Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document Det du inte kan ska du få hjälp med : Hemtjänstens områdeschefer och deras uppfattningar av de politiska riktlinjerna och av brukarnas efterfrågan by Ann Johanson and Jenny Järeslätt

Your paper was deposited in Linnéuniversitetets forskningsdatabas and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.