Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document Aanvullend contractenrecht: Naar rechtsregels die de belangen van partijen optimaal verwezenlijken by R.H.J. van Bijnen

Your paper was deposited in NARCIS and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.