | 2017

By Костянтин Вікторович Безверхий, Kostiantyn Bezverkhyi and Константин Викторович Безверхий

Стан розвитку сільського туризму у прикордонних з Польщею областях України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. І. Гальків and І. Я. Кулиняк

Удосконалення аналітичних моделей оцінювання надійності бізнес-відносин між суб’єктами ринку

Type: | Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту | 2017

By Лариса Володимирівна Гнилицька, Larisa Gnylytska and Лариса Владимировна Гнилицкая

Социально-философские измерения процесса познания в управленческой деятельности

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Борисівна Гаєвська, Oksana Haievska and Оксана Борисовна Гаевская

Наслідки нелегальної зайнятості населення в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Миколайович Петюх, Василий Николаевич Петюх, Людмила Валеріївна Щетініна, Людмила Валерьевна Щетинина, Світлана Григорівна Рудакова and Светлана Григорьевна Рудакова

Регулювання вторинної зайнятості на регіональному ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. М. Качан

Децентралізація та федералізація як дві альтернативи розвитку України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. О. Пономаренко

On the question of institutionalization of civil society

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ю. Г. Стежко and Yu. H. Stezhko

Урбанізаційний вимір реалізації просторової мобільності населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Біль

Дослідження диференціації заробітної плати в Україні: регіональний аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Ігорівна Осипова

Розвиток прикордонних територій на засадах маркетингу в контексті впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Пастернак

Роль і місце державного бюджету України в фінансовій системі держави

Type: | Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту | 2017

By В. Б. Захожай, Костянтин Валерійович Захожай and Константин Валерьевич Захожай

The free trade zone and the problem of employment of Ukrainian citizens

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By А. А. Суходольська and A. A. Suhodolska

Фінансові чинники урбанізаційних процесів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Євгенович Буряченко and Андрей Евгеньевич Буряченко

Інноваційна зайнятість у контексті гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Дяконенко

Передумови становлення та розвитку нових форматів зайнятості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Павло Вікторович Непша, Павел Викторович Непша, В. В. Бугай and О. В. Григоренко

Роль моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації влади

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. М. Попадинець

Просторова організація бізнесу в регіонах України: особливості становлення та перспективи розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. М. Ткач

Роль соціальних інвестицій підприємств у розвитку регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. О. Герасимчук

Урбанізація як запорука розвитку «розумних» технологій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Інна Ігорівна Віннікова, Инна Игоревна Винникова, Світлана Василівна Марчук and Светлана Васильевна Марчук

Розвиток регіонального ринку продукції харчової промисловості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. В. Тесля

Нові форми економіко-управлінських моделей в сучасних підходах до організації бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. О. Карпяк

Особливості оцінювання економічної секторальної ефективності в регіональному аспекті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Я. В. Федько

Децентралізація управління регіональним розвитком: природні ресурси і природокористування

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Сакаль

Природно-ресурсний потенціал регіонів України як чинник економічного зростання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Замятіна

Забезпечення гідної праці в умовах сучасних викликів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. С. Кравченко

Управління зайнятістю в інтернет-економіці на засадах соціальної відповідальності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Петрівна Червінська and Любовь Петровна Червинская

Проблеми розвитку швидкої зайнятості і дуальної освіти

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Василівна Кудирко, А. С. Гайдай, П. М. Ярошенко and Т. В. Гайденко

Ukrainian Bureaucracy: Conceptual Bases and Peculiarities

Type: | Publisher: Український інститут розвитку фондового ринку | 2016

By Тетяна Василівна Паєнтко, Tetiana Vasylivna Paientko, Татьяна Васильевна Паентко, Віктор Михайлович Федосов, Viktor Mykhailovych Fedosov and Виктор Михайлович Федосов

9745 harvested items