2017-07-23

9741 harvested items

Муніципальні запозичення як механізм фіскальної децентралізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. Г. Синютка, О. М. Синютка and О. Б. Курило

Типологія регіонів в глобальному просторі та вибір країнами регіональної моделі економічного зростання і добробуту

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Вадим Ігорович Кончин and Вадим Игоревич Кончин

Избранные аспекты достойного труда лиц с oграниченными возможностями в контексте концепции Capability Approach

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. А. Пашкович

Проблеми та стан фінансування підприємств лісового господарства України та її регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. М. Ткачів and І. М. Лицур

Employment of people with disabilities — UN Convention vs polish reality

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By M. Garbat

Theories and Concepts of Bureaucracy: a Retrospective Analysis

Type: | Publisher: Український інститут розвитку фондового ринку | 2016

By Тетяна Василівна Паєнтко, Tetiana Vasylivna Paientko, Татьяна Васильевна Паентко, Віктор Михайлович Федосов, Viktor Mykhailovych Fedosov and Виктор Михайлович Федосов

Policy of the soviet power towards rural intelligentsia of Chernihiv region during the 1920th — at the beginning of the 1930th years

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Олександр Сергійович Топчій, O. S. Topchii and Александр Сергеевич Топчий

Методологічні аспекти визначення бюджетного простору розвитку регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. С. Хом’як

Інноваційне місто як результат інноваційної освіти

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Власенко

Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Леонідівна Петрова and Ирина Леонидовна Петрова

Напрями реалізації концепції гідної праці в сучасних соціально-економічних умовах

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. А. Костишина and А. І. Костишина

Вплив інформаційних технологій на функціонування ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. О. Давидова

Міжрегіональна міграція в Україні: виклики та перспективи

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. Токовенко

Norms of the European cooperative community regulations as an orientation of improvement of Ukrainian legislation about cooperatives

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ірина Анатоліївна Балюк, Iryna Anatolievna Baliuk and Ирина Анатольевна Балюк

Понятие «личность ученого»: наука как призвание и профессия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Юрій Іщенко, Yuriy Ishchenko and Юрий Ищенко

Щодо шляхів розв’язання проблем сфери життєзабезпечення урбанізованих територій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Є. С. Градобоєва

Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування регіональних інфраструктурних проектів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Олександрівна Королюк and Татьяна Александровна Королюк

The place and role of youth in formation of civil society in Ukraine (European integration aspect)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Світлана Степанівна Бульбенюк, Svitlana Bulbeniuk and Светлана Степановна Бульбенюк

Розвиток гідної праці – стратегічне завдання кожного підприємства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Макарович Данюк and Василий Макарович Данюк

Smart Home як інструмент оптимізації вартості житлово-комунальних послуг в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Гунько

Прогноз розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Ільїна

Інноваційні передумови до зміни системи управління землекористуванням в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. А. Третяк

Просторова мобільність населення у контексті забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Біль

Проблеми фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад (на прикладі Львівської області)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. Я. Беновська

Морфология знаний о человеке в украинской философской традиции

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Вільчинська, Svitlana Vilchynska and Светлана Вильчинская

Pechersk patericon of Kasian second edition of the year 1462 as a source on history of book making in Kiev-Pechersk monastery

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By О. І. Бабич and O. I. Babych

Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідої праці в умовах становлення нової економіки

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By

Гідна праця в умовах перехідної економіки: специфіка проблеми за часів глобалізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. П. Мельничук

Органічна складова спільної аграрної політики ЄС

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. Б. Шпильова

Запровадження кластерних ініціатив у житлово-комунальному господарстві регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Миколаївна Дзюбенко and Любовь Николаевна Дзюбенко

Перспективи розвитку екологічного землеробства Повчанської височини

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. П. Кононюк and В. О. Фесюк

Бюджет участі як ефективний інструмент місцевого самоврядування

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Х. В. Гиренко

The paradigm of Ukrainian scientific school of physical economy as a mover of sivilizational perspectives of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By О. С. Васільєва and O. S. Vasilieva

Greek catholics in Ukraine (middle of 1940-s — middle of 1960-s)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By П. М. Бондарчук and P. M. Bondarchuk

Гармонізація взаємодії ринків праці та освітніх послуг в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By П. А. Швець

О современной философии, университете и компетентностном подходе в философском образовании

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Комісар, Lyudmyla Komisar and Людмила Комисар

Соціальні аспекти інноваційного розвитку регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. В. Ящишина

Актуальні проблеми забезпечення гідної праці молоді

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Цимбал and О. М. Ярош

Institutional statements and problems of adaptation of legislation in the field of transfrontier and regional cooperation of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ігор Абзалович Галіахметов, I. А. Haliakhmetov and Игорь Абзалович Галиахметов

Консьюмеризм как феномен духовно- экономической жизни современного человека: pro et contra

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Василівна Северин-Мрачковська, Lyudmyla Severyn-Mrachkovska and Людмила Васильевна Северин-Мрачковская

Вплив децентралізації державного управління на розвиток депресивних регіонів в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Є. С. Снаговська

Сланцевий газ як фактор ресурсної регіоналізації газозабезпечення у світі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Лебега

Financial provision of social sphere development of the Carpathian region under the fiscal decentralization

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Iryna Hrynchyshyn

Інноваційні фактори розвитку ринку праці в контексті становлення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. Г. Бляшук

Рівні можливості у сфері зайнятості як компонента гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. М. Слівінська

Конструктивний потенціал концепту «метрополійний субрегіон»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. П. Казьмір

Congress vs D.Trump (to the question of autonomy of President in the sphere of foreign policy of the USA)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ірина Дмитрівна Дудко, Irina Dudko and Ирина Дмитриевна Дудко

Факторы становления общественного договора (social contract) в западной континентальной философии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Городницький, Andriy Gorodnytsky and Андрей Городницкий

Початки фінансової урбанізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Сергій Якович Кондратюк and Сергей Яковлевич Кондратюк

Концептуалізація програми гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ю. Д. Древаль

Пріоритети сприяння сільській зайнятості в контексті забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марія Борисівна Махсма and Мария Борисовна Махсма

Інклюзивний підхід в адаптації іммігрантів на вітчизняному ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ганна Володимирівна Смалійчук and Анна Владимировна Смалийчук

Щодо оптимізації процесу формування об’єднаних територіальних громад

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Василіївна Громоздова, Лариса Васильевна Громоздова and В. В. Громоздов

Децентралізація публічної влади та посилення ролі місцевого самоврядування в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. І. Стасюк

ANN Modeling of the Bordering Regions Scenarios Development

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Y. Koroliuk

Диспропорційність соціально-економічного розвитку Львівської області і Підкарпатського воєводства

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. О. Левицька

Проблеми формування моделей сталого розвитку на локальному рівні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Катерина Федорівна Коценко, Екатерина Фёдоровна Коценко, Ірина Михайлівна Лукаш and Ирина Михайловна Лукаш

Нерівність у стані здоров’я та зайнятості населення: вектори взаємозв’язків

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. Г. Шушпанов

Философско-богословские аспекты православной сакраментологии

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Віталійович Лисенко, Oleksandr Lysenko and Александр Витальевич Лысенко

Competitive Economy As a Goal of Sustainable Economic Development of Lviv Region

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Andriana Mazur and Khrystyna Pistun

Стратегічне управління збалансованим розвитком муніципальних утворень: методологічний аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Дарія Михайлівна Котенок and Дария Михайловна Котенок

Напрями модернізації регіональної політики в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. З. Сторонянська

Impact of civilizational factors on the process of integration of Ukraine into European Union

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Б. В. Зажигаев and B. V. Zazhigaev

Запити економічних цінностей гідної праці (історико-економічний аспект)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Миколайович Лавриненко and Владимир Николаевич Лавриненко

Гідна праця у дзеркалі теоретико-прикладних досліджень: сучасний концепт, причини дефіциту та стратегічні вектори його подолання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анатолій Михайлович Колот, Anatoliy Kolot, Анатолий Михайлович Колот, Оксана Олександрівна Герасименко, Oksana Herasymenko and Оксана Александровна Герасименко

Вплив інноваційного розвитку на ринок праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Кичань and Є. О. Вошкулат

Майбутнє праці і працівника в інформаційному суспільстві

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Антонівна Грішнова, Olena Grishnova and Елена Антоновна Гришнова

Проблеми та фактори міжрегіональної міграції та їх вплив на людський капітал регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. Ю. Лисак

Узагальнення підходів щодо визначення територіальної громади

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. Р. Тимечко

Foreign policy prioritities of V. Chornovil

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By В. Ф. Деревінський and V. F. Derevinskyi

Зайнятість населення з вищою освітою як чинник формування середнього класу в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Т. С. Ігнатенко

Foreign policy imperative of eurointegration of Ukraine in the light of political thought of Russian diaspora

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Марат Борисович Закіров, M. B. Zakirov and Марат Борисович Закиров

Сучасні особливості розвитку національних природних парків України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Б. Макаренко and Ю. Г. Кириллова

Историко-философский контекст становления оснований украинского самосознания: Украина в «Литовском государстве»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Скринник, Mykhailo Skrynnyk and Михаил Скрыннык

Перспективи удосконалення відтворення суспільних благ в Україні в контексті фіскальної децентралізації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Кічурчак

Використання соціального аудиту як інноваційного інструменту забезпечення гідної праці при адаптації організації до мінливих економічних умов

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Авксентіївна Даниленко and Елена Авксентьевна Даниленко

Features of activity of the Kuban leaders during the revolutionаry shifts of 1917–1921 (on the ezample of Vasil Ivanys and Andrii Shkuro)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By В. В. Задунайський and V. V. Zadunaiskyi

Причини поширення нестандартних форм зайнятості на підприємстві

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Руденко

Теоретико-методологические подходы и алгоритм исследования политических идентичностей в городской общине

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Бевз and Tetyana Bevz

Оцінка збитків від надзвичайних ситуацій – етап прогнозування показників соціально-економічного розвитку регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олег Михайлович Панкратов, Тетяна Петрівна Шалаєва and Татьяна Петровна Шалаева

Методологічні міркування щодо кризового стану соціальної системи України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Борисівна Гаєвська, Oksana Haievska and Оксана Борисовна Гаевская

Депресивні регіони України – відновлення їх потенціалу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Матушкіна

Концептуальні засади формування та функціонування об’єднаних територіальних громад

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Микола Іванович Фащевський, Николай Иванович Фащевский, Іван Васильович Білоконь and Иван Васильевич Белоконь

Гідна праця як засіб боротьби з бідністю та безробіттям в умовах четвертої промислової революції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. І. Вітер

Experience and prospects of teaching comparative law in the world and in Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Світлана Геннадіївна Закірова, Svitlana Zakirova and Светлана Геннадьевна Закирова

Public services providing for sustainable development

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Nataliia Аleksieieva, Наталія Ігорівна Алєксєєва, Наталия Игоревна Алексеева, N. Rudyk, Наталія Василівна Рудик and Наталия Васильевна Рудик

Екологічна політика місцевих громад міст в контексті сталого розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. О. Фесюк and І. А. Мороз

Controlling methodology for the personnel expenses management

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By A. Aliakseyeva

Пріоритетні напрями регулювання просторової структури ділової активності в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. І. Мельник

Глобальное предпринимательство : эволюция понятия и сущностная характеристика

Type: | Publisher: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 2016

By Світлана Олександрівна Стрельник, S. Strelnyk and Светлана Александровна Стрельник

Ukrainian national movement of the second part of xix — early xx centuries in the paradigm «East-West»

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Зінаїда Іванівна Зайцева, Z. I. Zaitseva and Зинаида Ивановна Зайцева

Інноваційні пріоритети економічного розвитку регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Луцків

The most privileged legal regime in economy of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Дмитро Дмитрович Коссе, D. D. Kosse and Дмитрий Дмитриевич Коссе

Аналіз можливостей зайнятості в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. М. Кичань and А. С. Чуйко

Самозайнятість населення і її вплив на рівень життя

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. Й. Грабовецька

The European integration progress of Ukraine: the historiographical aspect

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Галина Іванівна Калінічева and Galyna I. Kalinicheva

Проблеми та розвиток інституційного забезпечення індустріальних парків в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Кушнірецька

Региональный аспект экономического развития отечественных предприятий на промышленном рынке Украины

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. Ю. Могилевская, Ю. В. Могилевский and А. И. Штанько

Майевтика: к проблеме методов обучения в западной культуре (философско-этический аспект)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Марія Рогожа and Mariya Rohozha

Банки у забезпеченні інвестиційної привабливості регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Євгенія Анатоліївна Поліщук and Евгения Анатольевна Полищук

Вплив приватизації інформації на розвиток економіки і ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Алла Казимировна Яковенко, А. Ю. Матвіюк and М. В. Соколюк

Специфика применения эксперимента в общественной науке

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Анна Шандар and Anna Shandar

Децентралізація управління регіональним розвитком: світовий досвід та українські реалії

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. О. Фролов

Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського союзу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Іванівна Ткаленко and Светлана Ивановна Ткаленко

Створення умов гідної праці на внутрішньому ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. О. Чкалова

Щодо управління ресурсами в проектах просторового розвитку міських агломерацій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. В. Мельникова

Структура євроінтеграційного механізму децентралізованого управління земельними ресурсами

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. О. Шашула

Проблеми залучення інвестицій у регіони України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Валеріївна Нагорна and Ольга Валерьевна Нагорная

Гідна праця як чинник регулювання соціально-трудових відносин

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. А. Прохоровська

Проблема традиции в художественной практике эпохи модерна — перехода к постмодерну

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Степанівна Пітякова, Tetyana Pityakova and Татьяна Степановна Питякова

Труд в будущем: каким он будет?

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By И. Д. Котляров

Сучасна українська модель регіонального розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Анатоліївна Приходченко and Татьяна Анатольевна Приходченко

Nature and Trends of Decentralization and Its Dimensions: Challenges for Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Tetiana Kornieieva, Jean-Francois Devemy and Tetiana Zatonatska

Art heritage of maecenases of Kyiv: history and fate

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Тетяна Михайлівна Ніколаєва, T. M. Nikolaeva and Татьяна Михайловна Николаева

Проблемні аспекти та інноваційні підходи щодо вирішення проблем зайнятості молоді в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Е. К. Онищенко and І. М. Онищенко

«Розумна спеціалізація» як імператив структурної модернізації економіки регіонів в умовах євроінтеграції

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Александер Прокопюк

Оцінювання масштабів гідної праці в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Борис Григорович Базилюк, Борис Григорьевич Базилюк, Сергій Борисович Погорєлов and Сергей Борисович Погорелов

Вплив бюджетної децентралізації на стратегічний розвиток регіону

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Мацедонська and Л. М. Клівіденко

Нові можливості і ризики сучасних інновацій для зайнятості населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олександр Олексійович Дима, Александр Алексеевич Дыма, М. С. Аветісян and О. Р. Сушко

Соціальна згуртованість, соціальний капітал та інноваційні технології

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Володимир Вікторович Кирилюк and Владимир Викторович Кирилюк

Науково-методичні підходи до визначення сутності глобальних міст

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Пирог and Я. С. Максимчук

Гідна оплата праці: ключові проблеми та вектори розвитку політики в контексті останніх реформ

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Світлана Олексіївна Цимбалюк and Светлана Алексеевна Цимбалюк

Перспективы генеративной поэтики: актуализация проблемы метаязыка и метаоперациональности в контексте поэтики выразительности А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Наталія Узунова and Natalia Uzunova

The experience of local self-government of the 19th century and modern European integration guidelines of Ukraine: hisorical retrospective

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Оксана Миколаївна Обметко, O. M. Obmetko and Оксана Николаевна Обметко

Шляхи вдосконалення регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. Л. Шульц

Взаимовлияние миграции и космополитизации в эпоху глобализации

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Лариса Саракун and Larysa Sarakun

Гідна праця для молоді як чинник економічного розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Чуб

Інноваційні підходи до управління регіональним розвитком

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By К. Й. Пугачевська

Світовий досвід та можливості імплементації Smart-технологій в містобудуванні в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. О. Попова

Impact of decisions of European court upon legal system of Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Г. І. Лисенко, G. I. Lysenko, С. П. Волкова and S. P. Volkova

Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. Ф. Аверкина

Основні компоненти та методи оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підприємств

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Зінченко

Інноваційний тип зайнятості як вектор становлення гідної праці в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. В. Герасименко

Politicalo detection and church in Hetman state in the middle of ХVІІІ century

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By В. В. Омельчук and V. V. Omelchuk

Наслідки поширення бідності серед працюючого населення для ринку праці України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Г. Михальченко

Взаємозв’язок просторової організації бізнесу та міського розселення населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. Д. Щеглюк

Праця як базовий елемент проектів системних досліджень розвитку нових феноменів в економіці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Богатирьов, А. О. Шеремет and Є. С. Кудря

Розвиток освітньої сфери регіону: управлінсько-просторовий аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. Р. Синюра-Ростун

Administrative measures of the authority of Ukrainian ssr under construction of South-Ukrainian and North-Crimean canals (1950–1953 years) in the context of integration of the Crimea with Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Павло Вікторович Сацький, Pavlo Viktorovych Satskyi and Павел Викторович Сацкий

Гідна праця та якість трудового життя: сучасні тенденції, основні напрями розвитку в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Іван Олександрович Рябоконь and Иван Александрович Рябоконь

Экономика и идеология

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Михайло Гриджук and Mykhaylo Grydzhuk

Pro-innovation remuneration systems in contemporary organisations

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By B. Sajkiewicz

Some aspects of political and legal ensuring of land relations reforming in Ukraine

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Олена Святославівна Літошенко, O. S. Litoshenko and Елена Станиславовна Литошенко

Профессиональная этика в поддержке ценностей морали

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Тетяна Василевська, Tetyana Vasylevska and Татьяна Василевская

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ярослав Васильович Остафійчук and Ярослав Васильевич Остафийчук

Формирование профессиональной идентичности как образовательное задание высшей школы

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Людмила Володимирівна Музичко, Lyudmyla Muzychko and Людмила Владимировна Музычко

Historical parallels of Russian-Soviet propaganda and their cultural and ideological two-faced dimension

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Тетяна Михайлівна Ніколаєва, Т. М. Nikolaieva and Татьяна Михайловна Николаева

Реформування системи управління у післясталінський період й інтеграція Криму з УРСР

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Павло Вікторович Сацький, Pavlo Viktorovych Satskyi and Павел Викторович Сацкий

Запозичена праця як феномен прекаризації

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Олександрович Василенко and Андрей Александрович Василенко

Європейський досвід децентралізації державного управління: можливості реалізації в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. Ю Парко

Нові можливості формування унікального туристичного продукту Київщини в умовах конкуренції туристичних регіонів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Григорівна Богославець, Оксана Григорьевна Богославец, Наталія Олександрівна Бойко and Наталия Александровна Бойко

Аскетизм как средство самореализации в украинской национальной традиции

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олена Гудзенко-Александрук and Olena Hudzenko-Aleksandruk

Якість трудового життя у сучасному вимірі

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By А. М. Шандар

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму на Хмельниччині

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Б. О. Опря

Пріоритети соціальної політики у забезпеченні гідної оплати праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By В. П. Антонюк and Л. Л. Шамілева

Підходи до визначення сутності поняття «Інтегрована звітність»

Type: | Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту | 2017

By Костянтин Вікторович Безверхий, Kostiantyn Bezverkhyi and Константин Викторович Безверхий

Фінансова спроможність територіальної громади: основні аспекти визначення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Х. О. Патицька

Этико-экономические концепции качества жизни в оценке благосостояния и благополучия

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ірина Маслікова, Iryna Maslikova and Ирина Масликова

Autonomist concept of national state building of Nykiyfor Hryhoriiv (1917 – early 1918)

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By О. О. Сухобокова and O. О. Sukhobokova

Детінізація заробітної плати як фактор забезпечення гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. Т. Куліков

Sustainable development in strategies of new EU members

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Т. Ю. Перга and T. Y. Perga

Measuring Female Economic Empowerment in Post-Socialist EU Member-States.

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By O. Vinska, Оксана Йосипівна Вінська, Оксана Осиповна Винская, V. Tokar, Володимир Володимирович Токар and Владимир Владимирович Токарь

Сталий розвиток регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. С. Орлова

Сприйняття відмінностей і різноманіття у прийнятті управлінських рішень і забезпеченні гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Олексій Віталійович Куденко, Алексей Витальевич Куденко, І. О. Тітенко and В. М. Гічко

Урбанізаційний вимір реалізації просторової мобільності населення

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. М. Біль

On the question of institutionalization of civil society

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By Ю. Г. Стежко and Yu. H. Stezhko

Децентралізація та федералізація як дві альтернативи розвитку України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. О. Пономаренко

Наслідки нелегальної зайнятості населення в Україні

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Василь Миколайович Петюх, Василий Николаевич Петюх, Людмила Валеріївна Щетініна, Людмила Валерьевна Щетинина, Світлана Григорівна Рудакова and Светлана Григорьевна Рудакова

Регулювання вторинної зайнятості на регіональному ринку праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Г. М. Качан

Стан розвитку сільського туризму у прикордонних з Польщею областях України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Л. І. Гальків and І. Я. Кулиняк

Дослідження диференціації заробітної плати в Україні: регіональний аспект

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Ігорівна Осипова

Социально-философские измерения процесса познания в управленческой деятельности

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Оксана Борисівна Гаєвська, Oksana Haievska and Оксана Борисовна Гаевская

Удосконалення аналітичних моделей оцінювання надійності бізнес-відносин між суб’єктами ринку

Type: | Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту | 2017

By Лариса Володимирівна Гнилицька, Larisa Gnylytska and Лариса Владимировна Гнилицкая

Роль моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації влади

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. М. Попадинець

Просторова організація бізнесу в регіонах України: особливості становлення та перспективи розвитку

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By С. М. Ткач

Інноваційна зайнятість у контексті гідної праці

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Дяконенко

Передумови становлення та розвитку нових форматів зайнятості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Павло Вікторович Непша, Павел Викторович Непша, В. В. Бугай and О. В. Григоренко

Роль і місце державного бюджету України в фінансовій системі держави

Type: | Publisher: Національна академія статистики, обліку та аудиту | 2017

By В. Б. Захожай, Костянтин Валерійович Захожай and Константин Валерьевич Захожай

Роль соціальних інвестицій підприємств у розвитку регіонів України

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. О. Герасимчук

Фінансові чинники урбанізаційних процесів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Андрій Євгенович Буряченко and Андрей Евгеньевич Буряченко

Розвиток прикордонних територій на засадах маркетингу в контексті впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. І. Пастернак

The free trade zone and the problem of employment of Ukrainian citizens

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2016

By А. А. Суходольська and A. A. Suhodolska

Децентралізація управління регіональним розвитком: природні ресурси і природокористування

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By О. В. Сакаль

Урбанізація як запорука розвитку «розумних» технологій

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Інна Ігорівна Віннікова, Инна Игоревна Винникова, Світлана Василівна Марчук and Светлана Васильевна Марчук

Нові форми економіко-управлінських моделей в сучасних підходах до організації бізнесу

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By М. О. Карпяк

Особливості оцінювання економічної секторальної ефективності в регіональному аспекті

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Я. В. Федько

Забезпечення гідної праці в умовах сучасних викликів

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By І. С. Кравченко

Ukrainian Bureaucracy: Conceptual Bases and Peculiarities

Type: | Publisher: Український інститут розвитку фондового ринку | 2016

By Тетяна Василівна Паєнтко, Tetiana Vasylivna Paientko, Татьяна Васильевна Паентко, Віктор Михайлович Федосов, Viktor Mykhailovych Fedosov and Виктор Михайлович Федосов

Природно-ресурсний потенціал регіонів України як чинник економічного зростання

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Н. В. Замятіна

Проблеми розвитку швидкої зайнятості і дуальної освіти

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Ольга Василівна Кудирко, А. С. Гайдай, П. М. Ярошенко and Т. В. Гайденко

Управління зайнятістю в інтернет-економіці на засадах соціальної відповідальності

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Любов Петрівна Червінська and Любовь Петровна Червинская

Розвиток регіонального ринку продукції харчової промисловості

Type: | Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | 2017

By Д. В. Тесля

9741 harvested items